Menu

Reprezentativní seznam UNESCO

Na 32. zasedání Generální konference UNESCO byla dne 17. října 2003 přijata konsensem Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Tato úmluva založila dva nové seznamy statků nehmotné kultury:

  • Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva
  • Seznam nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování

Dne 18. února 2009 uložila Česká republika přístupové dokumenty k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví v sídle UNESCO. Stala se tak v pořadí 109. zemí, která k této Úmluvě přistoupila.

Do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) byly zatím zapsány tyto statky: Slovácký verbuňk (2005), Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010), Sokolnictví (2010 – přidružení ČR k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty) Jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011), Slovenské a české loutkářství (2016 – společná nominace Slovesné republiky a České republiky). Podmínkou pro zápis do tohoto mezinárodního reprezentativního seznamu je předchozí zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

Znalosti, řemeslné techniky a dovednosti ruční výroby skla

Seznam UNESCO: 2023, Národní seznam: 2021 Charakteristika ruční výroby skla Nominaci společně připravila Česká republika...

Vorařství

Seznam UNESCO: 2022, Národní seznam: 2017 Charakteristika vorařství Vorařství v Rakousku, Česku, Německu, Lotyšsku, Polsku...

Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek

Seznam UNESCO: 2020, Národní seznam: 2015 Nominace České republiky „Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných...

Modrotisk

Seznam UNESCO: 2018, Národní seznam: 2014 Modrotisk, resistentní/rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě...

Loutkářství na Slovensku a v Česku

Seznam UNESCO: 2016, Národní seznam: 2013 a 2014 Společná česko-slovenská nominace „Loutkářství na Slovensku a...

Sokolnictví – umění chovu dravců, jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi

Seznam UNESCO: 2010, Národní seznam: 2009 Sokolnictví je zvláštním způsobem lovu zvěře pomocí cvičených dravců...

Jízdy králů na Slovácku

Seznam UNESCO: 2011, Národní seznam: 2009. Jízda králů je výroční obyčej, který má charakter obřadní...

Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku

Seznam UNESCO: 2010, Národní seznam: 2009 Vesnické masopustní obchůzky a s nimi spojené masky na...

Slovácký verbuňk

Seznam UNESCO: 2005, Národní seznam: 2009. 25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO slovácký verbuňk...