Na 32. zasedání Generální konference UNESCO byla dne 17. října 2003 přijata konsensem Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Tato úmluva založila dva nové seznamy statků nehmotné kultury:

 • Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva
 • Seznam nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování

Dne 18. února 2009 uložila Česká republika přístupové dokumenty k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví v sídle UNESCO. Stala se tak v pořadí 109. zemí, která k této Úmluvě přistoupila. Podmínkou pro zápis do tohoto mezinárodního reprezentativního seznamu je předchozí zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

 • 19 Bře

  Modrotisk

  Modrotisk, resistentní/rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě V české republice dosud existují dvě rodinné dílny, které zajišťují modrotiskovou výrobu – Modrotisková dílna firmy Arimo ve

  Více
 • 24 Led

  Loutkářství na Slovensku a v Česku

  Společná česko-slovenská nominace „Loutkářství na Slovensku a v Česku“ byla zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování

  Více
 • 30 Led

  Sokolnictví – žijící lidské dědictví

  Seznam UNESCO: 2010, Národní seznam: 2009 Sokolnictví je zvláštním způsobem lovu zvěře pomocí cvičených dravců, především sokolů, jestřábů či orlů a zahrnuje i další aspekty

  Více
 • 30 Led

  Jízdy králů na jihovýchodě České republiky

  Seznam UNESCO: 2011, Národní seznam: 2009. Jízda králů je výroční obyčej, který má charakter obřadní objížďky chlapců, někde také mužů, na koních, kteří mezi sebou

  Více
 • 30 Led

  Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku

  Seznam UNESCO: 2010, Národní seznam: 2009 Vesnické masopustní obchůzky a s nimi spojené masky na Hlinecku jsou součástí obyčejové tradice, která se spontánně uchovala v

  Více
 • 22 Led

  Slovácký verbuňk

  Seznam UNESCO: 2005, Národní seznam: 2009. 25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Po přijetí

  Více