Menu

Tradice krajkářství na Vamberecku

Národní seznam 2019: Technika paličkované krajky se řadí mezi rukodělné textilní řemeslné techniky.

Základní pomůckou pro práci krajkářky je poduška (na Vamberecku nazývaná „herdule") - pilinami či senem naplněný látkový válec opatřený snímatelným látkovým potahem, soustružené paličky z tvrdého dřeva a kovové špendlíky. Vlastní krajka se zhotovuje z příze, jejíž materiálové složení, vzhled a vlastnosti vychází vždy z požadavku na příslušný výrobek - krajku. Paličkování vyžaduje znalost základních krajkářských technik, pomocí kterých jsou vypracovávány textilní vazby. Pracuje se vždy s paličkami v párech. Jednotlivé druhy vazeb vyžadují různý počet párů paliček. Existuje nekonečné množství variant vzorů, určených pro různé způsoby využití.

Nominační protokol - PDF

Gallery Plugin