Menu

Zámek Strážnice ve světle svíček

Zveme Vás v pátek 10. 5. 2024 na oblíbené noční prohlídky. Letošní ročník bude tentokráte díky výročí dvaceti let od vstupu České republiky do Evropské unie na téma „Strážnice v Evropě, Evropa ve Strážnici“. V rámci prohlídky zámku a komponovaných scének si společně projdeme známé i méně známé události a osobnosti, které nějakým způsobem zasáhly a ovlivnily jak dějiny Strážnice, tak i sousedních či vzdálenějších zemí, a to od středověku až do nedávné doby.

Prohlídky budou vycházet od 18 do 23 hodin, vždy po 20 minutách.
Prohlídky nejsou vhodné pro osoby s omezenou hybností. Děkujeme za pochopení.

Součástí akce je i doprovodný program zdarma na zámeckém nádvoří:

 • Šermíři "Dračí úsvit" z Hodonína
 • Dobové ležení s lukostřelbou a šermem pro děti

Vstupenky pouze v předprodeji na: www.colosseumticket.cz
Vstupenku si nemusíte tisknout, stačí ji mít uloženou ve svém mobilním telefonu.
Na pokladně zámku NEJSOU vstupenky dostupné.

Dne 23. 10. 2023 proběhlo v Národním ústavu lidové kultury 11. jednání poradního Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě. Jednání se zúčastnila většina členů Sboru. Program byl obdobný, jako v předchozích letech:

 1. Uvítání členů a případných hostů
 2. Seznámení s Organizačním a jednacím řádem Sboru
 3. Aktivity NÚLK v rámci dokumentace a prezentace jízdy králů za rok 2023
 4. Informace jednotlivých obcí a odborných pracovišť o realizovaných jízdách a dalších projektech spojených s jízdou králů za rok 2023, plány pro rok 2024
 5. Diskuze
 6. Předání propagačních materiálů a dalších tiskovin pro archiv NÚLK

Jednání poradního Sboru mělo dále za cíl sumarizovat úspěchy a neúspěchy v oblasti ochrany a uchování jízdy králů a směřovat k periodické redokumentační zprávě o stavu statku za léta 2017–2023.

Tradiční akce Zámek Strážnice ve světle svíček (Muzejní noc na zámku Strážnice) proběhla v pátek 12. května 2023. Pro návštěvníky byly připraveny hrané noční prohlídky reflektující významné události, jež se na strážnickém panství odehrály. Během prohlídky byly zajímavými scénami představeny všechny tři významné šlechtické rody vlastnící Strážnici – Kravařové, Žerotínové a Magnisové. Pro veřejnost jinak nepřístupné prostory oživily historické postavy, mezi nimi například Jiřík z Kravař, Matyáš Korvín, Jan Ámos Komenský, loupežník Žilka či hrabata z rodu Magnisů. Poutavý program probíhal také na nádvoří zámku, kde po celý večer vyhrávala dobová středověká hudba Alioquin, střídající se s rytířskými kláními šermířů ze spolku Exulis.

Za spolupráci děkujeme všem účinkujícím:

Spolek divadelních ochotníků https://www.facebook.com/ochotnicinejenxmichu

Soubor lidových písní a tanců Žerotín https://www.facebook.com/slptzerotin

Ženský sboreček Koňadra https://www.facebook.com/Konadra

Cimbálová muzika Friška https://www.facebook.com/cmfriska

Skupina historického tance Porta Temporis https://www.facebook.com/temporis.cz

Historická hudba https://www.facebook.com/Alioquin

Šermíři https://www.facebook.com/www.exulis.cz

V neděli 30. dubna 2023 byla ve 14:00 slavnostně zahájena výstava fotografií Fráni Humla, která je autorskou výstavou odborných pracovníků NÚLK. Za přítomnosti řady hostů uvedl vernisáž výstavy ředitel NÚLK PhDr. Martin Šimša, Ph.D. a také její autorky PhDr. Mgr. Magdalena Maňáková, Ph.D. a Mgr. Lenka Havlíková. Hudební doprovod tvořila hudecká muzika z Horňácka s primášem Petrem Galečkou a zazpíval Sboreček žen z Lipova.

Výstava představuje veřejnosti unikátní fotografie ze sbírky Národního ústavu lidové kultury od frenštátského fotografa F. Humla, který ve 40. letech zajížděl na Slovácko a zachytil všední i sváteční život místních obyvatel.

Výstavu bude možno navštívit každý den mimo pondělí až do 31. října 2023.

Fotogalerie

Plakát k výstavě

Plakát k výstavě Fráňa Huml

Zveme Vás na oblíbenou akci do skanzenu Strážnice. Přijďte se v neděli 22. 5. projít skanzenem "Z pohádky do pohádky". Program pro veřejnost od 9:00 do 17:00 hod., poslední vstup v 16:00 hod.

 • Stanoviště plná her a soutěží na motivy pohádek
 • Zpracování dřeva
 • Tradiční řemesla
 • Jarmark
 • Výstava hospodářských zvířat
 • Příprava pokrmů
 • Dětská dílna

Vstupné:

 • dospělí (plné vstupné): 160,- Kč
 • děti do 15 let: 80,- Kč
 • školní mládež 6 – 15 let u programů pro školy: 80,- Kč
 • děti do 6 let (u hromadných návštěv včetně programů pro školy): 40,- Kč
 • studenti po předložení průkazu nebo ISIC karty (do 26 let) 80,- Kč
 • osoby nad 60 let po předložení průkazu totožnosti: 80,- Kč

V neděli 1. 5. 2022 ve 13:30 hod. byla slavnostně zahájena výstava obrazů Cyril Mandel (1873–1907) Tichá řeč malířovy palety, která byla připravena ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Hodoníně.

Za přítomnosti řady hostů uvedl vernisáž výstavy ředitel NÚLK PhDr. Martin Šimša, Ph.D., a historik umění doc. PhDr. Josef Maliva, který je také autorem publikace Cyril Mandel 1873–1907 – Tichá řeč jemných valérů malířovi palety. Hudební doprovod tvořila hudecká muzika z Horňácka s primášem Romanem Sokolem.

Předmětem zájmu Cyrila Mandela byla jak portrétní a figurální tvorba, zaměřená na výrazné venkovské typy horňáckého regionu, tak krajinomalba. Byl velmi plodným malířem, z jeho díla je známo 200 olejomaleb, více než 100 akvarelů a množství pastelů a kreseb. Na výstavě Cyril Mandel (1873 – 1907) Tichá řeč malířovy palety je k vidění přes 100 jeho prací.

Výstavu Cyril Mandel bude možno navštívit každý den mimo pondělí až do 30. 10. 2022. Otevírací doba a ceník ZDE.

KNIHA: Maliva, J.: Cyril Mandel (1873−1907) Tichá řeč jemných valérů malířovy palety.

Publikace z pera renomovaného historika umění doc. PhDr. Josefa Malivy přibližuje a odborně hodnotí malířské dílo Cyrila Mandela. Kniha je doplněna bohatou obrazovou dokumentací a soupisem autorových malířských prací. Publikaci je možné zakoupit v prodejně ve vstupní budově MVJVM Strážnice (skanzenu) nebo objednat na http://www.gvuhodonin.cz/PUBLIKACE/knihy-gal

13. 5. 2022 od 18 hod. - Noční prohlídky s programem na strážnickém zámku.
Předprodej vstupenek pouze na ColosseumTicket.cz https://colosseumticket.cz/cs/akce/121371426-straznicky-zamek-v-rytmu-swingu-vstupenky

Vstupenku si nemusíte tisknout, stačí ji mít uloženou ve svém mobilním telefonu.

Převratné změny 30. a 40. let 20. století se dotkly i zámku ve Strážnici a jeho obyvatel, rodiny Magnisovy. Během již tradičních nočních prohlídek společně nahlédneme do jejich běžného života a přiblížíme atmosféru posledních let, které ve Strážnici strávili. Těšit se můžete na dobovou taneční a hudební produkci v rytmu swingu i komponované scény ze života hraběcí rodiny v realistických zámeckých prostorách.

Na nádvoří zámku bude probíhat doprovodný program:

 • Výstava dobových motorových vozidel
 • od 19:30 koncert swingové skupiny Django Jet
 • Stánky s vínem a občerstvením

Plakát k akci:

Národní ústav lidové kultury Strážnice

a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

pořádají dvouletý vzdělávací kurz  Škola folklorních tradic.

Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2022 do dubna 2024 v Brně.

Je určen uměleckým i organizačním vedoucím, členům folklorních souborů, pedagogům, lektorům a dalším zájemcům o lidový tanec a lidovou kulturu.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech:

 1. ročník:

 • září 2022 - leden 2023, celkem 5 výukových víkendů
 • leden 2023 - duben 2023, celkem 4 výukové víkendy

 2. ročník:

 • září 2023 - leden 2024 celkem 5 výukových víkendů
 • leden 2024 - duben 2024 celkem 4 výukové víkendy

Obsahem kurzu jsou následující předměty:

 • Pohybová průprava a její metodika
 • Základy anatomie a fyziologie
 • Úvod do studia lidové kultury
 • Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
 • Lidová taneční kultura v historickém a společenském kontextu
 • Úvod do hudební teorie
 • Zpěv ve folklorním souboru
 • Dětský folklor
 • Základy choreografie
 • Základy pedagogiky a psychologie
 • Dramaturgie ve folklorním souboru
 • Lidový kroj
 • Mluvené slovo
 • Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
 • Režijní minimum

Výuku jednotlivých předmětů povedou přední odborníci a souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Za semestr je povolena vždy pouze jedna řádně omluvená absence. Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.

Školné za semestr činí 3.500,- Kč a musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si hradí účastníci sami.

Dovolujeme si upozornit, že:

 • Počet míst je omezen.
 • Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání.
 • V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz nepořádat.

Závazné přihlášky zašlete zpět nejpozději do 15. května 2022 na adresu:

Mgr. Markéta Vašulková, Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice, nebo na e-mail: marketa.vasulkova@nulk.cz            

Dokumenty ke stažení:

         

5. ledna 2022 zemřel Jaroslav Smutný - nestor moravské folklorní scény, jejíž nedílnou součástí byl po celý život. Narodil se v roce 1934 v Brně, kde později navštěvoval společně se svojí manželkou Vlastou folklorní soubor Vlajka mládí. Pracoval celý život jako stavební projektant, avšak jeho největší vášní byla lidová hudba, tanec a zpěv. S manželkou se v roce 1960 přestěhovali do Veselí nad Moravou, kde také založili folklorní skupinu, z níž se postupně vyprofiloval Soubor lidových písní a tanců Radošov, fungující dodnes. K práci se souborem přistoupili manželé Smutní velmi zodpovědně, pro jeho potřeby vydali několik zpěvníků lidových písní shromážděných v terénu, pan Jaroslava Smutný založil cimbálovou muziku, zasloužil se o tradici veselské hodové obchůzky či pravidelného pořádání besed u cimbálu.

Jeho památka bude navždy zachována ve stovkách lidových písní, které společně se svou manželkou Vlastou nejen sbíral, ale také byl autorem mnoha z nich. Jeho četná vystoupení s rozličnými tělesy budou neodmyslitelně zachována v mysli mnoha návštěvníků předních českých a slovenských festivalů, či dětských postupových přehlídek ve zpěvu, kde pravidelně zasedal jako porotce. Během své životní dráhy spolupracoval s mnoha předními osobnostmi na poli lidové kultury, jež si ho dodnes velmi váží.

Pozůstalé rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Parte Jaroslav Smutný - zde

Pořad ČT Folklorika o panu Jaroslavu Smutném:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/320291310040006/

Foto: NÚLK a František Gajovský

Dne 9. 11. 2021 se konalo v prostorách NÚLK jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Členové byli informováni o průběhu zpracování periodické zprávy o implementaci Úmluvy o zachování nehmotného kulturního dědictví lidstva. Dále byly projednány body týkající se Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a regionálních kol. Členové sdělili aktuální informace o verbuňku v jednotlivých subregionech a seznámili se s výzkumnými aktivitami spojenými s verbuňkem, které zajišťuje NÚLK.

Jednání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě proběhlo dne 10. 11. 2021. Členové rovněž obdrželi informace o přípravách periodické zprávy a o dokumentačních činnostech NÚLK. Poté byly diskutovány problémy spojené s realizací letošní jízdy králů v jednotlivých obcích a s plánováním dalšího ročníku jízdy králů.