Hliněné stavitelství na Moravě

Hliněné stavitelství na Moravě

Hliněné stavitelství na Moravě a evropské souvislosti. Kritický katalog k výstavě Martin Novotný Předkládaná publikace je výsledkem několikaleté výzkumné činnosti v oblasti střední a jižní Moravy. Zaměřena je na problematiku tradičního stavitelství jako důležité součásti hmotné lidové kultury. Podrobně je v textu analyzována jen jedna z jeho četných podoblastí –

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2013

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2013. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu

Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz NEDOSTUPNÁ

Více

Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století

Šimša, Martin Studium historického oděvu je u nás i v zahraničí většinou koncipováno v intencích dějin módy. Pouze malá část prací se zabývá též vývojem konstrukcí konkrétních oděvních součástek. Většinou se jedná o rozbory dochovaných originálů oděvů, v menší míře též dobových kreseb krejčovských střihů. Jedinečnost tohoto typu pramene spočívá

Více

Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku

Alena Křížová, Martin Šimša Ikonografické prameny do roku 1850 Vydání publikace Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850 si klade za cíl vyplnit citelnou mezeru v dosavadní literatuře věnované bádání o lidovém oděvu. Na Moravě bylo doposud jediným počinem na toto téma vydání publikace

Více

Urbář panství Hodonín z roku 1600 I (Miroslav Havlík)

Jde o výjimečný pramen předbělohorské doby. Vzhledem k absenci podobného archivního materiálu se stal výchozím a často jediným pramenem, který nás informuje nejen o stavu panství, ale seznamuje nás i se jmény jednotlivých hospodářů či detailním popisem jednotlivých vesnic a městeček i důležitými robotami a povinnostmi jejich obyvatel vůči vrchnosti,

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2012

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2012. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Jízda králů na jihovýchodě České republiky (J. Blahůšek a Jarmila Teturová)

Anglický název: The ride of kings in the south-east of the Czech republic Dvoujazyčná publikace o významné součásti výročního obyčejového cyklu, odborníky zařazovaná mezi tzv. letniční obyčeje, jejichž existenci je možné v různých podobách historicky doložit v celém evroském kulturním prostoru. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely,

Více

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (J. Blahůšek a I. Vojancová)

Anglický název: Shrovetide door-to-door processions and masks in the villages of the Hlinecko area Publikace věnovaná Vesnickým masopustním obchůzkám a maskám na Hlinecku, které byly na seznam UNESCO zapsány v roce 2010. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2011

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2011. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více