Hudební nástroje IX. 1. část (Jiří Höhn)

Z edice Lidová řemesla a lidová umělecká tvorba v České republice (DVD) Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading

Tradiční úprava hlavy II, 3. část (Ludmila Tarcalová)

Úvazy šátků – z edice Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice (DVD)

Continue reading

Lidový oděv na Moravě – katalog výstavní expozice

Šimša Martin Morava je díky své výjimečné poloze průsečíkem, v němž se protínají vlivy několika výrazných oblastí vyznačujících se svébytnou oděvní kulturou. Na východě, sousedícím s karpatskými horami, se uplatnily oděvní součásti spjaté s pasteveckou kulturou, jejíž prvky zasahují až na Valašsko a moravské Kopanice. Oproti tomu jih a jihovýchod, Podluží

Continue reading
Hliněné stavitelství na Moravě

Hliněné stavitelství na Moravě

Hliněné stavitelství na Moravě a evropské souvislosti. Kritický katalog k výstavě Martin Novotný Předkládaná publikace je výsledkem několikaleté výzkumné činnosti v oblasti střední a jižní Moravy. Zaměřena je na problematiku tradičního stavitelství jako důležité součásti hmotné lidové kultury. Podrobně je v textu analyzována jen jedna z jeho četných podoblastí –

Continue reading

Nositelé tradice lidových řemesel 2013

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2013. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading

Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu

Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz NEDOSTUPNÁ

Continue reading

Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století

Šimša, Martin Studium historického oděvu je u nás i v zahraničí většinou koncipováno v intencích dějin módy. Pouze malá část prací se zabývá též vývojem konstrukcí konkrétních oděvních součástek. Většinou se jedná o rozbory dochovaných originálů oděvů, v menší míře též dobových kreseb krejčovských střihů. Jedinečnost tohoto typu pramene spočívá

Continue reading

Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku

Alena Křížová, Martin Šimša Ikonografické prameny do roku 1850 Vydání publikace Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850 si klade za cíl vyplnit citelnou mezeru v dosavadní literatuře věnované bádání o lidovém oděvu. Na Moravě bylo doposud jediným počinem na toto téma vydání publikace

Continue reading

Urbář panství Hodonín z roku 1600 I (Miroslav Havlík)

Jde o výjimečný pramen předbělohorské doby. Vzhledem k absenci podobného archivního materiálu se stal výchozím a často jediným pramenem, který nás informuje nejen o stavu panství, ale seznamuje nás i se jmény jednotlivých hospodářů či detailním popisem jednotlivých vesnic a městeček i důležitými robotami a povinnostmi jejich obyvatel vůči vrchnosti,

Continue reading

Nositelé tradice lidových řemesel 2012

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2012. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading