Škola folklorních tradic, Brno 2022–2024

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají dvouletý vzdělávací kurz  Škola folklorních tradic. Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2022 do dubna 2024 v Brně. Je určen uměleckým i organizačním vedoucím, členům folklorních souborů, pedagogům, lektorům a dalším zájemcům o lidový tanec a

Více

Pozvánka na představení publikace s DVD

Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Obecním kulturním domem ve Svatobořicích-Mistříně Vás srdečně zvou na představení knihy „Lidový oděv na Kyjovsku“ autorek Petry Hrbáčové a Markéty Vašulkové. Akce se uskuteční 24. 2. 2022 v 19 hod. V prostorách prostorách kulturního domu budou také vystaveny fotografie Jiřího Lacného a Richarda

Více

Namaluj Baťův kanál

Baví Tě kreslit nebo malovat? Tak se neváhej zúčastnit výtvarné soutěže o dárkové balíčky se zajímavými cenami! Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol a trvá do 15.4.2022. Letošními partnery výtvarné soutěže jsou: Město Hodonín, Zoo Hodonín a Národní ústav lidové kultury. Podrobná pravidla a tabulka pro označení obrázku jsou k dispozici

Více

Děti a píseň Slovácka 2022

Organizátoři dětských pěveckých soutěží na Slovácku se dohodli na organizaci dalšího ročníku soutěží. Postupový klíč najdete níže. Aktuality můžete sledovat na facebookové stránce Děti a píseň Slovácka. „Věříme, že po letech s covidem, proběhnou v roce 2022 postupové přehlídky zpěváčků lidových písní DĚTI A PÍSEŇ SLOVÁCKA 2022 tak jak mají.

Více

Opustil nás Jaroslav Smutný

5. ledna 2022 zemřel Jaroslav Smutný – nestor moravské folklorní scény, jejíž nedílnou součástí byl po celý život. Narodil se v roce 1934 v Brně, kde později navštěvoval společně se svojí manželkou Vlastou folklorní soubor Vlajka mládí. Pracoval celý život jako stavební projektant, avšak jeho největší vášní byla lidová hudba,

Více

PF 2022

Přejeme klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně pevné zdraví.

Více

ON-LINE Radujme se, veselme se…

Každoročně v předvánočním čase připravoval Národní ústav lidové kultury ve strážnickém skanzenu edukační program pro žáky mateřských a základních škol s názvem „Radujme se, veselme se…“. S ohledem na neustále se měnící situaci a omezenou kapacitu prohlídek jsme se rozhodli zprostředkovat vám jednotlivé aktivity bezpečným způsobem, a to přesunem do virtuálního

Více

Jednání poradních sborů

Dne 9. 11. 2021 se konalo v prostorách NÚLK jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Členové byli informováni o průběhu zpracování periodické zprávy o implementaci Úmluvy o zachování nehmotného kulturního dědictví lidstva. Dále byly projednány body týkající se Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a regionálních kol. Členové sdělili aktuální

Více

Siločáry duše dítěte

NÚLK ve spolupráci s Vlastimilem Ondrou připravoval na sobotu 4. 12. 2021 další kolokvium pro pedagogy a vedoucí dětských a mládežnických folklorních souborů. Z důvodu zhoršené pandemické situace v našem regionu přesunujeme termín konání Siločar na jaro roku 2022.

Více

ZRUŠENO – Radujme se, veselme se…

S politováním Vám musíme oznámit, že vzhledem ke stále se zhoršující situaci s onemocněním Covid-19 bylo rozhodnuto akci „Radujme se, veselme se…“ kterou připravoval Národní ústav lidové kultury ve strážnickém skanzenu, ZRUŠIT. Vzniklá situace nás velmi mrzí. Věříme, že nám zachováte přízeň a budeme se na Vás těšit na některé

Více