Zemřel Nositel tradice Josef Nosek

V sobotu 2. 11. 2019 zemřel vynikající řemeslník Josef Nosek, který byl od roku 2012 držitelem titulu Nositel tradice lidových řemesel. Narodil se 26. 1. 1930 v Roprachticích. Byl vyučeným kolářem, který nejprve pracoval v rodinné kolářské dílně, později v závodu na výrobu ohýbaných lyží. Od roku 1965 byl zaměstnán  v  truhlářské dílně v Roprachticích,

Více
Galavecer_UNESCO_0004

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER u příležitosti 10. výročí přistoupení České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

Ve čtvrtek 24. října se v brněnském divadle Reduta uskutečnil pod záštitou Národního ústavu lidové kultury, za finančního přispění Ministerstva kultury, SLAVNOSTNÍ GALAVEČER u příležitosti 10. výročí přistoupení České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. V letošním roce slaví Česká republika 10. výročí přístupu k Úmluvě UNESCO o zachování nemateriálního

Více

Muzičky 2019

Muzičky 2019 – Hrajeme Strážnicko Tvůrčí dílnu interpretace lidové hudby pro mládež od 12 let Pořadatel: Národní ústav lidové kultury Termín 22. – 24. 11. 2019 Místo konání: Zámek ve Strážnici Přihláška ke stažení               Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby

Více

Zasedání České národní sekce CIOFF

V pátek 4. října se v Technickém muzeu v Brně uskutečnilo Zasedání členů České národní sekce CIOFF. Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury, zástupci členských festivalů, organizací i folklorních souborů. Během pátečního odpoledne byly projednány důležité body jako činnost sekce v uplynulém roce, participace členských

Více

Mezinárodní konference 5th Heritage Forum of Central Europe: Heritage and Environment

Ve dnech 19. – 20. 9. proběhla v polském Krakově mezinárodní konference 5th Heritage Forum of Central Europe: Heritage and Environment. Pracovník NÚLK, Mgr. Martin Sítek se konference zúčastnil s příspěvkem o myslivosti a sokolnictví jako nehmotném kulturním dědictví. V příspěvku představil oba statky, které jsou zapsány do Seznamu nemateriálních statků TLK ČR

Více

Tady jsme doma – 10. výročí

Projekt Tady jsme doma. Regionální folklor do školy oslavil ve školním roce 2018/2019 již 10 let své činnosti. Zaslouženě se mu dostalo cti být nosným tématem Folklorního okénka na Radiu Proglas (autorka Kateřina Kovaříková, vysíláno 1. května 2019) a pořadu na televizi NOE U NÁS aneb od cimbálu o lidové

Více

Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích

Ve dnech 14. – 15. září 2019 se pracovník NÚLK zúčastnil Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích. Sobotní odpolední pořad Snění byl věnován památce básníka Jana Skácela a vystoupily v něm soubory Klobučánek z Valašských Klobouk, Fěrtúšek ze Strážnice, Barunka z České Skalice a Leluja z Provodova. Po jeho skončení se

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2019

V sobotu 7. 9. 2019 se v Litomyšli uskutečnilo Národní zahájení Dnů evropského dědictví. V rámci této akce ministr kultury Lubomír Zaorálek předal titul Nositel tradice lidových řemesel. Oceněnými výrobci byli manželé Petr a Zlatuše Hejdovi v oboru Výroba krojové obuvi a opasků, Pavel Horák v oboru Lidové broušené sklo

Více

Výstava Homo faber v Litomyšli

Dne 6. 9.  2019 byla v prostorách zámeckého pivovaru Litomyšli zahájena výstava Homo faber. Výstava představuje 35 výrobců, kteří se zabývají lidovým řemeslem a jsou držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel. Mezi již dříve oceněnými výrobci zde mají své čestné místo Nositelé tradice lidových řemesel za rok 2019 – manželé

Více

Workshop pro průvodce Muzea vesnice jihovýchodní Moravy

V rámci dlouholetého projektu Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě se dne 9. 9. 2019 uskutečnil vzdělávací workshop pro průvodce Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Průvodci se prostřednictvím erudovaných školitelů zevrubně seznamovali s činnostmi, jež demonstrují během tzv. volných prohlídek muzea. Během workshopu si osvojili vázání rukavic na

Více