Královničky z Velkobítešska

21. a 23. května proběhla dokumentace slavnosti žehnání ratolestí ve Velké Bíteši a obchůzky královniček v Březském, které se konaly po roční odmlce. Jedná se o obyčeje, jež se váží k letnicím a se kterými se setkáváme už jen málokde. Požehnání čerstvé zeleně pro obchůzku dívek se uskutečnilo v pátek před

Více

Nejnáročnější řemesla? Největšími dříči jsou kameníci, tesaři a skláři

Žijeme sice v období moderních technologií, důležitá role řady řemesel však stále zůstává. Mají kořeny v době před několika staletími, dědí se často z generace na generaci a nutnost pořádně zapojit svaly z nich nezmizela ani po stovkách let. A které ze „sedmero tradičních řemesel“ je největší dřina? To zjišťovala Kláštorná Kalcia v již druhém

Více

76. MFF opět pouze ON-LINE

Milí příznivci a fanoušci MFF Strážnice. Chceme vám poděkovat za podporu, které se nám od vás dostává v této kultuře nepřející době. Zveřejňujeme stanovisko prezidenta festivalu PhDr. Martina Šimši, Ph.D. Jedná se o oficiální sdělení, že letošní ročník bude opět pouze v ON-LINE podobě, bez účasti diváků a návštěvníků. Dozvíte

Více

Skanzen Strážnice – Víkendy máme otevřeno!

Od 1. 5. 2021 se otevírá areál skanzenu ve Strážnici. Možné jsou pouze individuální prohlídky jednotlivců či rodin bez průvodců. Děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby (max. 3 děti) mají vstup ZDARMA. Přístupný bude celý venkovní areál a k nahlédnutí vybrané objekty. Otevřeno zatím bude pouze o víkendech.

Více

Další úspěch našich Nositelů tradice lidových řemesel

Výroční cenu Akademie designu České republiky CZECH GRAND DESIGN – CGD Výrobce roku 2020 získala Tkalcovna Strmilov. Majitelem je Nositel tradice lidových řemesel Zdeněk Kubák a jeho syn Filip, který po otci dílnu přebírá. Rodinná firma Tkalcovna Kubák Strmilov pracuje s dlouholetou tradicí od roku 1870, kdy firmu založil prapradědeček současného

Více

Vyhlášení dětské výtvarné soutěže

Vyhlašujeme dětskou výtvarnou soutěž, do které se mohou zapojit nejen mateřské, základní či umělecké školy, ale i jednotlivci. Soutěž se koná při příležitosti plánované květnové výstavy věnované 40. výročí od založení strážnického skanzenu – Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. To také bude nosným tématem pro všechna díla. Vybrané výtvarné práce postoupí

Více

Online seminář pro tanečníky verbuňku

V sobotu 10. 4. 2021 pořádal Národní ústav lidové kultury online seminář pro tanečníky verbuňku. Seminář proběhl prostřednictvím živého vysílání na Facebookové stránce Slovácký verbuňk a na kanálu NÚLK na videoportálu YouTube. V rámci semináře byly prezentovány základní informace o připravovaném ročníku Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a o regionálních kolech

Více

Velikonoční přání

Přejeme příjemné prožití svátečních dnů  a současně představujeme náš nový edukační web pro děti. Programy ve skanzenu budou děti doprovázet ilustrace paní Venduly Chalánkové. Začínáme velikonočním programem Fašanky, fašanky, velká noc ide… https://nulk.cz/skanzen-prodeti/  

Více

Zítra je Velký pátek, NEZAPOMEŇTE na Velkopáteční umývání

K nejrozšířenějším velikonočním obyčejům patřilo velkopáteční umývání v potoce. Brzo ráno na Velký pátek, často ještě za tmy, se chodili lidé umývat k potoční vodě, aby prý byli po celý rok zdraví. V Nové Lhotě věřili, že ten, kdo se umyje v potoce první, bude nejdříve hotový s prací na poli. Když měla matka více dcer,

Více
George Glover - Jan Amos Komenský, A Reformation of Scholees, ryto v Londýně v roce 1642 (Praha, Národní knihovna České republiky) – nejstarší známé a dochované vyobrazení Komenského.

Výstava Comenius 1592–1670: Doba mezi rozumem a šílenstvím J. A. Komenský

Národní ústav lidové kultury na tuto výstavu propůjčil obraz kapucínského mnicha, filozofa a teologa Valeriána Magnise, který byl bratrem tehdejšího majitele strážnického zámku, hraběte Františka Magnise. Valeriánovo dílo částečně ovlivnilo i Jana Amose Komenského a navzdory odlišné konfesi udržovali oba muži po nějakou dobu kontakty a měli se v úctě. Prohlédnout

Více