Menu

Kulatý stůl k inventarizaci nemateriálního kulturního dědictví v ČR

Ve středu 1. listopadu se v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity sešli zástupci Ministerstva kultury České republiky, Národního ústavu lidové kultury, Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Národního muzea v přírodě, Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, Národního zemědělského muzea, regionálních pracovišť pověřených péčí o tradiční lidovou kulturu a nositelé statků.

Cílem setkání bylo prodiskutovat několik zásadních témat spojených s úpravou Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

K inventarizaci nemateriálního kulturního dědictví na území svého státu se Česká republika zavázala ratifikací Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Zápis do inventáře či seznamu a s ním spojená dokumentace prvku je vnímá jako jedno z opatření, které je předpokladem k jeho budoucí úspěšnému zachování. Zároveň se jedná o podmínku nominování jakéhokoliv statku na zápis do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva nebo do světového Seznamu nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování.

2023-11-01 Zpráva z Kulatého stolu k inventarizaci nemateriálního kulturního dědictví