Menu

Pronájem nebytových prostor - Skanzen restaurace

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice, zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor vymezených na přiloženém situačním plánu (příloha č.1), vč. přilehlého venkovního okolí a inventáře, nacházejících se v objektu č.p. 671, ul. Bzenecká, který je vstupním objektem do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy („MVJVM“). Jedná se o památkově chráněný objekt, evidovaný ve Státním seznamu památek pod rejstříkovým číslem 15 492/7-7002.

Písemné nabídky doručte do  17.12. 2018 na sekretariát Národního ústavu lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice, v zalepené obálce označené „MVJVM – Bzenecká 671-Pronájem nebytových prostor-Pivovar“, NEOTVÍRAT“. Nabídky doručené po termínu nemusí být zohledněny.

Podrobé informace ke stažení:

Oznámení o pronájmu  (*. pdf)

Čestné prohlášení (*. pdf)

Situační plánek budovy s restaurací (*. pdf)

 

Gallery Plugin