Menu

Lidová kultura na Moravě

Autorský kolektiv: PhDr. Karel Altman, CSc., PhDr. Josef Jančář, CSc., prof. PhDr. Richard Jeřábek, Dr.Sc., PhDr. Alena Jeřábková, PhDr. Jan Krist, PhDr. Alena Křížová, PhD., PhDr. Miroslava Ludvíková, CSc., PhDr. Jitka Matuszková, PhD., PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Mgr. Dagmar Pintířová, PhDr. Marta Šrámková, PhDr. Marta Toncrová, Mgr. Dana Toncrová, Mgr. Lucie Uhlíková, PhDr. Miroslav Válka, PhD., PhDr. Eva Večerková, CSc.

Publikace byla vydána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně jako 10. svazek Nové řady Vlastivědy moravské. Podává komplexní přehled o kultuře a způsobu života zemědělských vesnic na Moravě od 19. století do současnosti. Shrnuje poznatky o národopisných regionech Moravy, o zaměstnání a obživě obyvatel, bydlení, krojích, o duchovním životě a sociálních podmínkách i o folklorních projevech.

Kapitoly:
1. Etnické a etnografické skupiny a oblasti
2. Zaměstnání a obživa
3. Vesnické sídlo a dům
4. Odívání
5. Obřady, obyčeje a zvyky
6. Výtvarná kultura
7. Slovesný folklor
8. Hudební folklor
9. Taneční folklor
10. Nástin vývoje národopisného zájmu na Moravě v datech

Obsahuje - bibliografii
- německé resumé

(Strážnice - Brno 2000, 376 s., 340 fotografií
ISBN 80-86156-31-1, ISBN 80-7275-005-4 )


Publikaci je možné objednat v e-shopu.