Menu

Ke kořenům domova (Alena Schauerová a kol.)

Předkládaný sborník studii Ke kořenům domova je vědomým navázáním na výsledky výzkumu autorů této práce, který v roce 1997 vyústil publikací Kde jsme doma a současně otevřel některé dílčí otázky hodné další vědecké pozornosti. Naznačené výsledky, že totiž kontakt s tradicemi lidové kultury může sehrávat zásadní roli v utváření kulturní identity posilováním lokálního vědomí zasluhují, podle našeho názoru, hledat hlubší souvislosti takových pozitiv spojených s činností folklorních souborů, zejména dětských. Tak na půdě Ústavu lidové kultury vznikl projekt Tradice lidové kultury - rodina - škola - folklorní soubor. Naše práce se zdánlivě rozpadá na hledání odpovědí k dílčím otázkám, ale všechny se spojují myšlenkou domova, k níž z různých stran směřujeme zakotvením v tradicích lidové kultury. Jsme přesvědčeni, že na skutečnosti nic nemění fakt, že ve folklorních souborech jsou tyto tradice chápány národopisci jako druhotný folklor. Ve shodě s O. Sirovátkou (1976) považujeme tuto formu folklorismu za jev nikoliv nahodilý a pomíjivý. Našim cílem je sledovat jeho funkce a zachytit, jaké hodnoty přináší dětem školního věku včetně adolescentů. Usuzujeme ovšem, že roli sehrává nejen folklorní soubor a jeho tradice, ale rovněž vazby na rodinu a její tradice, případně vazby na další prostředí (např. školu, obec). Projekt se realizoval z úhlu pohledu národopisu, psychologie, pedagogiky se snahou nalézt dílčí zdroje k otázkám, jež si klademe.
Centrem naší pozornosti jsou lokality Uherské Hradiště a Velká nad Veličkou, kam nás
nasměrovaly první výzkumy.


Digitální verze publikace