Hliněný dům

350

II. ŘADA – DÍL 2. (DVD) (nabíjení stěn, stavba z válků, z nepálených cihel)

Hlína jako stavební materiál, její zdroje a způsoby těžení
Zhotovování cihel v dřevěné formě a sušení
Výroba a výstavba z hliněných válků
Technologie výstavby válkové stěny
Hlína jako spojovací a spárovací materiál
Technologie výstavby stěn z nepálených cihel
Technologie výstavby zdí dusáním hlíny v dřevěném bednění
Hliněná malta, hliněné omítky
Jemná omítka a její charakter
Povrchové úpravy čerstvých omítek
Hliněná podlaha, její údržba a obnova
Technologie cihlové dlažby
Hliněná mazanina v půdním prostoru
Omítání roubených stěn
Líčení omítky
Údržba a obnova staveb z hlíny
Hliněné stavby a jejich prvky, zednické a štukatérské techniky

Kategorie: Štítek:

Popis

II. ŘADA – DÍL 2. (DVD) (nabíjení stěn, stavba z válků, z nepálených cihel)

Hlína jako stavební materiál, její zdroje a způsoby těžení
Zhotovování cihel v dřevěné formě a sušení
Výroba a výstavba z hliněných válků
Technologie výstavby válkové stěny
Hlína jako spojovací a spárovací materiál
Technologie výstavby stěn z nepálených cihel
Technologie výstavby zdí dusáním hlíny v dřevěném bednění
Hliněná malta, hliněné omítky
Jemná omítka a její charakter
Povrchové úpravy čerstvých omítek
Hliněná podlaha, její údržba a obnova
Technologie cihlové dlažby
Hliněná mazanina v půdním prostoru
Omítání roubených stěn
Líčení omítky
Údržba a obnova staveb z hlíny
Hliněné stavby a jejich prvky, zednické a štukatérské techniky