Podrobnosti o jednotlivých soutěžích můžete sledovat na internetových stránkách www.lidovakultura.cz