Menu

Mgr. Petra Hrbáčová

Mgr. Petra Hrbáčová 

Tel.: + 420 518 306 650, e-mail: petra.hrbacova@nulk.cz

 

Vzdělání:

2003                Mgr.: Magisterský studijní program Historické vědy

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, studijní obor Etnologie - Muzeologie

1993 – 1996    Střední škola uměleckých řemesel v Brně, obor Grafika

 

 

Pracovní zkušenosti:

2004 – dosud Národní ústav lidové kultury, Strážnice

- kurátorka sbírkových fondů (2004)

- vedoucí Centra hmotného kulturního dědictví (2016)

 

Ostatní zkušenosti:

Členství v odborných a profesních společnostech:

2004 – Asociace muzeí a galerií České republiky, od r. 2004 Etnografická komise AMG;

2004 – Česká národopisná společnost

2014 – Český svaz muzeí v přírodě – individuální člen

 

Bibliografie:

Kalábová, P.: Čerešnikův mlýn v Nové Lhotě. Národopisná revue 3, 2005 s. 162-166.

Kalábová, P.: Socioprofesní skupiny v prostředí českých mlýnů. In: Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. Studie Slováckého muzea 10/2005, Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2005, s. 145-154.

Kalábová, P.:  Strava. In:Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Strážnice 2006, 283 s., ISBN 80-86156-88-5.

 

Kalábová, P.: Bydlení a domácnost In:Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Strážnice 2006, 283 s., ISBN 80-86156-88-5.

Kalábová, P.: Dřevěné stodoly na jihovýchodní Moravě.  In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2, (2006) s. 149-160.

Kalábová, P.: Pěstování tabáku ve Vnorovech. In: Slovácko 2006. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště, roč.XLVIII, s. 83-89, ISBN 80-86185-37-0.

Kalábová, P.: Areál vodních staveb Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. In: Historické mlyny a mlynské zariadenia, ich prezentácia v muzeách v prírode. Pribylina 2006, s. 37-43, ISBN 978-80-968551-2-4

Kalábová, P.: Uplatnění prvků tradičního lidového stavitelství v současné vesnické výstavbě na Veselsku. In: Současná výstavba na vesnici a tradiční lidová architektura. Sborník Městského muzea Sedlčany. Sedlčany 2007, s. 19-24.

Hrbáčová, P., Kovářů, V.: Střecha a střešní krytiny. Doprovodná publikace ke stejnojmennému filmovému dokumentu. Strážnice 2007, 72 s., ISBN 80-86156- 09-5; 978-80-86156-94-1

Šimša, M., Hrbáčová, P.: Otopný systém díl V., Strážnice 2009. Doprovodná publikace ke stejnojmennému videozáznamu. Strážnice 2009, 50 s., ISBN 978- 80-87261-16-3

Hrbáčová, P.: Bytový textil v lidovém interiéru na Horňácku, Textil v muzeu: soubor statí k problematice interiérový textil - reprezentační i privátní. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 39-45, 7 s., ISSN 1804- 1752. ISBN 978-80-86413-39-6.

Hrbáčová, P.:Tradiční tkalcovství na Horňácku. ISBN. ISBN 987-80-88107-13-2, Strážnice, 129 s.

Hrbáčová, P.: Tradiční lidová strava v obci Louka. Folia Ethnographica 49/2, Brno 2015, ISSN 0862-1209, s. 125-134, 10 s.

Hrbáčová , P.: Svatební čepce na Strážnicku. Slovácko. Slovácko 2015: Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské hradiště 2015, ISBN 978-80-87671-28-3, s. 11-21, 11 s.