Menu

Návštěvnická sezona 2016 ve skanzenu

Návštěvnická sezona 2016: úspěch, povzbuzení, překročení hranice 50 000 návštěvníků.

Rok 2016 byl Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy obdobím velmi úspěšným a povzbudivým. Národní ústav lidové kultury jako správce areálu hodnotí sezonu velmi pozitivně. Letošní návštěvnost skanzenu překonala hodnotu 50.000. Přesný počet osob za sezonu 2016 byl 53.368 návštěvníků. Navýšení proti roku 2015 činí 5091 osob.

Za výrazným úspěchem stojí široká nabídka programů, které se konaly se v průběhu celého roku. Jednalo se o jedenáct pořadů pro širokou veřejnost a čtyři programy speciálně upravené pro předškolní děti a děti z prvního stupně základních škol. Podíl turistů na akcích tvoří více než polovinu (28.257) z celkového počtu návštěvníků.

Další nabídkou pro školní či předškolní děti byla Dětská prohlídka, kterou využívaly instituce při výletech či školách v přírodě. Pro střední školy byl s využitím moderních prvků prezentace připraven nový prohlídkový okruh Detektivní příběh Cyrila Čerešňáka. V něm studenti rozplétají záhadu pomocí indicií, získávaných prostřednictvím filmových ukázek příběhu a doprovodného slova průvodce. Nenásilnou formou se tak dovídají o problémech a starostech lidí na začátku dvacátého století (např. rodina, vliv rodičů na sňatek, postavení svobodných matek, vystěhovalectví, práce v hospodářství).

Skanzen v průběhu roku nabízel pro návštěvníky dva prohlídkové okruhy. První okruh s názvem Život lidský se zaměřoval na důležité okamžiky v lidském životě (narození, svatba, smrt). Druhý se jmenoval Lidská práce a věnoval se práci a řemeslům (pečení chleba, praní prádla, vinařství, kovářství, tkalcovství). Další již osvědčenou nabídkou byla zábavná prohlídka pro rodiny s dětmi, kde děti za pomoci „Fanoška" a rodičů prochází areálem, seznamují se s životem chlapce narozeného před sto lety. Přitom hledají a plní úkoly, které jim Fanošek v pracovních listech připravil. V měsících červenci a srpnu byla nabídka rozšířena o volnou prohlídku, kdy se návštěvník mohl volně procházet celým areálem a nahlédnout do zpřístupněných objektů, ve kterých průvodci podávali odborný výklad a odpovídali na dotazy hostů.

Nemalý podíl na zkvalitnění průvodcovských služeb a zvýšení návštěvnosti skanzenu měl pracovní seminář pro průvodce s informacemi pro nadcházející sezonu, workshop pro průvodce s tématem nevidomí návštěvníci a pracovní cesty do jiných muzeí v přírodě.

Strážnický skanzen se díky prezentaci v médiích, zapojení do projektu Cyklisté vítáni, spolupráci s CCRJM nebo agenturou CzechTourism dostává do povědomí turistů, cestovních agentur, a je už teď vyhledávanou destinací pro odpočinek, vzdělání i zábavu.

Dožínky
Hasičská neděle
Stavění máje