Etika a tradiční lidová kultura – studie o mravním vědomí a jednání v projevech tradičních lidových kultur

Anglický název: Ethics and traditional folk culture – study on moral consciousness and conduct in manifestations of Traditional Folk Culture Francouzský název: Ethique et la culture tradition – etude sur la conscience et la conduite morales dans les manifestations des cultures traditionnelles et populaires Trojjazyčná publikace. Česká republika se rozhodla

Více

Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin

Německý název: Das leben und die kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner sozialgruppen. Publikace je dvoujazyčná. Je tvořena souborem článků na téma etnické minority, sociální a lokální skupiny; češi v cizině; češi ve Vídni. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem

Více