Menu

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Jitka Staňková

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Jitka Staňková

50

(10. dubna 1924 Volenice, okr. Strakonice)

Kategorie: Štítek:

Popis

Studia: Reálné gymnázium ve Strakonicích (1934–1942), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory národopis a archeologie (fakultativně dějiny umění) (1945–1950).

Akademické a vědecko-pedagogické tituly a hodnosti: PhDr. – disertační práce Výrobní postup tkaniv a pletiv na Horehroní v jejich tradičních i současných formách (1949); CSc. – kandidátská práce Lidové tkaniny a tkalcovství na Žďársku v letech 1880–1914 (1959).

Zaměstnání: totální nasazení v České zbrojovce (1942–1945); Textilní tvorba Praha (1950–1953; 1952 Ústředí lidové umělecké výroby – textilní dílna v Lysé nad Labem); Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV Praha (1954–1980).

Terénní výzkumy: Česká republika (jižní, západní, východní Čechy, západní a východní Morava), Slovensko (Horehroní, východní Slovensko).

Oborové instituce a společnosti: spolupráce s Ústředím lidové umělecké výroby (ÚLUV) Praha – členka poradního sboru ředitele ÚLUV, předsedkyně výtvarné textilní rady; Národopisná společnost československá při ČSAV / Česká národopisná společnost (čestná členka od r. 2005); Center International d‘Études des Textiles Anciens, Lyon (Francie), čestný člen skupiny specializované na lidový („etnografický“) textil (od r. 2007).

Společenská ocenění: čestný odznak ÚLUV za záslužnou práci v oblasti lidové umělecké výroby (1968); ocenění Českým literárním fondem, sekce pro vědeckou a odbornou literaturu za publikaci Lidové umění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1988, spolu s prof. L. Baranem); diplom Ministerstva kultury v soutěži „Má vlast v srdci Evropy. Poznej ji a chraň“ za práci Tradiční textilní techniky (2009); dedikace v publikaci Premeny vlákna (2012) jako zakladatelce kulturněhistorického studia tradiční textilní kultury Slovenska; udělení čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy na poli popularizace vědy od Akademie věd ČR (2014).

ČLENĚNÍ BIBLIOGRAFIE

1. VŠEOBECNÁ ČÁST
1.1 Bibliografie
1.2 Etnografická dokumentace

2. HISTORIOGRAFIE
2.1 Personálie
2.2 Vědecké instituce, projekty
2.3 Muzea, expozice
2.4 Výstavy
2.5 Konference

3. ODĚVNÍ KULTURA (LIDOVÝ ODĚV)

4. DOMÁCKÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA
4.1 Lidová textilní výroba
4.1.1 Materiál (len, konopí, vlna, bavlna) a nářadí
4.1.2 Techniky (tkaní, síťování, pletení, práce na rámu)
4.1.3 Lidové tkaniny (plátno, šerka, kanafas, sukno)
4.1.4 Krajkářství a krajka
4.1.5 Výšivka
4.1.6 Tisk, modrotisk, batika

5. ÚSTŘEDÍ LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBY (ÚLUV)

6. VÝTVARNÁ KULTURA
6.1 Malovaný nábytek
6.2 Keramika
6.3 Hračky
6.4 Kraslice

7. SOCIÁLNÍ KULTURA
7.1 Obyčejová tradice
7.2 Slavnosti

8. PRÁCE O JITCE STAŇKOVÉ

9. PŘÍLOHY
9.1 Výstavy
9.2 Filmová tvorba