Menu

Národopisná revue 4/2021

Národopisná revue 4/2021

70

Tradice jako objekt ekonomického (ne)zájmu

Kategorie:

Popis

Národopisná revue 4/2021 je věnována tématu Tradice jako objekt ekonomického (ne)zájmu.

Kultúrne dedičstvo ako komodita? Príklad mestských slávností a festivalov (Alexandra Bitušíková)
Suvenýry na pražské Královské cestě jako objekt utváření a vyjednávání autenticity (Barbora Půtová)
Kolik stojí pravý český tanec? Autenticita na prodej (Daniela Stavělová – Laura Kolačkovská)
Socioekonomické aspekty proměn českých rybářských tradic v regionálních kontextech (Vojtěch Kouba)
Peníze milují ticho: transformace představ o penězích v ukrajinském velkoměstě v postsovětské éře (Tetiana Tkhorzhevska – Yulia Bohuslavska)
Stopy hudebního života v inzerci Humoristických listů (se zaměřením na 80. léta 19. století) (Milan Balódy)

Rozhovor
Etnomuzikologie za obzor roztomilých obrázků: Rozhovor s Lubomírem Tyllnerem o nebezpečných bulharských silnicích i společenském významu etnomuzikologie (Matěj Kratochvíl)

Společenská kronika
Jubilující Miroslav Válka (Jana Pospíšilová)
Blahopřání Miloši Melzerovi (Jana Pospíšilová)

Konference
Celostátní setkání u příležitosti 30. výročí návratu černobylských krajanů zpět na území předků (Veronika Beranská)
3. sympozium ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World (Zita Skořepová)

Recenze
D. Bittnerová – M. Moravcová (eds.): Festivity jako ukazatel identity a společenského směřování (Andrej Sulitka)
S. Brouček a kol.: Místo a úloha zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích (Andrej Sulitka)
M. Holubová (ed.): Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace (Vladimír Maňas)
Authentisch oder oberflächlich? Wege der Zusammenarbeit von Museen und Tourismus / Autentické, nebo povrchní? Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu (Jarmila Pechová)