Menu

Národopisná revue 4/2018

Národopisná revue 4/2018

70

Profese a jejich sociální pozice

Kategorie:

Popis

Národopisná revue 4/2018 je věnována tématu Profese a jejich sociální pozice. Petra Košťálová představuje ve své studii historickou analýzu arménské diaspory s akcentem na roli arménských obchodníků, kteří zejména od 19. století začali přesahovat svou obchodnickou činnost a vystupovali také jako mecenáši, filantropové, nositelé vzdělání či národních myšlenek (Arménská diaspora a její identitární strategie: chodžové, amirové, cechy). Katarína Koštialová se věnuje formování socioprofesní skupiny lesníků ve vztahu k městu Zvolen a vytváření městské značky s obsahem lesnické tradice (Interakcia socioprofesnej skupiny a mesta. Na príklade Zvolena – mesta lesníctva). Daniela Machová se zaměřuje na profesi tanečního mistra (Předávání znalostí mezi českými tanečními mistry) a Josef Bartoš na profesi tanečníka (Motivace k výkonu taneční profese na „volné noze“ v současné české společnosti). Mimo hlavní téma je zařazena studie Jörgena Torpa, věnovaná šíření populární hudby v urbánním prostředí („Populární hudba“ v síť(ov)í měst).
V rubrice Ohlédnutí jsou uveřejněny příspěvky připomínající jubilea dvou osobností českého národního obrození, a to Václava Matěje Krameria (článek Oldřicha Kašpara o Krameriově přínosu k počátkům české mimoevropské etnografie) a Václava Bolemíra Nebeského (článek Dalibora Dobiáše podávající reflexi spisovatelova díla). Společenská kronika připomíná jubilea etnoložky Judity Hrdé (nar. 1958), etnologa a archeologa Jiřího Pajera (nar. 1948), etnoložky Kateřiny Klápšťové (nar. 1948), etnologa Bohuslava Šalandy (nar. 1948) a etnoložky Vandy Jiřikovské (nar. 1933). V dalších pravidelných rubrikách jsou zařazeny zprávy z výstav, konferencí, koncertů a recenze nových knih.