Menu

Národopisná revue 4/2017

Národopisná revue 4/2017

70

Současné pověsti a fámy

Kategorie:

Popis

Národopisná revue 4/2017 je věnována tématu Současné pověsti a fámy. Zuzana Panczová ve své studii mapuje vybrané internetové konspirační teorie v historických a mezinárodních souvislostech (Apokalyptické vízie konšpiračných teórií na slovenských antisystémových internetových stránkach). Vladimír Bahna se nad konspiračními teoriemi zamýšlí z pohledu jejich nositelů (Argumentum ad hominem. Argumentačné stratégie zástancov konšpiračných teórií v slovenských internetových diskusiách). Kateřina Dobrovolná se věnuje zpracování současného výzkumu démonologických pověstí, jejichž transmise již není vázána jen na ústní tradici, ale i na masová komunikační média, zejména internet (Současné démonologické pověsti západních Čech a jejich katalogizace). Oldřich Kašpar přibližuje výsledky svého folkloristického výzkumu v Mexiku v letech 2007–2014 (Několik poznámek k současným mexickým pověstem a fámám). V dalších studiích a materiálech – mimo hlavní téma – jsou uveřejněny příspěvky „Noví mluvčí“ v kontextu menšinových jazyků v Evropě a revitalizačních snah (autor Leoš Šatava) a Novodobá taneční tradice v Popicích u Hustopečí v kontextu historicko-kulturního vývoje obce (autorka Jarmila Teturová).
Rubrika Ohlédnutí přináší příspěvek Gabriely Kiliánové věnovaný stému výročí narození slovenského etnologa Andreje Melicherčíka (autorka Gabriela Kiliánová) a dva příspěvky Oldřicha Kašpara připomínající české cestovatele Čeňka Paclta (1813–1887) a Josefa Kořenského (1847–1938). Společenská kronika připomíná jubileum české romistky Evy Davidové (nar. 1932) a slovenské etnomuzikoložky Soni Burlasové (nar. 1927). Uveřejňuje také nekrolog Jeana Roche (1946–2017), výrazné osobnosti mezinárodního folklorního hnutí. Další pravidelné rubriky informují o výstavách, konferencích, recenzích a zprávách z oboru.