Menu

Národopisná revue 3/2021

Národopisná revue 3/2021

70

Etnografická sbírka jako pramen

Kategorie:

Popis

Národopisná revue 3/2021 je věnována tématu Etnografická sbírka jako pramen.

Studie a materiály k tématu Etnografická sbírka jako pramen
Etnografická sbírka v pojetí současného českého muzejnictví (Lenka Drápalová)
Hlavní tendence pojetí etnografického muzejního materiálu v dílech českých etnologů a muzeologů do roku 1989 (Otakar Kirsch)
Tradiční rukodělné technologie jako součást doprovodné dokumentace muzejní etnografické sbírky (Václav Michalička)
Znovuzískaná území v pramenných materiálech Polského etnografického atlasu. Vybrané příklady sociokulturních změn v postmigračních oblastech (Anna Drożdż)
Koncepce a podoba sbírek lidových písní z Čech z období příprav Národopisné výstavy českoslovanské 1895 (Zdeněk Vejvoda – Věra Thorová)

Rozhovor
Jedna píseň střídala druhou aneb Rozhovor s jubilantkou Věrou Thorovou (Zdeněk Vejvoda)

Společenská kronika
Tři významná jubilea Iva Frolce (Jan Blahůšek)
Jubilantke Oľge Danglovej (Monika Vrzguľová – Juraj Zajonc)
Odešel Ivan Dorovský (Jaroslav Otčenášek)

Konference
Konference o paměti a nucených migracích (Jana Nosková)
Konference Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury (Přemysl Mácha)

Recenze
O. Polouček: Babičky na bigbítu. Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu (Jan Semrád)
S. Kreisslová – J. Nosková – M. Pavlásek: „Takové normální rodinné historky“. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti (Oto Polouček)
W. Baumann – L. Matušková: Wallfahren als Grenzgang (Marta Ulrychová)
T. Borovský – J. Němec (eds.): Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě MU (Andrea Zobačová)
P. Šidák: Mokře chodí v suše. Vodník v české literatuře (Marta Ulrychová)
K. Rodan (ed.): Listy lásky, víry a naděje. Edice korespondence slezského etnografa a folkloristy Antonína Satkeho se snoubenkou, sestrou a dalšími rodinnými příslušníky od srpna 1957 do května 1962 (Jana Pospíšilová)
I. Přibylová – L. Uhlíková (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a prostor (Ondřej Volčík)

Content in English