Menu

Národopisná revue 1/2022

Národopisná revue 1/2022

70

Tabu v minulosti a dnes

Kategorie:

Popis

Národopisná revue 1/2022 je věnována tématu Tabu v minulosti a dnes.

Motivy tabuizovaného jednání a jejich funkce v českém tradičním prozaickém folkloru (Adéla Adámková)
Holocaust/šoa jako tabuizovaná součást paměti české společnosti po druhé světové válce? (Blanka Soukupová)
„Nikomu to nehovor“: Rodinné tajomstvá, pocit neistoty a navigovanie „odlišnosti“
u židovskej minority na Slovensku
(Katarína Očková)
Dojčenie na verejnosti ako spoločenské tabu (príklad Slovenska) (Silvia Letavajová)
Studie mimo hlavní téma
Tančit se bude, i když není svátek! Explicitní a implicitní sdělení socialistické kinematografie (Petr Lozoviuk)

Proměny tradice
Královničky na Velkobítešsku a jejich funkce (Petr Drastil)

Rozhovor
Od kabinetní historie k Čechům žijícím na všech kontinentech: rozhovor se Stanislavem Broučkem u příležitosti jeho životního jubilea (Naďa Valášková)

Společenská kronika
Arne Mann jubilujúci (Zuzana Kumanová)
Martě Ulrychové k narozeninám (Zdeněk Vejvoda)
Šedesátník Luboš Kafka – člověk tvořivý a hravý (Lydia Petráňová)
Za Milanom Križom (Dušan Holý)

Konference
Studentská antropologická konference v Plzni (Terezie Řánková)

Recenze
C. Sem Obeng – S. Gyasi Obeng (eds.): Invisible Faces and Hidden Stories. Narratives of Vulnerable Populations and Their Caregivers (Veronika Beranská)
M. Pavlásek: Z Moravy až do Velikého Srediště. Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě (Petr Lozoviuk)
M. Šimša: Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století I = Tailor’s Pattern Books in Central Europe in the 16th - 17th Centuries I (Irena Štěpánová)
H. Hlôšková (ed.): Milan Leščák – vedec, pedagóg, človek (Andrea Zobačová)
P. Liďák (ed.): Muzeum v srdci. Půlstoletí Valašského muzea v přírodě ve vzpomínkách pamětníků (Daniel Drápala)
A. Jágerová: Spievanie pod oknami. Zbierka svadobných a vianočných piesní z obce Medzibrod (Marta Toncrová)