Menu

Národopisná revue 1/2018

Národopisná revue 1/2018

70

Městské festivity

Kategorie:

Popis

Národopisná revue 1/2018 je věnována tematice městských festivit. Jolana Darulová se zaměřuje na současné festivity ve slovenském městě Banská Bystrica (Festivity v urbánnom prostredí so zameraním na banícke tradície mesta Banská Bystrica). Jana Lochmanová přibližuje současné historizující festivity ve třech moravských městech (Městské slavnosti v Jemnici, Brtnici a Jihlavě). Marta Ulrychová se zabývá vývojem městské slavnosti v německé lokalitě Furth im Wald a zejména její částí, kterou tvoří výjevy znázorňující boj sv. Jiří s drakem (Skolení draka – tradiční letní slavnosti v hornofalckém městě Furth im Wald). Barbora Půtová popisuje a analyzuje městské festivity v Maroku, jež cíleně posilují národní identitu a legitimitu místní monarchie (Marocké městské festivaly moussems). Helena Nosková prezentuje problematiku ruského etnika v českém prostředí a vývoj jeho festivit v průběhu 20. století (Festivity a každodennost ruských „bílých“ emigrantů v pražském exilu v prolínání historie a vzpomínek).
Společenská kronika připomíná jubilea etnoložky Aleny Plessingerové (nar. 1928) a televizní dramaturgyně a scenáristky Naděždy Urbáškové (nar. 1938), nekrology jsou věnovány českým historikům Ctiboru Nečasovi (1933–2017) a Josefu Petráňovi (1930–2017) a slovenskému choreografovi Štefanu Nosáľovi (1927–2017). Další pravidelné rubriky přinášejí informace o výstavách, konferencích a recenze nových knih.