Menu

Hudební nástroje IX. 1. část (Jiří Höhn)

Hudební nástroje IX. 1. část (Jiří Höhn)

400

Dlabané smyčcové nástroje

Publikace navazuje na edici Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Hlavním tématem se zde stávají hudební nástroje lidové kultury. První díl se věnuje smyčcovým chordofonů s dlabaným korpusem, z nichž byly jako zástupné tipy zvoleny ochlebky, korábek a jihlavské skřipky. Společným rysem vybraných nástrojů je monolitické tělo s vydlabanou dutinou překrytou dřevěnou deskou. Nástroje jsou opatřeny jednou až čtyřmi strunami. Současně s dokumentací vlastní stavby byl proveden podrobný organologický popis zvolených nástrojových skupin a podrobné laboratorní měření akustických ozvů u skřipek. Zpráva z měření je součástí publikace. Výroba hudebních nástrojů byla provedena metodou experimentální stavby za užití technologií prokazatelně známých ve vesnickém prostředí 19. století. Součástí publikace je video dokument zaznamenávající vlastní stavbu nástrojů Vítem Kašpaříkem (ochlebky), Miroslavem Černým (korábek) a Pavlem Hůškem (jihlavské skřipky).

Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu.

Z edice Lidová řemesla a lidová umělecká tvorba v České republice (DVD)

Obsahuje DVD.

Stran: 111

Kategorie: , Štítky: ,

Popis

Obsah:

 • Projekt Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice
 • Úvod
 • Teoretický základ
 • Experimentální přístupy ke stavbě hudebních nástrojů
 • Chordofony s dlabaným korpusem
 • Konstrukční a tvarová charakteristika nástrojů
 • Ochlebky
 • Korábek
 • Jihlavské skřipky
 • Společné součástky
 • Výrobní nástroje a materiál
 • Technologie výroby
 • Ochlebky
 • Korábek
 • Skřipky
 • Závěr
 • Literatura a prameny
 • Zpráva z akustických měření

Další informace

Autor

Jiří Höhn

Počet stran

111

ISBN

978-80-87261-93-4

Rok vydání

2014