Menu

Easy-to-read

Snadné čtení

NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY

Zámek 672, 696 62 Strážnice

Telefonní číslo:

518 306 611

Jak se k nám dostanete:

https://mapy.cz/zakladni?x=17.3131147&y=48.9079016&z=17

Bezbariérový přístup: 

 

NÚLK je jednou ze státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Zkratka NÚLK vychází z názvu Národní ústav lidové kultury. Člení se na tři odborné útvary (Centrum hmotného kulturního dědictví, Centrum nehmotného kulturního dědictví, Centrum vědeckých informací),  dva obslužné (Ekonomický a Útvar správy areálů) a útvar ředitele.

Centrum hmotného kulturního dědictví shromažďuje, ošetřuje a bezpečně uchovává hmotné předměty spojené s vývojem především lidové kultury. Své sbírky představuje veřejnosti hlavě v objektech Muzea vesnice jihovýchodní Moravy (jinak nazývané skanzen Strážnice) a při různých tematických výstavách. Centrum hmotného kulturního dědictví také podporuje snahu o zachování  tradičních řemesel, má na starosti správu nominací řemeslníků na udělení titulu Nositel tradice lidového řemesla.

Centrum nehmotného kulturního dědictví popisuje, vykládá a zpracovává doklady o tradiční lidové kultuře. Spravuje a vede Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Centrum poskytuje informace o tradiční lidové kultuře odborníkům i široké veřejnosti na konzultacích, konferencích, přednáškách a workshopech.

Centrum vědeckých informací má na starosti archiv dokumentů spojených s činností Národního ústavu lidové kultury, dále spravuje archiv fotografií, zvukových nahrávek a videí. K Centru vědeckých informací patří také odborná knihovna.

Národní ústav lidové kultury je pořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, který se koná každoročně na konci června v zámeckém parku, skanzenu i v dalších částech města.  Informace k připravovanému ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice najdete na webových stránkách www.festivalstraznice.cz.

Národní ústav lidové kultury vydává odborný časopis Národopisná revue. Svoji činnost prezentuje Národní ústav lidové kultury na webových stránkách www.nulk.cz, www.skanzenstraznice.cz, www.lidovakultura.cz, www.lidovaremesla.cz, www.revue.nulk.cz a na facebookových profilech Národní ústav lidové kultury, Skanzen Strážnice - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Web lidovakultura.cz, Slovácký verbuňk.