Menu

Děti a píseň Slovácka

V sobotu 27. 4. 2024 se ve spolupráci Národního ústavu lidové kultury a Veselského kulturního centra konala ve Veselí nad Moravou regionální postupová soutěžní přehlídka dětských zpěváků lidových písní s názvem "Děti a píseň Slovácka", která je vrcholnou přehlídkou zpěváčků lidových písní na Slovácku.

Slováckého pěveckého finále ve Veselí nad Moravou se zúčastnilo 38 dětí. A nebyli to jen tak nějací náhodní zpěváčci. Sešli se zde ti nejlepší z nejlepších. Prozpívali se síty předkol a následně finálovými přehlídkami ve svých regionech. Těchto postupových přehlídek se v březnu a dubnu 2024 pořádalo hned jedenáct! Hostila je tato města a vesnice: Uherské Hradiště, Velká nad Veličkou, Strážnice, Veselí nad Moravou, Kyjov, Svatobořice-Mistřín, Starý Poddvorov, Stará Břeclav, Ždánice, Mikulov a Znojmo.

Ve velkém veselském finále zpěváčky hodnotila porota ve složení: Petr Galečka (Horňácko), Magdalena Múčková (Strážnicko), Ivana Zámečníková (Uherskohradišťko, Uherskobrodsko a Kopanice), Miroslava Zalubilová (Veselsko), Kateřina Martykánová a Jiří Petrů (Kyjovsko), Kamila Tomšejová (Podluží), Jana Osičková Otáhalová (Mikulovsko), Jaroslav Kovářík (Hanácké Slovácko) a Vlastimil Ondra (předseda poroty)

Porotci ohodnotili každého zpěváka body Nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení se škrtlo a ze zbylých se vypočítal průměr. Děti zpívaly fantasticky a tak není divu, že porota udělila 24x první místo (z toho 13 dětí s nejvyšším bodovým průměrem postoupilo do moravskoslezského kola), 13x druhé místo a jedno místo třetí.

Přehlídkou Děti a píseň Slovácka vyvrcholilo úsilí mnoha lidí na celém Slovácku, kterým bych chtěl poděkovat. V první řadě rodičům, pedagogům a vedoucím souborů, kteří děti vedou ke zpěvu. Dále pak pořadatelům jednotlivých regionálních přehlídek, což jsou většinou kulturní domy, kulturní centra nebo dobrovolníci a samozřejmě Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici, který nad celým tím přehlídkovým kolosem bdí. Obrovský dík patří všem cimbálovým muzikám, které dětem hrály a porotcům, většinou velkým osobnostem jednotlivých regionů, kteří si našli čas a šli děti hodnotit. Speciální poděkování letí samozřejmě k Městu Veselí nad Moravou a Veselskému kulturnímu centru - přehlídka roku 2024 opět byla po všech stránkách vynikající.

Všichni výše zmínění lidé letos vyvinuli opět nemalé úsilí, aby napomohli tomu, že se v krajině, která je naším domovem, bude stále dařit lidové písni | lidové písni, která nám život nejen zkrásňuje, ale častěji pomáhá od strastí a bolesti.

Moravskoslezské kolo Děti a píseň proběhne 25. 5. 2024 v Rožnově pod Radhoštěm.

grafika a text: Vlastimil Ondra

Datum: 24. 3. 2024
Místo: Velká nad Veličkou

Hrála HCM Petra Galečky

Na přehlídku Děti a Píseň Slovácka postupují:
Jakub Maňák, Tomáš Buršík a Sandra Sečková, náhradník Michaela Kadubcová 

Přehlídka Mikulovský zpěváček se uskutečnila 23. 3. 2024 v Mikulově.

I. kategorie (5-9 let)

1. místo - Mirabella Albadri - Mikulov
2. místo – Sofie Osičková – Zaječí
3. místo – Julie Bravencová – Dolní Dunajovice

Postupující děti do Děti a píseň Slovácka:

II. kategorie (10-15 let)

1. místo – Ondřej Kocourek – Milovice
2. místo – Ondřej Novák – Hlohovec
3. místo – Klára Jánská – Mikulov

Další ocenění

Cena poroty – Michaela Medvecká – Mikulov, Adriana Martincová – Šakvice
Cena ZŠ Mikulov, Valtická – Evelína Kizeková – Horní Věstonice, Jana Kiliánová – Bavory
Cena města Mikulova – Julie Pospíšková – Mikulov, Adam Slavík - Mikulov
Cena NS Pálava – Martina Österreicherová – Pavlov, Viktorie Šrámková – Novosedly

Fotogalerie

48. ročník Okresního finále postupové přehlídky Zazpívej slavíčku se uskutečnilo 24. 3. 2024 v 15.00.

Postupující děti do navazujícího kola Děti a píseň Slovácko

Jiří Miškar
Vojtěch Hanáček
Natálie Bruštíková
Terezie Martincová
Anna Zubrová
Veronika Warchilová

Adéla Ondrůšková
Adéla Bobčíková
Sofie Majzlíková
Ina Ferencová
Eliška Jurečková
náhr. Gabriela Šuráňová

Fotogalerie

Pěvecká soutěž Jaromíra Měchury se uskutečnila 16. 3. 2024 ve Svatobořicích – Mistříně.

Na přehlídku DĚTI A PÍSEŇ SLOVÁCKA postupují za jižní Kyjovsko v kategorii 10 – 15 let:

  • Martin Hajný – Svatobořice-Mistřín
  • Lucie Varmužová – Svatobořice-Mistřín
  • Štěpán Krist – Milotice

V kategorii do 10 let se ukázali jako nejlepší zpěváčci:

  • Němčanská Gabriela – Ratíškovice
  • Ottová Alžběta – Dubňany
  • Elena Maradová – Svatobořice – Mistřín

V neděli 17. března se konal již XXXIII. ročník soutěže dětských zpěváčků v lidové písni Vyletěla holubička 2024. Celkem se zúčastnilo 26 soutěžících v 6 věkových kategoriích + 1 nesoutěžní duet.

Všichni účinkující vystupovali v krojích a reprezentovali oblast Severního Kyjovska a Vracov.

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

Kategorie 3 – 5 let: 1. místo Dorota Valentová
Kategorie – 6 – 7 let: 1. místo Erika Dobešová, 2. místo Tara Urbanová, 3. místo Zina Lysoňková
Kategorie – 8 – 9 let: 1. místo Jonáš Rivola, 2. místo Marie Dziková, 3. místo Silvie Šťastná
Kategorie – 10 – 11 let: 1. místo Berenika Lukešová, 2. místo Eliška Půčková, 3. místo Aneta Vymazalová, 3. místo Alžběta Porubová
Kategorie 12 – 13 let: 1. místo Eliška Kostihová, 2. místo Uma Urbanová, 3. místo Kamil Polášek
Kategorie – 14 – 15 let: 1. místo Rozálie Novotná, 2. místo David Krist, 3. místo Nela Nováčková

Zpěváky hodnotila odborná porota ve složení: Mario Kudela – předseda poroty, Hana Petrů, Eva Soldánová, Jiří Petrů, a Ladislav Pavluš. Hodnotící kritéria soutěže: intonace, rytmus, výraz, výběr písně a celkový dojem.

Postupujícími do postupové soutěže Děti a píseň Slovácka, které se bude konat 27. 4. 2024 ve Veselí nad Moravou, jsou:

Rozálie Novotná, Berenika Lukešová a Eliška Půčková (náhradníci Eliška Kostihová a David Krist).

Postupujícími do nepostupové regionální soutěže Zpěváček Slovácka, která se uskuteční 13. 10. 2024 ve Strání, jsou:

Jonáš Rivola a Alžběta Porubová

Zpěváčky doprovázela cimbálová muzika Friška, primáš David Vašulka.

Pořadem provázela Andrea Něničková, která se snažila svým přístupem soutěžící děti podpořit, dodat jim odvahu a zmírnit trému, aby se cítily dobře a rády se na soutěž vracely.

Soutěž zpestřilo vystoupení dětského národopisného souboru Kyjovánek pod vedením Jany Jelínkové, Jarmily Bochýnkové, Agáty Šalšové, Adély Růžičkové a Lucie Paulíčkové za doprovodu cimbálové muziky Kyjovánek.

Poděkování patří rodičům, učitelům, vedoucím souborů, kteří děti na soutěž připravili, dále firmě Wiky spol. s.r.o. Kyjov za poskytnuté ceny do soutěže, Domovu Horizont za vyrobení medailí. Děkujeme i všem mediálním partnerům a divákům, kteří se postarali o příjemnou atmosféru.

Všem, kteří se na soutěži dětských zpěváčků podíleli, patří naše poděkování za to, že společně udržujeme a rozvíjíme tradice lidové písničky od těch nejmenších. Mnohé z těch, kteří soutěží prošli, dnes můžeme vidět jako sólové zpěváky v cimbálových a dechových muzikách.

Za pořadatele soutěže: Andrea Něničková, MKS Kyjov, 18. 3. 2024

Postupující do finále + Pozvánka

Datum: 16. 4. 2023
Místo: Velká nad Veličkou

Přehlídky se zúčastnilo 12 dětí v kategorii do 10 let

9 mládežníků v kategorii 10 - 15 let

Hrála HCM Petra Galečky

V porotě hodnotili Sára Slováková, Štěpánka Tomčalová, Miroslava Zalubilová, Petr Miškeřík a Vlastimil Ondra

Na přehlídku Děti a Píseň Slovácka postupují Michaela Kadubcová, Nina Sekerková a Jakub Maňák

Soutěž proběhla v neděli 26. března 2023 v Kulturním domě Strážničan

Postupující do Děti a píseň Slovácko 2023:

I. kategorie (do 10 let)
1. místo Miriam Smaženková, Dybych já věděla čí sú to koníčky, 7 let, Radějov
2. místo Beáta Čellárová, Kdyby černé očenka, 6 let, Radějov
3. Mikuláš Pálenský, Ten strážnický zámek, 7 let, Strážnice
II. kategorie (od 10 let do 15 let)
1. místo FILIP MAŠEK, Ve Strážnici muzikantí hráli, 11 let, Strážnice
2. místo JAKUB ŠVRČEK, Líto vám mamičko, 13 let, Sudoměřice
3. místo ERIKA REŽŇÁKOVÁ, Počkaj ty pastýři za tú našú stěnú, 13 let, Radějov

Foto

Soutěž proběhla v neděli 26. března 2023 v Kulturním domě ve Ždánicích. Zpěváčky doprovázela CM Hradisko ze Ždánic s primášem Robinem Červinkem. Zpívalo 34 dětí , 5 se pro nemoc omluvilo.
Nejlepším zpěváčkem se stala Zdeňka Gricová, ostatní postupující bez udání pořadí
Porota
Martin Foretník - Krumvíř
Jaroslav Kovařík ml. - Kobylí
Mirka Večeřová - Strážovice
Michal Janošek - Vrbice

Postupující do Děti a píseň Slovácko 2023:

Zdeňka Gricová
Zuzana Müllerová
Hana Blahutková
Radka Kopřivová

Foto

V sobotu 25. března se konal již XXXII. ročník soutěže dětských zpěváčků v lidové písni Vyletěla holubička 2023. Celkem se zúčastnilo 30 soutěžících v 6 věkových kategoriích + 1 duet.

Všichni účinkující vystupovali v krojích a reprezentovali oblast Severního Kyjovska a Vracov.

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

Kategorie 3 – 5 let: 1. místo Tara Urbanová
Kategorie – 6 – 7 let: 1. místo Eliška Lupačová, 2. místo Ondřej Zetka
Kategorie – 8 – 9 let: 1. místo Jonáš Rivola, 2. místo Sofie Kašíková, 2. místo Marie Dziková, 3. místo Silvie Šťastná
Kategorie – 10 – 11 let: 1. místo Richard Bartoš, 2. místo Alžběta Porubová, 3. místo Berenika Lukešová
Kategorie 12 – 13 let: 1. místo Rozálie Novotná, 2. místo Uma Urbanová, 3. místo Kamil Polášek
Kategorie – 14 – 15 let: 1. místo Johana Menšíková, 2. místo Nela Gajdová, 3. místo Matěj Rajsigl

Zpěváky hodnotila odborná porota ve složení: Mario Kudela – předseda poroty, Hana Petrů, Jiří Petrů, Pavel Růžička a Ladislav Pavluš. Hodnotící kritéria soutěže: intonace, rytmus, výraz, výběr písně a celkový dojem.

Postupujícími do postupové soutěže Děti a píseň Slovácka, které se bude konat 22. 4. 2023 ve Veselí nad Moravou, jsou:

Richard Bartoš, Rozálie Novotná a Johana Menšíková.

Postupujícími do nepostupové regionální soutěže Zpěváček Slovácka, která se uskuteční 22. 10. 2023 ve Strání, jsou:

Jonáš Rivola (náhradnice Eliška Lupačová), Nela Gajdová (náhradník Matěj Rajsigl)

Zpěváčky doprovázela cimbálová muzika Friška, primáš David Vašulka.

Pořadem provázela Andrea Něničková, která se snažila svým přístupem soutěžící děti podpořit, dodat jim odvahu a zmírnit trému, aby se cítily dobře a rády se na soutěž vracely.

Soutěž zpestřilo vystoupení dětského folklorního souboru Kyjovánek pod vedením Jany Jelínkové, Jarmily Bochýnkové, Agáty Šalšové, Adély Růžičkové a Leoše Poruby za doprovodu cimbálové muziky Kyjovánek pod vedením Prokopa Růžičky.

Poděkování patří rodičům, učitelům, vedoucím souborů, kteří děti na soutěž připravili, dále firmě Wiky spol. s.r.o. Kyjov za poskytnuté ceny do soutěže, Domovu Horizont za vyrobení medailí. Děkujeme i všem mediálním partnerům a divákům, kteří se postarali o příjemnou atmosféru.

Všem, kteří se na soutěži dětských zpěváčků podíleli, patří naše poděkování za to, že společně udržujeme a rozvíjíme tradice lidové písničky od těch nejmenších. Mnohé z těch, kteří soutěží prošli, dnes můžeme vidět jako sólové zpěváky v cimbálových a dechových muzikách.

Za pořadatele soutěže: Andrea Něničková, MKS Kyjov

Postupující do finále + Pozvánka