Menu

Workshop pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů

Změna termínu: 28. 1. 2023

V sobotu 3. prosince 2022 se uskuteční na zámku ve Strážnici další ročník praktického semináře pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů. V průběhu celého dne se pod vedením zkušených lektorů budou účastníci věnovat práci s výrazovými prostředky ve výuce lidového tance, ale získají také metodickou pomoc při používání písňových sbírek a muzejních expozic.

V rámci dlouholetého projektu Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě se dne 9. 9. 2019 uskutečnil vzdělávací workshop pro průvodce Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Průvodci se prostřednictvím erudovaných školitelů zevrubně seznamovali s činnostmi, jež demonstrují během tzv. volných prohlídek muzea. Během workshopu si osvojili vázání rukavic na modle, tkaní na stavu, ruční výrobu polévkových nudlí a podrobně se seznámili s pomůckami Montessori dílny v objektu H12. Velmi přínosné pro všechny účastníky workshopu bylo také školení první pomoci realizované profesionálním lektorem.

Dne 29. května 2019 se děti ze třetí třídy waldorfské školy Olomouc zúčastnily edukačního programu zaměřeného na tradiční hliněné stavby. Cílem vzdělávací aktivity bylo přiblížit malým stavitelům tento základní stavební materiál a možnosti jeho použití při budování venkovského obydlí. Názornou formou byli žáci seznámeni se zpracováním hlíny. Prakticky si pak mohli vyzkoušet výrobu řezané slámy, která se do hlíny přidávala, výrobu nepálených cihel a stavbu hliněných stěn. Zvláštní pozornost byla kladena na pochopení principu skladby cihelného zdiva. Součástí této vzdělávací aktivity byla i přednáška, která malým posluchačům podrobněji přiblížila i širší souvislosti dané problematiky.

Rytířský sál strážnického zámku ožil v sobotu 10. listopadu workshopem pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů. Bezmála 40 tanečníků a tanečnic se pod vedením lektorů seznamovalo se správnými zásadami pohybové průpravy tanečníků a možnostmi při tvorbě choreografie.

První ročník workshopu byl zaměřen na základy obou zmíněných oborů.

Dopolední blok pod vedením Rudolfa Danajoviče byl věnován jednoduchým principům při přípravě tanečníků na nácvik, správnému rozpohybování těla a množství variant taneční rozcvičky. Odpolední blok, vedený Davidem Pavlíčkem, zaměřený na práci choreografa s regionálním materiálem, se tentokráte soustředil na oblast Dolního Němčí (Slovácko - Dolňácko).

Účastníci workshopu si nejdříve osvojili základy tance "dolněmčanská", s jehož variantami poté pracovali v menších skupinách s následným rozborem pod vedením lektora.

Workshop se setkal s pozitivním ohlasem ze strany účastníků, jejichž poptávka nemohla být z kapacitních důvodů saturována, proto zvažuje NÚLK možnost, uspořádat podobně zaměřený workshop opět během příštího roku.

Ve dnech 17. - 18. října 2018 se uskutečnil v prostorách Muzea vesnice jihovýchodní Moravy workshop pro vybrané třídy základní a mateřské školy.

Jeho cílem  bylo ověření funkčnosti pomůcek v připravované interaktivní expozici, jež je situována v původní komoře nyní pro tyto účely nově vybavené moderním inventářem. Nejpodstatnější část expozice  tvoří interaktivní edukační pomůcky pro děti ve věku od tří let. Ty  jsou inspirovány montessori pedagogikou tak, aby dětem co nejvíce přiblížily problematiku lidové kultury přístupnou formou. Jedná se o smyslové pomůcky, hlavolamy, předměty k procvičování jemné motoriky a také pomůcky vzdělávacího charakteru. Dílna, umístěna v objektu H12 v areálu staveb z Horňácka, bude široké veřejnosti zpřístupněna v následující sezóně roku 2019.

Uvedeného workshopu se zúčastnily děti ze Základní školy v Kuželově a děti z Montessori školky Brouček Bzenec. V rámci dopoledního bloku se žáci nejen seznámili s montessori pomůckami, ale měli také možnost strávit čas v historické expozici bydlení, kde za pomoci lektora připravili tvary z kynutého těsta.

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Vlastimil Ondra a Markéta Lukešová zvou (nejen vedoucí) dětských folklorních souborů na Zážitkové siločáry duše dítěte. Akce se koná v neděli 10. září 2017 na téma "výprava do kraja".

Siločáry tentokrát opustí salonek strážnického zámku a vyrazí ven do krajiny. "Ukážeme si velice prakticky a zážitkově, jak zajímavě a přitažlivě může vypadat účast dětského folklorního souboru na festivalu nebo vystoupení," přibližuje Vlastimil Ondra.

Přihlašujte se do 20. července 2017 na adresu marketa.lukesova@nulk.cz.

Ve dnech 29. května až 1. června a 15. června 2017 pořádal Národní ústav lidové kultury mezinárodní workshop Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Tohoto pracovního setkání se zúčastnilo 46 studentů z Technické univerzity z Vídně (Technische Universität Wien) a Zemědělské univerzity z Vídně, Institutu aplikované geologie (Universität für Bodenkultur Wien) a devět českých architektů a zaměstnanců muzeí v přírodě. Účastníci workshopu si mohli prakticky vyzkoušet pracovní úkony, které se váží k tradičnímu hliněnému stavitelství. Jednalo se o přípravu hliněné masy používané k výrobě nepálených cihel, hliněných omítek, podlah a malty. Samostatná část byla věnována kladení kamenné dlažby do hliněného lože, výrobě hliněných cihel, aplikaci a údržbě hliněných podlah a omítek, jednak na hliněnou stěnu, jednak na stěnu roubenou a zdění pomocí nepálených cihel. 

Dne 21. května 9-12 hodin se v Domě kultury na Mariánském náměstí v Uherském Brodě koná III. ročník semináře uherskobrodského verbuňku.

Vyučující lektoři, největší verbířské osobnosti regionu Ivan Marčík, Petr Vozár, Petr Klein, Radim Krchňáček a Boris Papp.
Jako hosté také čtyřnásobný vítěz strážnického finále Erik Feldvabel a trojnásobný vítěz strážnického finále Jakub Tomala.

Přihlášky se jménem, věkem a případně jménem folklorního souboru zasílejte nejpozději do 3. 5. 2017 na olsava@post.cz nebo do zpráv na facebookové stránce Soubor písní a tanců Olšava.

zdroj: www.olsava.cz

Ve dnech 29. 5.—2. 6. 2017 pořádá Národní ústav lidové kultury v součinnosti s Českým svazem muzeí v přírodě pátý ročník workshopu s názvem Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Jedná se vždy o dvoudenní pracovní seminář zaměřený na okolnosti budování a údržby tradičních hliněných staveb. Tento workshop je primárně určen pro zaměstnance muzeí v přírodě. Účastnit se však mohou i studenti (nejčastěji oboru etnologie) a vážní zájemci z řad veřejnosti. Cílem kurzu je předávání rukodělných znalostí v návaznosti na aktuální výzkumné úkoly dané problematiky NÚLK.

Národní ústav lidové kultury je vědeckou institucí, která se od roku 2011 intenzivně věnuje aplikovanému výzkumu hliněného stavitelství. Jedná se o mezioborové studium, jež podrobně analyzuje zaniklou stavební tradici a přispívá tak k uchování této důležité součásti kulturního dědictví ČR pro budoucí generace. Aplikovaný výzkum probíhá v rámci Experimentálního centra hliněného stavitelství v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, které je zřizováno NÚLK.

V rámci workshopu si účastníci mohou vyzkoušet výrobu stavebních prvků, konstruování masivního hliněného zdiva (jak za použití kusového staviva, tak monolitických stěn), budování kamenného zdiva pojeného hliněnou maltou, aplikaci hliněných omítek ad. Teoretické otázky jsou probírány v rámci vlastního pracovního semináře přímo na staveništi. Pro zájemce je k dispozici odborná literatura k tomuto tématu a je možné se domluvit na dalších konzultacích.

Přihláška ke stažení (pdf)

Možnosti ubytování ve Strážnici

Seminář pro tanečníky verbuňku na Kyjovsku se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 v sále kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně.

Foto: Michal Adamec