Workshop pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů

Změna termínu: 28. 1. 2023 V sobotu 3. prosince 2022 se uskuteční na zámku ve Strážnici další ročník praktického semináře pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů. V průběhu celého dne se pod vedením zkušených lektorů budou účastníci věnovat práci s výrazovými prostředky ve výuce lidového tance, ale získají také metodickou pomoc při používání písňových

Continue reading

Workshop pro průvodce Muzea vesnice jihovýchodní Moravy

V rámci dlouholetého projektu Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě se dne 9. 9. 2019 uskutečnil vzdělávací workshop pro průvodce Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Průvodci se prostřednictvím erudovaných školitelů zevrubně seznamovali s činnostmi, jež demonstrují během tzv. volných prohlídek muzea. Během workshopu si osvojili vázání rukavic na

Continue reading

Děti z waldorfské Základní školy Olomouc si ve skanzenu vyzkoušely stavbu hliněného domu

Dne 29. května 2019 se děti ze třetí třídy waldorfské školy Olomouc zúčastnily edukačního programu zaměřeného na tradiční hliněné stavby. Cílem vzdělávací aktivity bylo přiblížit malým stavitelům tento základní stavební materiál a možnosti jeho použití při budování venkovského obydlí. Názornou formou byli žáci seznámeni se zpracováním hlíny. Prakticky si pak

Continue reading

Workshop pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů

Rytířský sál strážnického zámku ožil v sobotu 10. listopadu workshopem pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů. Bezmála 40 tanečníků a tanečnic se pod vedením lektorů seznamovalo se správnými zásadami pohybové průpravy tanečníků a možnostmi při tvorbě choreografie. První ročník workshopu byl zaměřen na základy obou zmíněných oborů. Dopolední blok pod vedením

Continue reading

Workshop pro vybrané třídy základní a mateřské školy

Ve dnech 17. – 18. října 2018 se uskutečnil v prostorách Muzea vesnice jihovýchodní Moravy workshop pro vybrané třídy základní a mateřské školy. Jeho cílem  bylo ověření funkčnosti pomůcek v připravované interaktivní expozici, jež je situována v původní komoře nyní pro tyto účely nově vybavené moderním inventářem. Nejpodstatnější část expozice 

Continue reading

Zážitkové Siločáry duše dítěte

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Vlastimil Ondra a Markéta Lukešová zvou (nejen vedoucí) dětských folklorních souborů na Zážitkové siločáry duše dítěte. Akce se koná v neděli 10. září 2017 na téma „výprava do kraja“. Siločáry tentokrát opustí salonek strážnického zámku a vyrazí ven do krajiny. „Ukážeme si velice prakticky

Continue reading

Ohlédnutí za „hliněným“ workshopem

Ve dnech 29. května až 1. června a 15. června 2017 pořádal Národní ústav lidové kultury mezinárodní workshop Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Tohoto pracovního setkání se zúčastnilo 46 studentů z Technické univerzity z Vídně (Technische Universität Wien) a Zemědělské univerzity z Vídně, Institutu aplikované geologie (Universität für Bodenkultur Wien) a devět českých

Continue reading

3. ročník semináře uherskobrodského verbuňku

Dne 21. května 9-12 hodin se v Domě kultury na Mariánském náměstí v Uherském Brodě koná III. ročník semináře uherskobrodského verbuňku. Vyučující lektoři, největší verbířské osobnosti regionu Ivan Marčík, Petr Vozár, Petr Klein, Radim Krchňáček a Boris Papp. Jako hosté také čtyřnásobný vítěz strážnického finále Erik Feldvabel a trojnásobný vítěz strážnického

Continue reading

Použití hlíny ve venkovském stavitelství

Ve dnech 29. 5.—2. 6. 2017 pořádá Národní ústav lidové kultury v součinnosti s Českým svazem muzeí v přírodě pátý ročník workshopu s názvem Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Jedná se vždy o dvoudenní pracovní seminář zaměřený na okolnosti budování a údržby tradičních hliněných staveb. Tento workshop je primárně určen

Continue reading

Seminář pro tanečníky verbuňku na Kyjovsku

Seminář pro tanečníky verbuňku na Kyjovsku se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 v sále kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně. Foto: Michal Adamec

Continue reading