Gloria musaealis (2015)

Zvláštní ocenění v XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015 v kategorii „Muzejní výstava roku 2015 získal Národní ústav lidové kultury za stálou expozici „Lidový oděv na Moravě“, zpřístupněnou dne 26. června 2015. Výstava realizovaná Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici vycházející ze sbírkových fondů moravských muzeí, z nichž mnohé

Více

Cena České národopisné společnosti (2015)

Cena České národopisné společnosti za rok 2015  v kategorii Expozice, výstava –  výstavu Hliněné stavitelství na Moravě autor Martin Novotný. Výstava navazovala na stejnojmenný projekt. Hlavním cílem projektu je výzkum a využitelnost tradičních stavebních technologií používaných v nížinných a rovinných oblastech Moravy při obnově a zachování trvale udržitelného stavu památek hliněné

Více

Gloria musaealis (2014)

II. místo v národní soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2014 za publikaci „Knihy Krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století“ získal autor Martin Šimša. Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století Studium historického oděvu je u nás i v zahraničí většinou koncipováno

Více

Cena České národopisné společnosti v kategorii konference (2012)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci. V rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2012

Více

Cena České národopisné společnosti v kategorii publikace (2012)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci. V rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2012

Více

Ceny České národopisné společnosti – publikace (2006)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci. V kategorii publikace byla cena udělena autorské dvojici Mgr. Petře Kalábové

Více