Tady jsme doma – Voda

MFF Strážnice 2012 Pořad je součástí projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. Projekt usiluje o to, aby se náš folklor, jako neodmyslitelná hodnota národní kultury, stal opět součástí školního vyučování. Aby pomohl prohloubit vztah dětí k místu, kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové.

Continue reading

Tady jsme doma – Svatba

MFF Strážnice 2011 Stalo se již tradicí, že tento pořad dává prostor dětem, aby se vzájemně naučily písně, tance, aby se spontánně přidávaly ke hře kamarádů. Proto název zdůrazňuje, že děti dětem dělají radost a současně představují svoji obec, region, prostě místo, kde jsou doma. K tradici tohoto pořadu patří

Continue reading

Tady jsme doma – Jarmark

MFF Strážnice 2010 Letošní pořad, v němž se děti vzájemně seznamují s folklorem své obce, svého regionu, nás zavede na pomyslný jarmark. Pořad má několik zvláštností: Děti si hrají, tak říkajíc, „ve vlastní režii“. Nepředvádějí hotová pro jeviště zpracovaná čísla, ale ukazují tance a hry v jejich základní podobě. Pořad

Continue reading

Tady jsme doma – Hry

MFF Strážnice 2009 „Děckááá, pojďte si hrát!“ „A na co?“ „Na….“ „Jak se to hraje?“ Každý si jistě vzpomeneme na ten mnohokrát se opakující okamžik, kdy starší nebo podnikavější vrstevníci nás právě těmito slovy přizvali ke hře. A pak už přestalo existovat vše kolem: městský plácek mezi paneláky, či prostor

Continue reading