Menu

Od tradic do lavic (Připravujeme)

Připravujeme pro vás seminář pro učitele Od tradic do lavic, který bude zaměřen na práci s lidovým tancem, zpěvem, obyčeji, ornamenty, prvky lidové řemesla, ale i krojem v běžných hodinách vyučování v mateřských a základních školách.

 

[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget]

Projekt Tady jsme doma. Regionální folklor do školy oslavil ve školním roce 2018/2019 již 10 let své činnosti.
Zaslouženě se mu dostalo cti být nosným tématem Folklorního okénka na Radiu Proglas (autorka Kateřina Kovaříková, vysíláno 1. května 2019) a pořadu na televizi NOE U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (autorka Magdalena Múčková, vysíláno 12. 9. 2019). V televizním pořadu s názvem Hastrman v Doubravníku byly hosty děti a učitelé Základní školy v Doubravníku s paní ředitelkou Evou Hertlovou. O historii a současnosti projektu vyprávěly M.Maňáková, vedoucí projektu, A.Schauerová, autorka projektu.

.

odkazy na pořady v rádiu Proglas a TV Noe
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2019-05-01-16-55-00/

https://www.tvnoe.cz/porad/25378-u-nas-aneb-od-cimbalu-o-lidove-kulture-hastrman-v-doubravniku

Tady jsme doma – regionální folklor do škol je projektem, který se zabývá návratem prvků tradiční lidové kultury do výuky na prvním stupni základní školy.

Jejím z jeho úkolů je i metodická a odborná pomoc přímo v zapojených školách. Proto ve dnech 6. a 7. května 2019 proběhla inspekční cesta do Prachatic na Základní školu Vodňanská, která je jeho součástí již 9 rok a nyní v něm pracuje již 8 tříd.

Proběhla dokumentace pedagogických metod a odborné konzultace vybraných oblastí tradiční lidové kultury. Děti se svými učitelkami předvedly také lidové tance jižních Čech, své výtvarné práce a pásmo Konopická, připravované na MFF Strážnice 2019.

Ukázka akce Vítání jara na webových stránkách školy:

https://www.zonerama.com/ZSVodnanska/Album/5229095

V úterý 12. února 2019 proběhla v rámci projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol koordinační návštěva Mgr. Magdaleny Maňáková a PhDr. Aleny Schauerové na dvou základních školách, pracujících již dlouhé roky v tomto projektu.

Byla zdokumentována interakce učitelů a žáků při práci s tradiční lidovou kulturou ve vyučování, a to v 1. třídě ZŠ Ostrava-Proskovice, kde žáci s paní učitelkou Kateřinou Holaňovu zazpívali místní písničky, pochlubili se fotografiemi z uplynulých akcí a ukázali používané vyučovací metody v hodinách matematiky a českého jazyka. Druháci ze ZŠ Krmelín s paní učitelkou Yvonou Voráčovou představili právě probírané téma Domov a ukázky z připravovaného vystoupení na MFF Strážnice 2019.

 

Ve dnech 21. - 23. září 2018 se konal v budově NÚLK druhý pracovní seminář projektu TJD.

Zúčastnilo se celkem 39 osob. Zaznělo 12 referátů a proběhly dvě praktické dílny (Učíme se s písničkou; Výroba papírových ozdob na jízdu králů), byl promítnut film o Jízdě králů.

 Večer bylo vystoupení ženského sborečku Koňadra z Vracova a posezení s cimbálovou muzikou.

Program byl rozdělen na sdělení o činnosti v projektu a na dílny.

Úvodem, po postupném představování všech zúčastněných, zazněl referát na téma Kulturní kapitál a kulturní identita (A. Schauerová). V kuloárech i v následných e-mailech měl pozitivní ohlas i diskusi.

Prezentace byly rozvrženy:

  1. na informaci o různých formách práce v projektu (Plán práce podle lidového roku, třída proměněná na selskou jizbu, setkávání dvou škol - účastníků projektu.) Zvláště setkání a společně prožité projektové dny se ukazují jako úspěšné i podnětné. Doporučujeme i ostatním, aby podobná setkání v tomto roce uspořádali.
  2. Druhý oddíl přinesl zkušenosti z konkrétní výuky (Seznámili jsme se se zdařilými dílčími projekty na téma regionální lidová kultura. Viděli jsme i konkrétní pomůcky, např. kůň pro sv. Martina, pomůcky pro Montessori školy a ukázku z života dětí (MŠ ve Strážnici).
  3. Třetí oddíl se věnoval spolupráci s institucemi (Jak získat obecní úřad pro spolupráci, spolupráce s domovem seniorů).
  4. Dílny byly zaměřeny na práci s lidovou písní a na výrobu růží a pro Jízdu králů. Obě dílny měly velmi pozitivní ohlas. Podle zpráv už někteří na ně ve vlastní činnosti navázali.

Součástí dílen bylo také promítnutí  filmu - Jízda králů a informace o nehmotném kulturním dědictví zahrnutém do světového kulturního dědictví.

Lze konstatovat, že příspěvky měly velmi dobrou úroveň, byly pozorně vnímány. Všichni účastníci vyjádřili uznání připravenému semináři a ujistili, že byl pro ně motivující.

 

Ve dnech 21. až 23. září 2018 se prostorách strážnického zámku uskuteční již druhé setkání účastníků projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol.

Pracovní seminář si klade za cíl přiblížit čtyřicítce přihlášených pedagogů základních a mateřských škol z celé České republiky různé typy realizace projektu, tj. ukázat různé formy organizace práce v jednotlivých školách. Chce také přiblížit některé zajímavé projekty, a tím dát motiv a inspiraci ostatním či ukázat, jak projekt žije v propojeném životě komunity školy a obce. Cílem je také umožnit učitelům vzájemně se poznat, vyměnit kladné i záporné zkušenosti s prací v projektu a zhodnotit výhledy do budoucna.

 

Fotografie ze setkání v roce 2016

 

MFF Strážnice 2016

Vítejte k nám milí hosti, s radostí a veselostí! Vítejte u nás doma.

Lidé se od nepaměti navštěvovali a touha setkávat se přetrvává i do dnešních dní. Byť se doba změnila a „setkávání se“ probíhá ve velké míře na internetu prostřednictvím různých sociálních sítí. My dospělí si uvědomujeme tento posun, ale naše děti? Snad pro ně je náš pořad poučením a ukázkou, jak lidé žili, kolik příležitostí k vzájemným setkáním měli.

Návštěvy probíhaly během celého roku, a to z nejrůznějších důvodů – přástky, vaření trnek, draní peří; sousedská výpomoc při žních, zabijačkách; svátky, koleda, svatba a další rodinné příležitosti.

Pořad je výjimečný v tom, že spolu s dětskými folklorními soubory vystoupí také žáci 4. třídy Základní školy z Proskovic, kteří nepůsobí v žádném folklorním souboru, ale s lidovými tradicemi je seznamuje paní učitelka v rámci běžného vyučování. Naplňuje tak záměr projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, ve kterém je již v současné době zapojeno mnoho jiných škol z celé republiky.

Chceme pobavit, ale také přimět k zamyšlení. Máme k sobě tak blízko, ale zároveň tak daleko…Proto jsme rádi, že jste přišli, milí hosti. Tance, zpěvu bude dosti!

Účinkují:
DFS Malá chasa z Rohatca
DFS Hradišťánek z Uherského Hradiště
DFS Vlčnovjánek z Vlčnova
DFS Malá Vonica ze Zlína
Základní škola Ostrava-Proskovice, žáci 4. třídy

Pořadem provázejí:
Barbora Černíková, Jakub Černík

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová, Yvona Voráčová a Mgr. Magdalena Maňáková

Foto: Hana Holomčíková, Horňácko TV

MFF Strážnice 2015

Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech, na většině míst u nás, vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu, vznikl projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

Při realizaci projektu jsme poznali zajímavé metody, tvořivost a vynalézavost, s nimiž učitelé přibližují dětem tradice lidové kultury přímo ve vyučování. Znovu se tak otevírá i jedna z cest, jíž se uchovává kulturní dědictví země. Proto se radujeme z každé další třídy, v níž si děti s radostí zpívají písně předků, sbírají a osvojují si hry svých prarodičů, takže umí roztočit káču a pohánět obruč, umí přebírat provázky a uplést pomlázku, poznávají řemesla i pověsti místa, kde žijí. To všechno se stalo přirozenou součástí vyučování vlastivědy, českého jazyka, hudební i výtvarné výchovy, ba dokonce matematiky.

Na pódiu se představily výsledky školní práce dětí a jejich učitelů, nikoliv z mimoškolní činnosti souborů a kroužků. Výjimkou je dětský soubor Lipovjánek se svojí muzikou. Ovšem i to jsou děti jedné školy, jen se za poznáním folkloru svého kraje vydávají se svými učiteli i v čase po vyučování.

Proto i dnešní pořad bude mít podobu vyučování a vás do této současné školy zveme.

Účinkují:
DFS Lipovjánek a CM Lipovjánku – Lipov
Základní škola Dolní Rožínka, žáci 2. - 4. třídy
Základní škola J. Seiferta Mělník, žáci 2. třídy
Základní škola Prachatice, Vodňanská ul., žáci 3. - 4. třídy
Základní škola Lažánky, žáci 3. a 4. třídy
Základní škola Ostrava-Proskovice, žáci 2. třídy

Pořadem provázejí:
Yvona Voráčová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová, Yvona Voráčová a Mgr. Magdalena Maňáková

Foto: Obec Lažánky

MFF Strážnice 2014

Devatero kvítí – tak znělo zadání ve školním roce 2013/2014 pro všechny účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož je náš pořad součástí. Proto jsme pořad na MFF Strážnice 2014 nazvali stejně a k vystupování pozvali nejen děti z folklorních souborů ze Slovácka, ale i děti ze Základní školy v Dolní Rožínce, které byly v tomto roce hlavními představiteli projektu.

Řekneme-li devatero kvítí, zní to stejně magicky jako začátek pohádky. Děti sice neputovaly do pohádky, ale do doby minulé určitě, neboť poznávaly, jak vypadala kdysi babiččina, zahrádka, proč a kdy se sbíraly byliny, jaký užitek dávaly rostliny lesa a co se pěstovalo na poli. A ovšem o tom všem se učily hádanky, říkanky, písně hry i tance.

Účinkují:
Děcka z Buchlovic
Demižónek ze Strážnice
Jatelinka z Moravské Nové Vsi
Kyjovánek z Kyjova
žáci 2. a 3. třídy ZŠ Dolní Rožínka

Pořadem provázejí:
Anna Šajdlerová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková

Foto: Základní škola Dolní Rožínka

MFF Strážnice 2013

Svátky a slavnosti s nimi spojené, které rozdělují rok na dny všední a sváteční, patřily neodmyslitelně k životu našich předků. Vynášela se Morena, oslavovala sklizeň, koledami vítal i provázel advent. Všude stejně, a přece všude jinak. Jak se u nás slaví, to je téma letošního pořadu, v němž děti budou vyprávět, co pro ně znamená spojení – Tady jsme doma.

Stalo se již tradicí, že pořad zaměřuje celoročně pozornost dětí k regionálnímu folkloru jako součásti kulturního vědomí domova. Zatímco dosud děti svoje poznání sdělovaly divákovi formou hry – na něco, o něčem, a ve hře byly zcela ponořeny, v letošním pořadu přibližují svůj domov pohledem zvenčí, ať už svátečním slavnostem jen přihlížely, či byly jejich součástí.

Pro děti ze slováckých souborů, které jsou hlavními účinkujícími, jsou mnohé z prezentovaných svátků dosud samozřejmou součástí života v obi i v rodině. Pro děti ze základní školy v Českém Těšíně je tomu jinak. Teprve během školního roku se učily o tradicích lidové kultury, protože se staly účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol. Zde na pódiu, ale i na výstavce ve skanzenu prezentují svoji celoroční práci. I ony budou vyprávět, jak se dříve na Těšínsku slavilo.

Každá ze zúčastněných skupin jinak, a přece vščichni stejně. Proto folklor spojuje, ale neztrácí nic ze své lokální osobitosti.

Účinkují:
Hradišťánek u Uherského Hradiště
Lipinka z Vracova
Veleťánek z Veletin
Veličánek z Velké nad Veličkou
3. třída základní školy v Českém Těšíně-Svibicích

Pořadem provázejí:
Rozálie Jagošová a Helena Strachotová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková