Od tradic do lavic (Připravujeme)

Připravujeme pro vás seminář pro učitele Od tradic do lavic, který bude zaměřen na práci s lidovým tancem, zpěvem, obyčeji, ornamenty, prvky lidové řemesla, ale i krojem v běžných hodinách vyučování v mateřských a základních školách. 

Continue reading

Tady jsme doma – 10. výročí

Projekt Tady jsme doma. Regionální folklor do školy oslavil ve školním roce 2018/2019 již 10 let své činnosti. Zaslouženě se mu dostalo cti být nosným tématem Folklorního okénka na Radiu Proglas (autorka Kateřina Kovaříková, vysíláno 1. května 2019) a pořadu na televizi NOE U NÁS aneb od cimbálu o lidové

Continue reading

Projekt Tady jsme doma

Tady jsme doma – regionální folklor do škol je projektem, který se zabývá návratem prvků tradiční lidové kultury do výuky na prvním stupni základní školy. Jejím z jeho úkolů je i metodická a odborná pomoc přímo v zapojených školách. Proto ve dnech 6. a 7. května 2019 proběhla inspekční cesta do

Continue reading

Tady jsme doma – regionální folklor do škol

V úterý 12. února 2019 proběhla v rámci projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol koordinační návštěva Mgr. Magdaleny Maňáková a PhDr. Aleny Schauerové na dvou základních školách, pracujících již dlouhé roky v tomto projektu. Byla zdokumentována interakce učitelů a žáků při práci s tradiční lidovou kulturou ve vyučování, a to v 1.

Continue reading

Pracovní seminář projektu Tady jsme doma

Ve dnech 21. – 23. září 2018 se konal v budově NÚLK druhý pracovní seminář projektu TJD. Zúčastnilo se celkem 39 osob. Zaznělo 12 referátů a proběhly dvě praktické dílny (Učíme se s písničkou; Výroba papírových ozdob na jízdu králů), byl promítnut film o Jízdě králů.  Večer bylo vystoupení ženského sborečku Koňadra

Continue reading

Tady jsme doma – Regionální folklor do škol

Ve dnech 21. až 23. září 2018 se prostorách strážnického zámku uskuteční již druhé setkání účastníků projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol. Pracovní seminář si klade za cíl přiblížit čtyřicítce přihlášených pedagogů základních a mateřských škol z celé České republiky různé typy realizace projektu, tj. ukázat různé formy

Continue reading

Tady jsme doma – Přišel k nám host

MFF Strážnice 2016 Vítejte k nám milí hosti, s radostí a veselostí! Vítejte u nás doma. Lidé se od nepaměti navštěvovali a touha setkávat se přetrvává i do dnešních dní. Byť se doba změnila a „setkávání se“ probíhá ve velké míře na internetu prostřednictvím různých sociálních sítí. My dospělí si

Continue reading

Tady jsme doma – Písnička k domovu

MFF Strážnice 2015 Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech, na většině míst u nás, vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu, vznikl projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Při realizaci projektu jsme poznali zajímavé metody, tvořivost a vynalézavost, s

Continue reading

Tady jsme doma – Devatero kvítí, aneb co roste na zahradě a na poli

MFF Strážnice 2014 Devatero kvítí – tak znělo zadání ve školním roce 2013/2014 pro všechny účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož je náš pořad součástí. Proto jsme pořad na MFF Strážnice 2014 nazvali stejně a k vystupování pozvali nejen děti z folklorních souborů ze Slovácka,

Continue reading

Tady jsme doma – Jak se u nás slaví

MFF Strážnice 2013 Svátky a slavnosti s nimi spojené, které rozdělují rok na dny všední a sváteční, patřily neodmyslitelně k životu našich předků. Vynášela se Morena, oslavovala sklizeň, koledami vítal i provázel advent. Všude stejně, a přece všude jinak. Jak se u nás slaví, to je téma letošního pořadu, v

Continue reading