Dance, style, youth, identities

19th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology 1996 Proceedings Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Společenství dětí a kultura

Sborník příspěvků z 13. strážnického sympozia konaného ve Strážnici 23. – 24. října 1997. PhDr. Jan Krist: Slovo úvodem Ludvík Vaculík: Ryba a voda Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, DrSc: Domov jako hodnota PhDr. Alena Schauerová: Jak děti vnímají domov. Obavy a naděje – zpráva z výzkumu Prof. PhDr. Josef Švancara,

Více

Slavnosti v moderní společnosti

Sborník příspěvků z 11. strážnického sympozia konaného ve Strážnici 11. – 12. 7. 1990. Staré a nové vinařské svátky svatého Urbana ve východním Podunají Národní význam prvních veřejných lidových slavností Slavnost a národní identita – dvě národní podoby letních slavností typografů Poznámky k prezentaci obyčejové tradice na výstavních slavnostech na

Více