Menu

Dance, style, youth, identities

19th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology 1996 Proceedings


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvků z 13. strážnického sympozia konaného ve Strážnici 23. - 24. října 1997.

 • PhDr. Jan Krist: Slovo úvodem
 • Ludvík Vaculík: Ryba a voda
 • Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, DrSc: Domov jako hodnota
 • PhDr. Alena Schauerová: Jak děti vnímají domov. Obavy a naděje - zpráva z výzkumu
 • Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc: Mentální reprezentace domova u dětí školního věku
 • Mgr. Šárka Portešová: Úloha barvového testu při výzkumu mentální reprezentace domova u dětí školního věku
 • PhDr. Věra Frolcová, CSc: Obec a kraj v povědomí dětí o domově
 • Mgr. Apolónia Sejková: Úloha domova v procesoch enkulturácie a akulturácie rómskeho dieťaťa
 • PhDr. Naďa Valášková, CSc: Děti imigrantů z bývalého Sovětského svazu v České republice a domov
 • Prof. PhDr. Bohuslav Beneš, DrSc: Vzpomínky z dětství na domov v dvojjazyčném prostředí jižní Moravy
 • Doc. PhDr. Věra Vařejková, CSc: Domov s dětskou knihou - domov v dětské knize
 • PhDr. Bohumír Janát: Domov jako metafyzický horizont lidského života
 • PhDr. Olga Skalníková, CSc: Význam mezigeneračních kontaktů pro vývoj osobnosti dítěte
 • PhDr. Zuzana Drugová: Deti v meste a kultúra
 • PhDr. Zuzana Beňušková, CSc: Detská kultúra v mestskom prostredí
 • PhDr. Jolana Darulová, CSc: Vplyv mestského prostredia na formovanie dieťaťa (na priklade výskumov medzivojnového obdobia)
 • Doc. Anna Divičanová: Deti ako nositelia folklóru v škole a v cirkvi
 • Radka Marholdová: Volný čas a hry školáků z východních Čech
 • PhDr. Hana Hlôšková, CSc: K problematike formovania a historického povedomia detí a mládeže
 • PhDr. Marta Botíková, CSc: Deti a hračky. Cesty budovania kultúrnej a historickej identity
 • PhDr. Hana Dvořáková: Proměny chápání české lidové hračky (Hračka jako odraz života společnosti)
 • PhDr. Romana Habartová: Hraní dětí na Hradišťsku
 • PhDr. Eva Večerková, CSc: K otázce pěstování tradičních jevů lidové kultury ve škole
 • PhDr. Karel Altman: Bobři a Medvědi. K problematice trampingu na Brněnsku
 • PhDr. Ilona Vojancová: Pověrečné představy dětí a mládeže na Hlinecku v současnosti
 • PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc: Darování v dětském společenství
 • Zdena Jelínková: Místo a úloha tradičního dětského folklóru a zvykosloví v životě horňáckých dětí (Předměty jeho funkce a využití v uplynulých sto letech)
 • PhDr. Jiřina Kosíková: „Číro", „bomber" a „martensky". Jak se dnes oblékají skupiny mládeže
 • PhDr. Lenka Nováková: Svéráz v dětském šatníku
 • PhDr. Vanda Jiřikovská, CSc: Dětský svět a muzeum
 • PhDr. Jan Krist: Děti na festivalu ve Strážnici
 • PhDr. Helena Beránková: Dítě ve fotografii
 • PhDr. Zora Vanovičová: Detský folklór medzi ústnou tradíciou a masmédiami
 • PhDr. Antonín Satke, CSc: Stereotypy vtipů v současném žákovském folklóru
 • PhDr. Jana Pospíšilová: „Je to fialový a leží to na poli", aneb jaké se dnes vyprávějí žákovské anekdoty
 • PhDr. Marta Toncrová: Studentské rukopisné zpěvníky
 • PhDr. Dana Bittnerová, CSc: Tradice českých památníků - součást dětské kultury
 • PhDr. Věra Mišurcová, CSc: Hry nejmenších a výchova uměním
 • Hans Joachim Wiesenmüller: Význam rodiny a domova pro vývoj osobnosti dítěte

Publikace je dostupná pouze v elektronické podobě (44MB, PDF).

Sborník příspěvků z 11. strážnického sympozia konaného ve Strážnici 11. - 12. 7. 1990.

 • Staré a nové vinařské svátky svatého Urbana ve východním Podunají
 • Národní význam prvních veřejných lidových slavností
 • Slavnost a národní identita - dvě národní podoby letních slavností typografů
 • Poznámky k prezentaci obyčejové tradice na výstavních slavnostech na Moravě koncem 19. století
 • Liturgický rok a lidové slavnosti na vesnici s přihlédnutím k pohraničním oblastem západních Čech
 • Světské a náboženské složky při slavnostních příležitostech rodinného života
 • Posvícenecká tradice v Libčicích nad Vltavou
 • Slavení masopustu a vesnická lokální společnost
 • Deň matiek - jeho význam a miesto v rodinnej obradovosti a výchove
 • Družstevní slavnosti v meziválečném období
 • Spolkové slavnosti murárov v Liptove
 • Slavnost vánočního stromku v české a německé Praze v letech 1867 -1900
 • Biřmovací slavnosti na Rakovnicku
 • Vplyv institucí na formovanie rodinných obradov
 • Slavnosti v dělnickém předměstí Brna ve 30. -40. letech 20. století
 • Štramberské pouti
 • Zábavní akce pražských trampů
 • Vzájemné vztahy lidové kultury a strážnického festivalu
 • Výroční obyčeje jako slavnostní okamžiky současného života, význam a možnosti jejich muzejní prezentace
 • Propagace lidového kroje v 1. světové válce
 • Lidový kroj - součást slavností ve velkém městě

Dostupné v digitální podobě (pdf, 71MB).