Přehled vydaných sborníků

Letniční zvyky a obyčeje. Sborník příspěvků z 28. strážnického sympozia, Strážnice 2013 Slovácký verbuňk, současný stav a perspektivy. Sborník příspěvků z 25. strážnického sympozia, Strážnice 2010. Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Sborník příspěvků z 23. strážnického sympozia, Strážnice 2007. Současný folklorismus a prezentace folkloru. Sborník příspěvků z 22. strážnického sympozia, Strážnice

Continue reading

31. strážnické sympozium 2016

Sympozium se konalo ve dnech 5. – 6. září 2016 v prostorách strážnického zámku a Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Cílem sympozia bylo upozornit na nové trendy v oblasti výstavnictví, muzejní problematiky a v prezentaci lidové kultury. Výměna zkušeností mezi pracovníky muzeí – lektory, průvodci, muzejními pedagogy a odborníky je velmi

Continue reading

30. strážnické sympozium – Lidový oděv

Sympozium proběhlo ve dnech 21. – 22. dubna 2015 ve Strážnici. Výzkum lidového oděvu se dlouhodobě těší zájmu řady badatelek a badatelů, jejichž pozornost je většinou upřena na výzkum regionální podoby lidového oděvu a jeho vývoje v historické perspektivě. Takové pojetí je z hlediska muzejní i folklorní praxe bezesporu zajímavé a přínosné, ovšem

Continue reading

29. strážnické sympozium – lidový oděv

Akce se uskutečnila 28. – 29. května 2014 ve Strážnici. Výzkum lidového oděvu se dlouhodobě těší zájmu řady badatelek a badatelů, jejichž pozornost je většinou upřena na výzkum regionální podoby lidového oděvu a jeho vývoje v historické perspektivě. Takové pojetí je z hlediska muzejní i folklorní praxe bezesporu zajímavé a přínosné, ovšem poznatků

Continue reading

28. strážnické sympozium – Letniční zvyky a obyčeje

Národní ústav lidové kultury pořádal dne 22. května 2013 od 13 hodin 28. strážnické sympozium s názvem Letniční zvyky a obyčeje. Sympozium se uskutečnilo v prostorách zámku ve Strážnici a bylo zaměřené na prezentaci výsledků výzkumu i aktuálních témat spojených se slavením letnic a svatodušních svátků. Sympozium proběhlo v návaznosti na zápis jízdy

Continue reading

27. strážnické sympozium

Tradiční hliněné stavitelství 16.  – 17. května 2012 ve Strážnici Hlavním tématem sympozia je výzkum a využitelnost tradičních stavebních technologií při obnově a zachování trvale udržitelného stavu památek hliněné architektury, jako nejohroženější skupiny historického stavebního fondu venkovské provenience. Diskutovány budou poznatky výzkumů a jejich aplikace při stavbách transferovaných objektů v

Continue reading

26. strážnické sympozium

Mužský lidový oděv 21. – 22. března 2012 ve Strážnici Hlavním tématem sympozia je výzkum lidového oděvu v jeho jednotlivostech, tj. jednotlivých oděvních součástkách, jako jsou kalhoty, vesta, kabátek, kabát, plášť a další. Zajímat nás budou specifické varianty těchto oděvních součástek, jejich rozšíření a vývoj. Jakož i jejich vyjádření pomocí etnokartografických

Continue reading

25. strážnické sympozium

Slovácký verbuňk – současný stav a perspektivy Hlavním tématem 25. strážnického sympozia, které se uskuteční 8. dubna 2010 v prostorách strážnického zámku, bude problematika související s tancem slovácký verbuňk, který byl v roce 2005 prohlášen Mistrovským dílem ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Česká republika se v rámci tzv. management plánu

Continue reading

24. strážnické sympozium

Digitální archivy a databáze na křižovatce mezi teorií a praxí 28. a 29. dubna 2009 v prostorách strážnického zámku. V roce 2009 uplyne již 6 let od doby konání strážnického sympozia zaměřeného na problematiku digitalizace a digitální dokumentace nejenom v oblasti výzkumu tradiční lidové kultury. Projekty, které jsme v té době nastartovali či pouze

Continue reading

23. strážnické sympozium

NÁRODNÍ  ÚSTAV  LIDOVÉ  KULTURY pořádal 23. strážnické sympozium Dětský folklor dnes – proměny funkcí Sympozium se uskutečnilo ve dnech 18. – 19. dubna 2007 v prostorách strážnického zámku. Dětský folklor jako jeden z dosud živých projevů tradiční lidové kultury je již několik desetiletí předmětem odborného zájmu Národního ústavu lidové kultury i dalších odborných

Continue reading