Menu

Škola folklorních tradic 2022-2023

V pátek 14. a v sobotu 15. dubna 2023 proběhly dílčí závěrečné zkoušky po absolvování prvního ročníku Školy folklorních tradic, jehož 9. běh probíhá od září roku 2022 v Brně. V pátek byli frekventanti zkoušeni ze znalostí v oboru hudební nauky a sbírek a sběratelů. V sobotu zasedala pětičlenná komise lektorů (L. Košíková, L. Tyllner, R. Danajovič, J. Kysučan, M. Vašulková) u zkoušek z předmětů pohybová průprava, choreografie a lidový tanec. Většina přítomných frekventantů úspěšně složila dílčí zkoušku a může tak postoupit do dalšího ročníku 9. cyklu Školy foklorních tradic, jenž bude pokračovat v září letošního roku.

ŠFT zkoušky 2023
ŠFT zkoušky 2023

Slavnostní zahájení 9. běhu Školy folklorních tradic proběhlo v pátek 23. září v bohunické Orlovně v Brně. Bezmála šedesát přijatých frekventantů dorazilo na zahajovací ceremoniál v krojích. Slavnostního večera se zúčastnila řada lektorů a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Na oficiální program navázaly dvě hodiny seznamovacích aktivit pod vedením lektora Tomáše Čecha, poté následovala zábava s Cimbálovou muzikou Friška.  Zapsaní účastníci Školy folklorních tradic budou pravidelně do jara 2024, kdy je čeká souborná závěrečná zkouška, navštěvovat pravidelně jednou za měsíc výběrové lekce respektující téma lidové kultury, lekce pedagogiky a praktického cvičení.

Národní ústav lidové kultury Strážnice

a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

pořádají dvouletý vzdělávací kurz  Škola folklorních tradic.

Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2022 do dubna 2024 v Brně.

Je určen uměleckým i organizačním vedoucím, členům folklorních souborů, pedagogům, lektorům a dalším zájemcům o lidový tanec a lidovou kulturu.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech:

 1. ročník:

 • září 2022 - leden 2023, celkem 5 výukových víkendů
 • leden 2023 - duben 2023, celkem 4 výukové víkendy

 2. ročník:

 • září 2023 - leden 2024 celkem 5 výukových víkendů
 • leden 2024 - duben 2024 celkem 4 výukové víkendy

Obsahem kurzu jsou následující předměty:

 • Pohybová průprava a její metodika
 • Základy anatomie a fyziologie
 • Úvod do studia lidové kultury
 • Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
 • Lidová taneční kultura v historickém a společenském kontextu
 • Úvod do hudební teorie
 • Zpěv ve folklorním souboru
 • Dětský folklor
 • Základy choreografie
 • Základy pedagogiky a psychologie
 • Dramaturgie ve folklorním souboru
 • Lidový kroj
 • Mluvené slovo
 • Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
 • Režijní minimum

Výuku jednotlivých předmětů povedou přední odborníci a souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Za semestr je povolena vždy pouze jedna řádně omluvená absence. Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.

Školné za semestr činí 3.500,- Kč a musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si hradí účastníci sami.

Dovolujeme si upozornit, že:

 • Počet míst je omezen.
 • Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání.
 • V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz nepořádat.

Závazné přihlášky zašlete zpět nejpozději do 15. května 2022 na adresu:

Mgr. Markéta Vašulková, Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice, nebo na e-mail: marketa.vasulkova@nulk.cz            

Dokumenty ke stažení:

         

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, z. s. otevírají osmý běh ŠKOLY FOLKLORNÍCH TRADIC

září 2019-duben 2021, Praha

Čtyřsemestrální kurz má akreditaci MŠMT ČR a je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, pedagogům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec a tradiční lidovou kulturu vůbec.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech:

 1. ročník: září 2019 - prosinec 2019 celkem 5 výukových víkendů, leden 2020- duben 2020 celkem 4 výukové víkendy,
 1. ročník: září 2020 - prosinec 2020 celkem 5 výukových víkendů, leden 2021- duben 2021 celkem 4 výukové víkendy.

Obsahem kurzu jsou následující předměty:

Pohybová průprava a její metodika; Základy anatomie a fyziologie; Úvod do studia lidové kultury; Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika); Úvod do hudební teorie; Zpěv ve folklorním souboru; Dětský folklor; Základy choreografie; Základy pedagogiky a psychologie; Dramaturgie ve folklorním souboru; Lidový kroj; Mluvené slovo; Divadelní a dramatické prvky ve folkloru; Režijní minimum.

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Kurz má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci. Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou absolvování kurzu je účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena).

Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů. Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání. Školné za semestr činí 3.000 Kč, tzn. celkem 12.000 Kč za čtyři semestry. Tato částka se může ještě mírně změnit v závislosti na místě pořádání kurzu. Školné za jednotlivé semestry musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si uhradí účastník sám.

Upozorňujeme, že počet míst je omezen. V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz v těchto termínech nepořádat.

Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 30. dubna 2019 na adresu: Kateřina Černíčková, NIPOS-ARTAMA Praha, Fügnerovo nám. 1866/5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: cernickova(zavinac)nipos-mk.cz.

 

Přihláška ke stažení

 

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají sedmý běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec.

Čtyřsemestrální kurz probíhá od září 2016 do dubna 2018 v Brně. Studium je rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech  -

1. ročník: (září 2016 - leden 2017 celkem 5 výukových víkendů, leden 2017 - duben 2017 celkem 4 výukové víkendy),

2. ročník: (září 2017 - leden 2018 celkem 5 výukových víkendů, leden 2018 - duben 2018 celkem 4 výukové víkendy).

Obsahem kurzu jsou následující předměty:

Pohybová průprava a její metodika: Základy anatomie a fyziologie

Úvod do studia lidové kultury: Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika), Lidová taneční kultura v historickém a společenském kontextu

Úvod do hudební teorie: Zpěv ve folklorním souboru, Dětský folklor

Základy choreografie

Základy pedagogiky a psychologie: Dramaturgie ve folklorním souboru, Lidový kroj, Mluvené slovo

Divadelní a dramatické prvky ve folkloru

Režijní minimum

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci, učitelé tím získávají další obor své učitelské způsobilosti.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.

Mgr. Markéta Lukešová, Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice.          

Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Místo konání: Táborská 45, Praha 4
Termín: září 2013 — duben 2014

Pořadatelé:
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA
Sdružení pro dětskou taneční tvořivost Praha
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
Folklorní sdružení ČR

Ve dnech 25. a 26. dubna 2014 se uskutečnily závěrečné zkoušky prvního ročníku Školy folklorních tradic. První rok studia proběhl podle učebního plánu v celkem devíti víkendových výukových blocích. Učební plán vycházel ze zkušeností získaných v předchozích cyklech kurzu v letech1998–2000, 2001–2003, 2004–2006, 2007–2009 a 2010–2012.

V zastoupení lektorů došlo oproti minulým kurzům k několika změnám. Třídní učitelkou byla jmenována Mgr. Markéta Lukešová (NÚLK Strážnice), která se stala současně lektorkou předmětu Úvod do studia tradiční lidové kultury. Hodinyvyhrazené předmětu Základyanatomie a fyziologie převzala po zesnulém Mgr. Bohumíru Muchkovi PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D., nově začali se Školou folklorních tradic spolupracovat také PhDr. Romana Habartová (Lidový kroj), MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D. (Pohybová průprava) a doc. Tomáš Čech, Ph.D. (Základy pedagogiky a psychologie). Na dřívější spolupráci se Školou folklorních tradic navázali doc. Daniela Stavělová, CSc. (Historie tance, Lidový tanec), doc. Lubomír Tyllner, CSc. (Úvod do hudební teorie, Sbírky a sběratelé), Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D. (Základy choreografie), Kamila Skopová (Lidový kroj) a lektoři pro lidový tanec Miloslav Brtník, manželé Perůtkovi, Mgr. Jana Polášková a Eva Zehnalová.

Ke studiu bylo přihlášeno 65 frekventantů,studium zahájilo 53 studentů. Celkový počet hodin i rozvržení do jednotlivých lekcí byl dodržen dle učebního plánu, v průběhu prvního ročníku se odhlásili čtyři posluchači. Ke zkouškám po prvním ročníku se dostavilo celkem 42 studentů. Zbývající frekventanti byli řádně omluveni a zkoušky si doplní v náhradním termínu. Při závěrečných zkouškách dosáhli studenti dobrých výsledků. S vyznamenáním, tj. velmi úspěšně, ukončilo první ročník celkem 18 posluchačů, z toho devět s celkovým průměrem 1,00. Celkový průměr všech studentů u zkoušek uzavírajících první rok studia je 1,42.

Všem lektorům děkujeme za spolupráci, blahopřejeme studentům a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu.

 Kateřina Černíčková, www.nipos-mk.cz

V roce 2012 byl v Brně v rámci Školy folklorních tradic ukončen již 5. cyklus dvouletého akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ - se zaměřením na tradiční hudbu a tanec, pořádaný ve spolupráci NÚLK, Národního informačního a poradenského střediskapro kulturu a Folklorního sdružení ČR. Vzdělávací program je akreditován (MŠMT pod č. j. 32 238/10 - 24/968, podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č.176//2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a v souladu s § 108 odst. 3 zákona č.435/2004 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V závěrečných zkouškách v termínu 20. – 21. 4. 2012 uspělo 39 účastníků, další 3 frekventanti v termínu opravných zkoušek 6. 10. 2012. Odborné komisi předsedala Alena Schauerová, ostatními členy komise byli lektoři hlavních předmětů: Lubomír Tyllner, Daniela Stavělová, Ladislava Košíková, David Pavlíček, Ludmila Tarcalová a Kamila Skopová.

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní kulturní identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující život v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. Dvouletý kurz je významnou aktivitou vedoucí k uchování tradic lidové kultury, je organizován ve spolupráci NÚLK, NIPOS a Folklorního sdružení ČR. V roce 2009 byl ukončen druhý ročník 4. cyklu vzdělávacího projektu „Lektor“ (se zaměřením na tradiční hudbu a tanec - MŠMT ze dne 23. 2. 2006 pod čj.5916/06 - 20/211, podle zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT č.524/2004Sb. o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání), který probíhal od září 2007 v Praze. Závěrečné zkoušky tohoto ročníku se v Praze uskutečnily ve dnech 27. – 28. 3. 2009.

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní kulturní identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující život v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. Kurz je významnou aktivitou na cestě vedoucí k uchování tradic lidové kultury. Třetí běh Školy folklorních tradic proběhl v Brně. Druhý ročník tohoto běhu začalo studovat 66 posluchačů, během studia 14 frekventantů studium ukončilo nebo přerušilo pro nemoc. Ve studiu pokračovalo 52 posluchačů, z nich 10 nebylo připuštěno ke zkouškám, protože neodevzdali závěrečnou práci nebo nesložili předepsané dílčí zkoušky. Úbytek posluchačů se projevil i v předcházejících cyklech, je způsoben nejen objektivními příčinami, ale i podceněním náročnosti kurzu. Kurz proběhl podle daného učebního plánu, vyučovalo18 lektorů, z toho 7 lektorů se podílelo na výuce tanečního materiálu jednotlivých regionů Čech, Horácka, Valašska, Hané, Slovácka, Slezska a specifické disciplíně věnované mužským tancům. Druhý ročník byl ukončen prezentací a obhajobou práce. Obhajoba závěrečné práce ústně a s praktickým předvedením část i zadané choreografie 7. - 8. 4. 2006.

Závěrečné zkoušky v prvním termínu složilo 41 posluchačů, z toho 15 prospělo úspěšně, tj. do průměru 1,3. Posluchačům, kteří nesložili závěrečné zkoušky v řádném termínu, bylo umožněno uzavřít studium v náhradním termínu 26. 11. 2006. Organizační stránku celého ročníku zajišťoval NÚLK ve spolupráci se Sdružením přátel folkloru v Brně. Třídní profesorkou byla jmenována PhDr. Alena Schauerová, která zpracovala celkový učební plán, rozvrh a jeho rozpracování do jednotlivých lekcí, rovněž zadání zkoušek. Během celého studia řešila s frekventanty všechny otázky týkající se výuky. Na základě nové akreditace došlo k přejmenování kurzu: vzdělávací projekt „Lektor a interpret tanečních a hudebních lidových tradic“ (MŠMT ze dne 23. 2. 2006 pod čj. 5916/06-20/211, podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004

Sb. O akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání). V tomto znění dostali absolventi o svědčení o absolvování kurzu. Na realizaci kurzu se podílel NÚLK, NIPOS-ARTAMA a Folklorní s družení ČR.

V březnu 2003 byl ukončen druhý běh Školy folklorních tradic. Do kurzu bylo přihlášeno 69 posluchačů, první i druhý ročník zahájilo 51 posluchačů. K závěrečným zkouškám se dostavilo 42 posluchačů, z nichž úspěšně ukončilo studium 34. V náhradním termínu 7. – 9. 11. 2003 vykonalo opravnou zkoušku 8 posluchačů. Problematika Školy folklorních tradic byla v průběhu roku řešena se zástupci IPOS a Folklorního sdružení ČR také na zasedáních Koordinační rady pro folklor.