Škola folklorních tradic, Brno 2022–2024

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají dvouletý vzdělávací kurz  Škola folklorních tradic. Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2022 do dubna 2024 v Brně. Je určen uměleckým i organizačním vedoucím, členům folklorních souborů, pedagogům, lektorům a dalším zájemcům o lidový tanec a

Více

Škola folklorních tradic 2019-2021

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, z. s. otevírají osmý běh ŠKOLY FOLKLORNÍCH TRADIC září 2019-duben 2021, Praha Čtyřsemestrální kurz má akreditaci MŠMT ČR a je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům

Více

Škola folklorních tradic 2016-2018

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají sedmý běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec. Čtyřsemestrální

Více

Škola folklorních tradic 2013-2014

Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Místo konání: Táborská 45, Praha 4 Termín: září 2013 — duben 2014 Pořadatelé: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA Sdružení pro dětskou taneční tvořivost Praha Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Folklorní sdružení ČR Ve dnech 25. a 26. dubna 2014 se uskutečnily závěrečné

Více

Škola folklorních tradic 2010—2012

V roce 2012 byl v Brně v rámci Školy folklorních tradic ukončen již 5. cyklus dvouletého akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ – se zaměřením na tradiční hudbu a tanec, pořádaný ve spolupráci NÚLK, Národního informačního a poradenského střediskapro kulturu a Folklorního sdružení ČR. Vzdělávací program je akreditován (MŠMT pod č. j.

Více

Škola folklorních tradic 2007—2009

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní kulturní identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující život v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. Dvouletý kurz je významnou aktivitou vedoucí

Více

Škola folklorních tradic 2004—2006

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní kulturní identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující život v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. Kurz je významnou aktivitou na cestě

Více

Škola folklorních tradic 2001—2003

V březnu 2003 byl ukončen druhý běh Školy folklorních tradic. Do kurzu bylo přihlášeno 69 posluchačů, první i druhý ročník zahájilo 51 posluchačů. K závěrečným zkouškám se dostavilo 42 posluchačů, z nichž úspěšně ukončilo studium 34. V náhradním termínu 7. – 9. 11. 2003 vykonalo opravnou zkoušku 8 posluchačů. Problematika

Více