ŠFT zkoušky 2023

Škola folklorních tradic 2022-2023

V pátek 14. a v sobotu 15. dubna 2023 proběhly dílčí závěrečné zkoušky po absolvování prvního ročníku Školy folklorních tradic, jehož 9. běh probíhá od září roku 2022 v Brně. V pátek byli frekventanti zkoušeni ze znalostí v oboru hudební nauky a sbírek a sběratelů. V sobotu zasedala pětičlenná komise lektorů (L. Košíková, L. Tyllner, R.

Continue reading

Slavnostní zahájení 9. běhu Školy folklorních tradic

Slavnostní zahájení 9. běhu Školy folklorních tradic proběhlo v pátek 23. září v bohunické Orlovně v Brně. Bezmála šedesát přijatých frekventantů dorazilo na zahajovací ceremoniál v krojích. Slavnostního večera se zúčastnila řada lektorů a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Na oficiální program navázaly dvě hodiny seznamovacích aktivit pod vedením lektora Tomáše

Continue reading

Škola folklorních tradic, Brno 2022–2024

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají dvouletý vzdělávací kurz  Škola folklorních tradic. Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2022 do dubna 2024 v Brně. Je určen uměleckým i organizačním vedoucím, členům folklorních souborů, pedagogům, lektorům a dalším zájemcům o lidový tanec a

Continue reading

Škola folklorních tradic 2019-2021

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, z. s. otevírají osmý běh ŠKOLY FOLKLORNÍCH TRADIC září 2019-duben 2021, Praha Čtyřsemestrální kurz má akreditaci MŠMT ČR a je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům

Continue reading

Škola folklorních tradic 2016-2018

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají sedmý běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec. Čtyřsemestrální

Continue reading

Škola folklorních tradic 2013-2014

Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Místo konání: Táborská 45, Praha 4 Termín: září 2013 — duben 2014 Pořadatelé: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA Sdružení pro dětskou taneční tvořivost Praha Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Folklorní sdružení ČR Ve dnech 25. a 26. dubna 2014 se uskutečnily závěrečné

Continue reading

Škola folklorních tradic 2010—2012

V roce 2012 byl v Brně v rámci Školy folklorních tradic ukončen již 5. cyklus dvouletého akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ – se zaměřením na tradiční hudbu a tanec, pořádaný ve spolupráci NÚLK, Národního informačního a poradenského střediskapro kulturu a Folklorního sdružení ČR. Vzdělávací program je akreditován (MŠMT pod č. j.

Continue reading

Škola folklorních tradic 2007—2009

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní kulturní identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující život v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. Dvouletý kurz je významnou aktivitou vedoucí

Continue reading

Škola folklorních tradic 2004—2006

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní kulturní identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující život v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. Kurz je významnou aktivitou na cestě

Continue reading

Škola folklorních tradic 2001—2003

V březnu 2003 byl ukončen druhý běh Školy folklorních tradic. Do kurzu bylo přihlášeno 69 posluchačů, první i druhý ročník zahájilo 51 posluchačů. K závěrečným zkouškám se dostavilo 42 posluchačů, z nichž úspěšně ukončilo studium 34. V náhradním termínu 7. – 9. 11. 2003 vykonalo opravnou zkoušku 8 posluchačů. Problematika

Continue reading