Menu

Siločáry duše dítěte 2023

V sobotu 20. května 2023 se uskutečnil ve spolupráci NÚLK Strážnice a Vlastimila Ondry další ročník kolokvia pro vedoucí dětských folklorních souborů – Siločáry duše dítěte.

Letošní ročník byl věnován novým inspiračním zdrojům pro práci v dětském souboru, a to formou zapojení řemeslných a výrobních technik, např. pečení chleba. Praktický workshop se uskutečnil v Muzeu Na Mlýně v Dolním Němčí pod vedení lektorek Marie Vaculové a Ludmily Ježkové. Magdalena Maňáková z NÚLK nastínila další možnosti pro tvoření, osvědčení praxí při programech v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy. Účastníci kolokvia po té navštívili otevřenou zkoušku dětského folklorního souboru Nivnička v Nivnici a následně se aktivně podíleli na inspirativní diskuzi a vzájemném sdílení zkušeností v sále základní školy v Bánově.

Lektoři

LUDMILA JEŽKOVÁ
MARIE VACULOVÁ
MAGDALENA MAŇÁKOVÁ
VLASTIMIL ONDRA

Termín

Sobota 20. 5. 2023

Místo konání

Dolní Němčí | Nivnice | Bánov

Program

  • TVOŘENÍ JAKO SOUČÁST ČINNOSTI SOUBORU
  • PEČENÍ CHLEBA POSTARU
  • ZKOUŠKA NIVNIČKY NAŽIVO
  • CO MLÁDEŽ NATOLIK V SOUBORU ZAUJME, ŽE ANI DOSPAT DO DALŠÍ ZKOUŠKY NEMOHOU?
  • NÁPLŇ SOUBORU, JEŽ POHLCUJE

SILOČÁRY DUŠE DÍTĚTE 2022

Strážnice, Národní ústav lidové kultury

sobota 12. 11. 2022 | 9:00 - 18:00

- - - - - - - - - - - - - - - -

Siločár 2022 se zúčastnilo 35 vedoucích dětských folklorních souborů | což je maximální kapacita | nejvzdálenější paní vedoucí byla z Doudleb v jižních Čechách | dále tam byli vedoucí z Hroznové Lhoty, Lipova, Louky, Javorníku, Ratíškovic, Dubňan, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Napajedel, Mutěnic, Popovic u Uh. Hradiště, Veselí nad Moravou, Milotic, Kralic na Hané, Velké nad Veličkou, Moravské Nové Vsi a Nivnice | odnáším si pocit velmi přátelské atmosféry, sounáležitosti, soustředěného a usilovného hledání cest k tomu, aby naši svěřenci moc rádi chodili do svého folklorního souboru | ba co víc, aby ani nemohli dospat, jak se do něj těší | a především, aby se nám dařilo předávání lidové kultury do další generace na tak špičkové úrovni, že ty "naše" děti to kdysi bez rozmýšlení, samozřejmě a pečlivě předají dětem svým | děkuji za spolupráci Janu Káčerovi, Zdeňku Staškovi a Magdaleně Maňákové

O netradiční workshop s názvem Siločáry duše dítěte, jenž se uskutečnil 9. června 2019, byl mezi vedoucími souborů a pedagogy nebývalý zájem. 27 účastníků absolvovalo tzv. „výpravu do kraja“. Autorem celého projektu, nad nímž převzal NÚLK odbornou gesci, je Mgr. Vlastimil Ondra. Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy se projekt odehrával v uzavřených prostorách a jeho smyslem bylo vzdělávání a rozšiřování obzorů vedoucích dětských souborů v oborech pedagogika, choreografie či pohybová průprava, se tentokrát účastníci vypravili přímo do autentického etnografického regionu – na Kopanice. Po úvodní túře přes Lopenické sedlo na Mikulčin vrch následovala návštěva paní Jarmily Konečné na Vyškovci, která hovořila o životě na Kopanicích a seznámila účastníky s tradiční výrobou vázaných rukavic. Na další zastávce v putování po Kopanicích – ve Vápenicích bylo připraveno povídání o kopaničářských krojích, hudbě a tanci; představili se místní heligonkáři, hudecká muzika i taneční pár ze Žítkové, účastníci workshopu měli možnost, naučit se jednu místní píseň a také taneční kroky tance hrozenská. Celodenní program byl ukončen krátkou procházkou k domu poslední žítkovské bohyně Irmy Gabrhélové.

NÚLK zve vedoucí dětských folklorních souborů a pedagogy na Siločáry duše dítěte.

Siločáry duše dítěte jsou rozvíjením pohledů na vedení dětského folklorního souboru ve 21. století. Hlavním smyslem je vytvořit prostor ke společnému setkávání vedoucích dětských folklorních souborů a přispět k široké vzájemné výměně nejlepších osobních praktických zkušeností jednotlivých vedoucích s vedením dětských folklorních souborů.

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Vlastimil Ondra a Markéta Lukešová zvou (nejen vedoucí) dětských folklorních souborů na Zážitkové siločáry duše dítěte. Akce se koná v neděli 10. září 2017 na téma "výprava do kraja".

Siločáry tentokrát opustí salonek strážnického zámku a vyrazí ven do krajiny. "Ukážeme si velice prakticky a zážitkově, jak zajímavě a přitažlivě může vypadat účast dětského folklorního souboru na festivalu nebo vystoupení," přibližuje Vlastimil Ondra.

Přihlašujte se do 20. července 2017 na adresu marketa.lukesova@nulk.cz.

23. dubna 2016 se ve Spolkovém domě v Chrudimi uskutečnilo vzdělávací diskusní kolokvium Siločáry duše dítěte. Národní ústav lidové kultury pořádal Siločáry ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Ondrou a Spolkem Tradice Chrudimska a Hlinecka, z. s. Kolokvium absolvovalo dvacet účastníků, jednalo se převážně o vedoucí dětských folklorních souborů, kteří do Chrudimi dorazili z Čech i Moravy. Program se sestával z tří tematických bloků, vedených různými lektory. Dopolední blok lektorky Mgr. Mirky Eliášové byl zaměřen na proces tvorby choreografie, výsledkem byla zdařilá kompozice na téma ptačího zpěvu, jíž ztvárnili všichni účastníci kolokvia. První odpolední blok, vedený lektorkou Hanou Tarabusovou zahrnoval krátký exkurz do studia kalendářních obyčejů a jejich praktického zpracování pro jevištní podobu. Poslední ze tří bloků vedl Mgr. Vlastimil Ondra, který se zaměřil na předávání lidové kultury a tradic dětem v rodinném prostředí.  

Prostory zámku Strážnice v sobotní den 23. května 2015 nepatřil jen návštěvníkům v péči průvodců, ale především vedoucím dětským folklorním souborů, kteří svoji účastí podpořili v řadě již 9. ročník projektu Siločáry duše dítěte. Národní ústav lidové kultury se na organizaci a zajištění akce podílí již čtvrtým rokem. O srdečné přivítání, úvodní slovo a představení lektorů se postarala Markéta Lukešová, na kterou navázal iniciátor V. Ondra, poté byl program dne zahájen. Velký počet účastníků, kteří se do Strážnice sjeli nejen z nejbližšího okolí, bylo více jako čtyři desítky. Ohledem na jejich počet byl původní dopolední blok díky ochotě paní Jany Hanákové (vedoucí dětského folklorního souboru Danájek ze Strážnice), jejíž téma byla „Ukázková hodina dětského souboru" a panu Bc. Pavlu Růžičkovi (vedoucí dětského kočovného divadla, choreograf, muzikant) jeho téma bylo „Tvorba choreografie (nejen) pro dětský folklorní soubor" veden hned dvakrát, a to souběžně s druhým přednášejícím. Vždy se jednalo o individuální pohled přednášejícího a jeho pestré zkušenosti získané při prácí s dětmi. Odpoledne patřilo Vlastimilu Ondrovi a tématu „Proč jít na fašank" - jeden z výročních kalendářních obyčejů. Jeho slovy byla zdůrazněna skutečnost, že přesto že se jedná o výuku a vedení dětí, je pro vedoucího nutné čerpání informací z různých zdrojů a především studium odborné literatury. Tématem následujících setkání bude vždy jeden z obyčejů.

Třetí listopadovou sobotu v roce 2014 se na strážnickém zámku sešly více jak tři desítky účastníků z řad vedoucích dětských folklorních souborů z různých koutů republiky na kolokviu „Siločáry duše dítěte", které je pod záštitou Národního ústavu lidové kultury realizováno již třetím rokem. Úvodním slovem ředitele instituce Janem Kristem bylo setkání zahájeno. Poté Mgr. Vlastimil Ondra seznámil přítomné s historií „Siločár", hlavní podstatou a cílem jakým jsou směřovány. Následně se ke slovu dostala Mgr. Ladislava Košíková (choreografka, taneční pedagog na JAMU), po teoretickém úvodu, ve kterém navázala na již uskutečněný předchozí ročník s tématem ztvárnění dětského folkloru na jevišti, následovalo praktické cvičení.

Odpoledního programu se dle plánu ujal zakladatel projektu Mgr. Vlastimil Ondra (zástupce ředitele ZŠ Bánov, vedoucí folklorního souboru Nivnička, Kuřátko, Boršičané). Za hudebního doprovodu na harmoniku se zúčastnění rozezpívali, prodiskutovali výuku písní pomocí obrázků, vyzvedli nezbytnou pomoc rodičů při předávání lidové kultury v rodině, mluvilo se také o významu a účinku vyprávění příběhů apod.

SILOČÁR 2014 se zúčastnili vedoucí z těchto folklorních souborů: Vrtilko, ZUŠ Vracov | Popovjánek, Popovice u Uh. Hradiště | Jamírek, Újezd u Brna | Potůček, Hovorany | Světlovánek, Bojkovice | Slunéčko, Dolní Bojanovice | Nechoránek, Prušánky | Májíček, Brno | Jarabáček, Drnholec | Pramínek, MŠ Kyjov |  Nechoránek, Prušánky | Vracovjan, Vracov |  Hradišťánek, Uh. Hradiště |Palavěnka, Mikulov | Palavánek, Mikulov | Bystrouška, Bílovice nad Svitavou | Milešováček, Milešovice |  Kuřátka, Chrudim | Pomněnka, Tvrdonice | Voděnka, Podivín | Dunajek, Dolní Dunajovice | Nivnička, Nivnice| Kuřátko, Bánov.

Bližší informace, fotky a videa: silocary.nivnicka.cz

Foto: Vlastimil Ondra a Markéta Lukešová (NÚLK), www.slovackodnes.cz

Další Diskusní kolokvium - Siločáry duše dítěte se uskutečnilo ve dnech 20. - 21. dubna 2013. Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Ondrou uspořádal diskusní kolokvium s názvem Siločáry duše dítěte. Kolokvium bylo určeno pro vedoucí dětských i dospělých folklorních souborů, pedagogy a příznivce dané problematiky. V letošním roce jsme soustředili pozornost na problematiku ztvárnění dětského folkloru na jevišti, přičemž jsme se věnovali také praktickým ukázkám a cvičením. Na daná témata budou přednášeli Mgr. Ladislava Košíková a Ing. Miloslav Brtník.

 

Dne 15. září 2012 se v reprezentačních prostorách zámku ve Strážnici konalo vzdělávací diskusní fórum pod názvem Siločáry duše dítěte. Autorem myšlenky zrealizovat toto kolokvium je Mgr. Vlastimil Ondra z Nivnice. Siločáry duše dítěte se neuskutečnily poprvé, novinkou v tomto projektu však je záštita Národního ústavu lidové kultury.

Kolokvium bylo zahájeno v dopoledních hodinách, asi 25 účastníkům, z řad převážně vedoucích dětských folklorních kolektivů a pedagogů, přednášeli odborníci, kteří se do Strážnice sjeli ze všech koutů České republiky.

Hlavními tématy kolokvia byl zpěv v dětském folklorním souboru a spolupráce rodiny a folklorního souboru.

V dopoledním bloku věnovaném lidové hudbě přednášeli:
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, PhD. z České akademie věd v Praze
Mgr. Vlastimil Ondra z Nivnice.

Program, který odborným slovem řídil PhDr. Karel Pavlištík, CSc., pokračoval druhým tématem, o němž přišli referovat hned dva odborníci:
doc. PhDr. Tomáš Čech, PhD., působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Jana Křenková ze Žďáru nad Sázavou.