Siločáry duše dítěte 2023

V sobotu 20. května 2023 se uskutečnil ve spolupráci NÚLK Strážnice a Vlastimila Ondry další ročník kolokvia pro vedoucí dětských folklorních souborů – Siločáry duše dítěte. Letošní ročník byl věnován novým inspiračním zdrojům pro práci v dětském souboru, a to formou zapojení řemeslných a výrobních technik, např. pečení chleba. Praktický workshop se uskutečnil

Continue reading

Siločáry 2022

SILOČÁRY DUŠE DÍTĚTE 2022 Strážnice, Národní ústav lidové kultury sobota 12. 11. 2022 | 9:00 – 18:00 – – – – – – – – – – – – – – – – Siločár 2022 se zúčastnilo 35 vedoucích dětských folklorních souborů | což je maximální kapacita | nejvzdálenější paní

Continue reading

Siločáry duše dítěte na Kopanicích

O netradiční workshop s názvem Siločáry duše dítěte, jenž se uskutečnil 9. června 2019, byl mezi vedoucími souborů a pedagogy nebývalý zájem. 27 účastníků absolvovalo tzv. „výpravu do kraja“. Autorem celého projektu, nad nímž převzal NÚLK odbornou gesci, je Mgr. Vlastimil Ondra. Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy se projekt odehrával

Continue reading

Siločáry duše dítěte 2019

NÚLK zve vedoucí dětských folklorních souborů a pedagogy na Siločáry duše dítěte. Siločáry duše dítěte jsou rozvíjením pohledů na vedení dětského folklorního souboru ve 21. století. Hlavním smyslem je vytvořit prostor ke společnému setkávání vedoucích dětských folklorních souborů a přispět k široké vzájemné výměně nejlepších osobních praktických zkušeností jednotlivých vedoucích

Continue reading

Zážitkové Siločáry duše dítěte

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Vlastimil Ondra a Markéta Lukešová zvou (nejen vedoucí) dětských folklorních souborů na Zážitkové siločáry duše dítěte. Akce se koná v neděli 10. září 2017 na téma „výprava do kraja“. Siločáry tentokrát opustí salonek strážnického zámku a vyrazí ven do krajiny. „Ukážeme si velice prakticky

Continue reading

Siločáry 2016

23. dubna 2016 se ve Spolkovém domě v Chrudimi uskutečnilo vzdělávací diskusní kolokvium Siločáry duše dítěte. Národní ústav lidové kultury pořádal Siločáry ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Ondrou a Spolkem Tradice Chrudimska a Hlinecka, z. s. Kolokvium absolvovalo dvacet účastníků, jednalo se převážně o vedoucí dětských folklorních souborů, kteří do Chrudimi

Continue reading

Čtvrté kolokvium Siločáry duše dítěte

Prostory zámku Strážnice v sobotní den 23. května 2015 nepatřil jen návštěvníkům v péči průvodců, ale především vedoucím dětským folklorním souborů, kteří svoji účastí podpořili v řadě již 9. ročník projektu Siločáry duše dítěte. Národní ústav lidové kultury se na organizaci a zajištění akce podílí již čtvrtým rokem. O srdečné přivítání, úvodní

Continue reading

Třetí kolokvium Siločáry duše dítěte

Třetí listopadovou sobotu v roce 2014 se na strážnickém zámku sešly více jak tři desítky účastníků z řad vedoucích dětských folklorních souborů z různých koutů republiky na kolokviu „Siločáry duše dítěte“, které je pod záštitou Národního ústavu lidové kultury realizováno již třetím rokem. Úvodním slovem ředitele instituce Janem Kristem bylo setkání zahájeno.

Continue reading

Druhé kolokvium Siločáry duše dítěte

Další Diskusní kolokvium – Siločáry duše dítěte se uskutečnilo ve dnech 20. – 21. dubna 2013. Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Ondrou uspořádal diskusní kolokvium s názvem Siločáry duše dítěte. Kolokvium bylo určeno pro vedoucí dětských i dospělých folklorních souborů, pedagogy a příznivce dané problematiky. V letošním roce jsme

Continue reading

PRVNÍ diskusní kolokvium

Dne 15. září 2012 se v reprezentačních prostorách zámku ve Strážnici konalo vzdělávací diskusní fórum pod názvem Siločáry duše dítěte. Autorem myšlenky zrealizovat toto kolokvium je Mgr. Vlastimil Ondra z Nivnice. Siločáry duše dítěte se neuskutečnily poprvé, novinkou v tomto projektu však je záštita Národního ústavu lidové kultury. Kolokvium bylo

Continue reading