Slovácký verbuňk – současný stav a perspektivy

Publikace má charakter kolektivní monografie a byla vytvořena v rámci výzkumné činnosti Národního ústavu lidové kultury a jeho kulturních aktivit, především v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice a vedením Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky. Vychází

Continue reading

Digitální konverze a archivace audiovizuálních a fotografických archivů

Sborník příspěvku z 24. strážnického sympozia. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz  

Continue reading

Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (1)

V letech 2004-2007 byl Národním ústavem lidové kultury realizován výzkumný úkol Proměny funkcí dětského folkloru, který navázal na množství předchozích aktivit pořádaných touto institucí na téma děti a lidová kultura. Součástí projektu, který měl za úkol objasnit vztah dětského folkloru a folklorismu z historického pohledu, zejména s ohledem na otázky

Continue reading

Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (2)

V letech 2004-2007 byl Národním ústavem lidové kultury realizován výzkumný úkol Proměny funkcí dětského folkloru, který navázal na množství předchozích aktivit pořádaných touto institucí na téma děti a lidová kultura. Součástí projektu, který měl za úkol objasnit vztah dětského folkloru a folklorismu z historického pohledu, zejména s ohledem na otázky

Continue reading

Dětský folklor dnes (proměna funkcí)

Sborník příspěvku z 23. strážnického sympozia. Jan Krist : Národní ústav lidové kultury ve Strážnici a dětský folklor jako zaměření jeho sympoziíAlena Schauerová : Utváření vztahu k folklornímu dědictvíRomana Habartová : Cílené pěstování vztahu dětí k lidovému umění aneb Kdo nezaseje, nesklidíVěra Haluzová : Lidová kultura a počátky rozvíjení dětského

Continue reading

Současný foklorismus a prezentace folkloru

Sborník příspěvku z 22. strážnického sympozia Folklorní projevy jsou jednou z nejmarkantnějších složek lidové kultury. Často jsou také proto tyto dva termíny nesprávně považovány za synonyma. Proč? Jistě k tomu napomohlo období, kdy bylo studium lidové kultury a folkloru vědecky devalvováno a za odborníka na danou problematiku se považoval kde

Continue reading

Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury

Sborník příspěvku z 21. strážnického sympozia Tradiční lidová kultura a její prezentace jsou jedním z důležitých prvků, jimiž se v současném globalizačním procesu udržuje kulturní diverzita národů či etnik. Z tohoto hlediska je problematika správně uplatňovaných postupů šíření, prezentace a předávání hodnot tradiční lidové kultury v rámci její ochrany mimořádně

Continue reading

Fotografie jako ikonografický pramen

Sborník příspěvku z 20. strážnického sympozia Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz  

Continue reading

Neničte archivy!

Sborník příspěvku z 19. strážnického sympozi Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz  

Continue reading

Lidová kultura v kulturním vývoji ČR

Sborník příspěvků z 15. strážnického sympozia Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading