Menu

Strážnická ohlédnutí (Josef Jančář)

Strážnická ohlédnutí – Josef jančář

Tato kniha je určena nejširší veřejnosti, především všem bývalým i nynějším členům folklorních souborů a skupin, kteří vytvářeli pozoruhodnou tradici strážnického Mezinárodního folklorního festivalu, i všem jeho návštěvníkům. Objasňuje nejenom historii festivalu ale zařazuje „Strážnici“ do širších kulturně historických souvislostí.

Obsah: Z historie města Strážnice, Folklor jako součást kulturního dědictví, Vznik a první ročníky národopisných slavností ve Strážnici, proměny strážnických Slavností lidových písní a tanců, Strážnické slavnosti mezinárodním folklorním festivalem, Ústav lidové kultury ve Strážnici, Festival se statutem CIOFF.

Sborník referátů a diskusních příspěvků ze tří seminářů o verbuňku a přehled osmi ročníků Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na MFF ve Strážnici 1986-1993.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Tato publikace je snůškou rad, formulovaných jako pravidla, při čemž si jsme vědomi nejen toho, že znalec ví, jak pravidla porušovat, ale dokonce, že některá z uvedených pravidel nutno porušovat, protože si budou navzájem odporovat. Pokud některá pravidla budeme opakovat, není to proto, že by byla závažnější než jiná, ale protože patří do několika kapitol současně a my se (snad poněkud domýšlivě) domníváme, že se k brožuře budete vracet, abyste si některou kapitolu znovu pročetli.

Karel Vetterl - Olga Hrabalová

Sbírka lidových písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. Po 175 letech vyšla sbírka, která zahrnuje 331 písní s texty a notami, odborný komentář a mapu Moravy z roku 1790. Kniha vyšla jako příspěvek k oslavám 100. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské.

Zahrnuje 331 písní s texty a notami
I Písně lidové a zlidovělé
1. Milostné písně
2. Písně rekrutské a vojenské. Balady
3. Svatební písně, hudba a proslovy
4. Taneční písně a hudba
5. Písně žertovné, popěvky, písňové zlomky
II Písně pololidové a umělé
1. Milostné písně
2. Písně s tematikou manželskou a mravoličnou
3. Písně s historickými a sociálními náměty
4. Parodie, kuplety, písňové zlomky
5. Výňatky z lidových zpěvoher a hudebních frašek
III Písně obscénní

Obsahuje - anglické a německé resumé
- soupis písňových a hudebních zápisů shromážděných na Moravě a ve Slezsku
v roce 1819
- chronologii písňových zápisů (zásilek)
- seznam míst z Moravy a Slezska, z nichž byly zaslány písňové zápisy
- sběratele (odesilatele) příspěvků
- seznam německých písní z Moravy a Slezska shromážděných při sběratelské akci
v r. 1819 a uložených ve Státním archívu v Brně
- seznam českých písní duchovních, vánočních, kostelních a pohřebních, zapsaných
při sběratelské akci v r. 1819 na Moravě a ve Slezsku
- seznam názvů tanců a instrumentální hudby
- seznam českých světských písní shromážděných při sběratelské akci v r. 1819 na
Moravě a ve Slezsku

(Strážnice 1994, váz., 488s., vazba: vázaná)


Publikaci je možné poskytnout bezplatně pro badatelské či vědecké účely. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Společné dílo folkloristy a historika namířené proti všemu teroru, každému rasismu a jakékoli totalitě je věnováno jednomu výseku z historie a kultury Romů v českých zemích. Úvodní část pojednává o jejich situaci za první republiky, ale zejména za okupace, kdy byli diskriminování a ponižováni, nakonec i pronásledováni a fyzicky likvidováni v koncentračních táborech. Folkloristická část obsahuje především portrét Růženy Danielové z Mutěnic (1904-1988), vybikající zpěvačky a tanečnice, která byla odvlečena do Osvětimi s celou početnou rodinou. Přežila pouze ona a ve svých vzpomínkových vyprávěních, které tvoří jednu ze základních os práce, vydává svědectví o zločinech spáchaných nejen na jejich blízkých.


NEDOSTUPNÁ

Nástroje lidové hudby v České republice – katalog k expozici ze sbírek Národního ústavu lidové kultury v Praze, Národního muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně a za sbírkové spoluúčasti muzeí v Boskovicích, Čáslavi, Humpolci, Jihlavě, Klatovech, Mladé Boleslavi, Písku, Plzni, Prostějově, Rožnově podn Radhoštěm, Rychnově nad Kněžnou, Uherském Hradišti, Vsetíně, Muzea hlavního města Prahy, Státního židovského muzea v Praze a Žarošicích.

Katalagog: velká klepadla, Řehtače, Klepačky, trouby, Rohy, mušle, Smyčce, Zvonce, Varhany, dechová hudba, Membranofony, Chřestidla, Píšťaly, Flétny z rohoviny, Syringy, Flétny, dudy, Okaríny, Kytara, Xylofony, Cimbály, Harfa, Niněry, Trumšejty, Husle, Housle, Basy, Tamburaši, Šraml, Štrajch, Fajáns.

Josef Vycpálek (1847 - 1922), rodák z Chocerad, profesor na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a hlavně významný sběratel českých lidových tanců a autor jedinečné sbírky "České tance".


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sbírka písní a tanců z této oblasti.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Historie krajky, ukázky několika vazeb paličkované krajky a samotných hotových krajek.


Publikace je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje.

Z historie využívání folklóru na Slovácku
Vznik Hradišťanu a nové formy využívání folklóru v zámové a umělecké čínnosti
Proměny vztahu k folklóru
Lidová kulturní tradice a její využívání k soudobým kulturním aktivitám


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz