Lidová hudba a tanec na jevišti (Josef Jančář a Martina Pavlicová)

Z historie využívání folklóru na Slovácku Vznik Hradišťanu a nové formy využívání folklóru v zámové a umělecké čínnosti Proměny vztahu k folklóru Lidová kulturní tradice a její využívání k soudobým kulturním aktivitám Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více

Více

Primáš Slávek Volavý (Václav a Věra Frolcovi – Jiří Pajer)

Zrod primáše Umění primáše Mezi uměním a poznáním Repertoár muziky …. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I

Obrazová brožura Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Vladislav Vaculka – Životní dílo

Obrazová publikace Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Svět lidové písně (Jiří Pajer)

Píseň v tradičním prostředí Zpěváci Repertoár O interpretaci Lidová píseň dnes Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Lidová rukodělná výroba na Moravě (J. Jančář)

Význam lidové výroby ve vývoji kultury a společnosti Historický vývoj lidové výroby na Moravě Rozvoj organizované péče o lidovou výrobu Technologie vybraných tradičních výrob Soudobá lidová umělecká výroba na Moravě Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na

Více

Tradičí způsoby zemědělského hospodaření na Slovácku (Josef Jančář)

Rozsah a způsoby držby půdy; zemědělská usedlost Zemědělské nářadí Pěstování rostlin Chov dobytka Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Poslední vývojová fáze smyčcové lyry ve střední Evropě (P. Kurfürst)

Dvojjazyčná publikace. Německý název: Die letzte entwicklungsphase der streichlyra in mitteleuropa Je rozdělena na 5 hlavních částí: Prameny a jejich rozbor Vyhodnocení poznatků z ikonogramů a zpráv – jejich verifikace – pokus o ideální rekonstrukci nástroje Technika hry na suku Zvuk nástroje Rozšíření nástroje

Více

Bílá holuběnko, poletuj nad nama (V. Volavý)

Sborník písní k občanským obřadům sestavil zasloužilý umělec PhDr. Vítězslav Volavý. Ukolébavky, vojenské, svatební a smuteční. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více