Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819

Karel Vetterl – Olga Hrabalová Sbírka lidových písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. Po 175 letech vyšla sbírka, která zahrnuje 331 písní s texty a notami, odborný komentář a mapu Moravy z roku 1790. Kniha vyšla jako příspěvek k oslavám 100. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské.

Více

Žalující píseň (Dušan Holý a Ctibor Nečas)

Společné dílo folkloristy a historika namířené proti všemu teroru, každému rasismu a jakékoli totalitě je věnováno jednomu výseku z historie a kultury Romů v českých zemích. Úvodní část pojednává o jejich situaci za první republiky, ale zejména za okupace, kdy byli diskriminování a ponižováni, nakonec i pronásledováni a fyzicky likvidováni

Více

Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Nástroje lidové hudby v České republice – katalog k expozici ze sbírek Národního ústavu lidové kultury v Praze, Národního muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně a za sbírkové spoluúčasti muzeí v Boskovicích, Čáslavi, Humpolci, Jihlavě, Klatovech, Mladé Boleslavi, Písku, Plzni, Prostějově, Rožnově podn Radhoštěm, Rychnově nad Kněžnou, Uherském Hradišti, Vsetíně, Muzea hlavního města

Více

Zazpívejme si s Vycpálkovci!

Josef Vycpálek (1847 – 1922), rodák z Chocerad, profesor na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a hlavně významný sběratel českých lidových tanců a autor jedinečné sbírky „České tance“. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Tance z Bystřicka a Pernštejnska II. díl (Zdenka Jelínková)

Sbírka písní a tanců z této oblasti. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Lidová krajka v Čechách a na Moravě (Jiřina Langhamerová)

Historie krajky, ukázky několika vazeb paličkované krajky a samotných hotových krajek. Publikace je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje.

Více

Lidová hudba a tanec na jevišti (Josef Jančář a Martina Pavlicová)

Z historie využívání folklóru na Slovácku Vznik Hradišťanu a nové formy využívání folklóru v zámové a umělecké čínnosti Proměny vztahu k folklóru Lidová kulturní tradice a její využívání k soudobým kulturním aktivitám Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více

Více

Primáš Slávek Volavý (Václav a Věra Frolcovi – Jiří Pajer)

Zrod primáše Umění primáše Mezi uměním a poznáním Repertoár muziky …. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I

Obrazová brožura Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Vladislav Vaculka – Životní dílo

Obrazová publikace Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více