Jízda králů na jihovýchodě České republiky (J. Blahůšek a Jarmila Teturová)

Anglický název: The ride of kings in the south-east of the Czech republic Dvoujazyčná publikace o významné součásti výročního obyčejového cyklu, odborníky zařazovaná mezi tzv. letniční obyčeje, jejichž existenci je možné v různých podobách historicky doložit v celém evroském kulturním prostoru. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely,

Continue reading

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (J. Blahůšek a I. Vojancová)

Anglický název: Shrovetide door-to-door processions and masks in the villages of the Hlinecko area Publikace věnovaná Vesnickým masopustním obchůzkám a maskám na Hlinecku, které byly na seznam UNESCO zapsány v roce 2010. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více

Continue reading

Nositelé tradice lidových řemesel 2011

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2011. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading

Koncepce účinnější péče o tradič. lid. kulturu v České republice na léta 2011 až 2015

Dvoujazyčná publikace. Anglický název: Strategy of improved care for traditional folk culture in the Czech republic 2011-2015 Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading

Nositelé tradice lidových řemesel II. / Bearers of Folk Craft Tradition II. (M. Šimša)

Publikace existuje ve dvou jazykových variantách. Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v letech 2008-2011. / The practitioners awarded by the Minister of Culture of the Czech Republic between 2008 and 2011. seznam / list Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát

Continue reading

Metodika identifikace a dokumentace tradič. lid. kult. v České republice v kontextu koncepce účinnější péče o tradič. lid. kulturu na léta 2011-2015

Sestavil Jan Blahůšek a Markéta Lukešová Východiska výzkumu Heslář lidové kultury, základní literatura a zásobník otázek Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky Nominace tance Slovácký verbuňk k zápisu do seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky Nositel tradice lidových řemesel Vzorový návrh na udělení titulu

Continue reading

Proměny Slovácka (Josef Jančář)

Lidová kultura – od feudálního poddanství k postmodernímu společenství Proces proměn Slovácka je v této práci sledován ve dvou vzájemně se podmiňujících kategoriích. V oddílu Proměny hmotné kultury a v oddílu Proměny nehmotné kultury. První oddíl vymezuje hranice Slovácka a zabývá se bydlením a tradičním zemědělským hospodařením, druhý oddíl se

Continue reading

Malý etnologický slovník

Kolektiv autorů Malý etnologický slovník Vědecký obor etnologie – stejně jako každý vědní obor – neustále rozšiřuje své věcné poznatky i metodologické postupy, čímž proměňuje své oborové paradigma. Jednou ze základních reflexí tohoto vývoje může být i lexikografické vymezení se vůči jiným oborům a nastavení základních poznatků směrem k odborné

Continue reading

Nositelé tradice lidových řemesel 2010

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2010. seznam

Continue reading

Urbář panství Strážnice z roku 1617 I (Jiří Pajer)

Pro strážnické panství zůstaly zachovány některé významné dokumenty z konce 16. a začátku 17. století. Je to především kompletní soubor domovních knih pro všechny městské části Strážnice, které byly založeny v roce 1595. V téměř ucelené řadě se rovněž dochovaly domovní a sirotčí knihy pro vesnice a městečka na panství,

Continue reading