Slavnostní setkání k 70. výročí Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice

Zdravice k 70. výročí festivalu. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Lidový oděv na Moravě – průvodce výstavou (Martin Šimša)

Průvodce k výstavě Lidový oděv na Moravě. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Tady jsme doma – regionální folklor do škol

Manuál pro učitele Autorky: Alena Schauerová, Magdalena Maňáková Národní ústav lidové kultury Strážnice 2015 ISBN978-80-88107-01-9 152 str. Publikace je inspirací i praktickým návodem pro učitele, jak ve vyučování využít i přiblížit dětem nižšího stupně základní školy tradice lidové kultury jejich obce a regionu. Přináší konkrétní folklorní materiál (říkadla, písně i

Více

Textilní tvorba brněnských firem

Mertová Petra Hlavním záměrem knihy bylo představit podobu a rozsah vlnařského podnikání v Brně v období mezi lety 1918 až 1945. Její vznik byl možný na základě dlouhodobého průzkumu provedeného v rámci projektu NAKI DF11P01OVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu

Více

Na krála, matičko, na krála! (Eva Románková)

Textový a obrazový průvodce k výstavě o jízdě králů na Slovácku. Toto nemateriální kulturní dědictví bylo zapsáno na seznam UNESCO v roce 2011. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Etnografie na Moravě a ve Slezsku v limitech 20. století (J. Jančář)

Zabývá se tématy: Počátky formování národopisu jako vědy Etnografie na Moravě a ve Slezsku v první polovině 20. století Univerzitní studium národopisu/etnografie v Brně Profesionalizace etnografického a folkloristického bádání na Moravě Folklorismus – fenomén 20. století Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2014

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2014. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Hudební nástroje IX. 1. část (Jiří Höhn)

Z edice Lidová řemesla a lidová umělecká tvorba v České republice (DVD) Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Tradiční úprava hlavy II, 3. část (Ludmila Tarcalová)

Úvazy šátků – z edice Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice (DVD)

Více

Lidový oděv na Moravě – katalog výstavní expozice

Šimša Martin Morava je díky své výjimečné poloze průsečíkem, v němž se protínají vlivy několika výrazných oblastí vyznačujících se svébytnou oděvní kulturou. Na východě, sousedícím s karpatskými horami, se uplatnily oděvní součásti spjaté s pasteveckou kulturou, jejíž prvky zasahují až na Valašsko a moravské Kopanice. Oproti tomu jih a jihovýchod, Podluží

Více