Menu

Regionální folklor do škol - manuál pro učitele II

Manuál pro učitele II
Autorky: Alena Schauerová, Magdalena Maňáková
Národní ústav lidové kultury Strážnice 2019
ISBN978-80-88107-32-3

V rámci projektu Tady jsme doma - Regionální folklor do školy. Byla vydána kniha Manuál pro učitele II, která navázala na první, velmi úspěšný díl z roku 2015.

Manuál je inspirací i praktickým návodem pro učitele, jak ve vyučování využít i přiblížit dětem nižšího stupně základní školy tradice lidové kultury jejich obce a regionu. Přináší konkrétní folklorní materiál (říkadla, písně i s notovým záznamem, hry, návody na praktickou činnost) i jejich didaktické zpracování ve formě netradičních vyučovacích hodin, krátkých projektů a projektových dnů. Konkrétní obsah se prezentuje v šesti základních tématech, které korelují s Rámcovými vzdělávacími programy. Dále je doplňují dva texty, které jsou praktickými ukázkami, jak lze pracovat s lidovou písní ve vyučování a jak lze využívat hru.

Na didaktickém zpracování se podílely zkušené učitelky, které jednotlivé projekty v pedagogické práci ověřily. Praktické části manuálu předchází dvě teoretické stati o podobě a realizaci projektu a o zvykosloví. Kniha je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.

Autorky knihy Alena Schauerová a Magdalena Maňáková.

Publikaci lze zdarma vyzvednout na NÚLK Strážnice nebo za úhradu poštovného.
Vyplňte prosím tento formulář a zašlete na email.

Tradiční úprava hlavy II. 2. část

Jiřina Langhammerová

Účesy, čepce, vínky a pleny v Čechách – odborná publikace s přílohou filmového dokumentu

Lidový kroj v Čechách, principy ženského ustrojení – kroj pracovní, sváteční a obřadní. Regionální typy krojů – Střední a severovýchodní Čechy, Jižní Čechy, Západní Čechy. Úpravy hlavy ženského kroje – úvazy plachet, čepce, vínky. Typologie úpravy hlavy/ regiony – vínky, roušky, pleny, šátky, čepce a čepení. Technologie úprav hlavy – podélné úvazy, diagonální úvazy, celistvé úbory hlavy, skládané úbory hlavy.


Hudební nástroje IX. 3. část

Jiří Höhn

Citera a kobza – odborná publikace s přílohou filmového dokumentu

Systematika trsacích chordofonů v kontextu literatury a pramenů. Citerové nástroje v hudební kultuře. Konstrukční charakteristika citerových nástrojů. Technologie stavby dlabané kobzy. Technologie stavby kobzy – lepené. Technologie stavby citery.

Nositelé tradice lidových řemesel 2001-2011

Martin Šimša

Výrobci oceněni titulem Nositel tradice lidových řemesel, který udělil ministr České republiky v letech 2001-2011

Rukodělná výroba v ČR. Nositelé tradice lidových řemesel 2001-2011. Mechanismus získávání titulu. Ochranná známka Nositel tradice. Druhy materiálů – dřevo, hlína, kámen, kov, kůže, pletiva, rohovina, kost, perleť, textil.


 

Výstava Hliněné stavitelství na Moravě je jedním z výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. Řešitelem tohoto projektu, financovaného v letech 2011-2015 Ministerstvem kultury České republiky, byl Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.


Publikaci je možné poskytnout bezplatně pro badatelské či vědecké účely. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Publikace je taktéž dostupná v našem e-shopu.

Basové smyčcové nástroje Publikace dokumentuje a popisuje rekonstrukci způsobu stavby hudebních nástrojů, Trumšajt, Skřípácký bas a vybrané technologie stavby kontrabasu. Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na DVD.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Účesy, čepce a šatky na Moravě III. řada Tradiční postupy lidového odívání. Kniha prezentuje nejrůznější způsoby úprav ženských vlasů a pokrývek hlavy, vázání šatek a čepců na území Moravy. Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na DVD.


 

Publikace popisuje historii tkalcovského řemesla na Horňácku a jeho uplatnění v rámci zdejší lidové kultury. Kniha se zabývá hlavně zpracováním textilních vláken rostlinného původu a produkty z nich vyrobených. Součástí publikace je DVD s dokumentací přípravy osnovy a stavu ke tkaní.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Cílem publikace je textová i fotografická prezentace nemateriálních statků tradiční lidové kultury v České republice, které byly v letech 2009-2016 zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a rovněž statků zapsaných za ČR do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva v letech 2005-2011. Součástí publikace je také zpráva o stavu statků zapsaných do Reprezentativního seznamu (tzv. implementační zpráva), která byla za ČR předložena v roce 2015. Publikace vyšla v česko-anglické jazykové mutaci, je tak možno ji využít k širší popularizaci a propagaci nemateriálních statků naší země.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Publikace existuje ve dvou jazykových variantách.

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v letech 2012-2016. / The practitioners awarded by the Minister of Culture of the Czech Republic between 2012 and 2016.

seznam / list


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz