Nositelé tradice lidových řemesel 2001-2011

Nositelé tradice lidových řemesel 2001-2011 Martin Šimša Výrobci oceněni titulem Nositel tradice lidových řemesel, který udělil ministr České republiky v letech 2001-2011 Rukodělná výroba v ČR. Nositelé tradice lidových řemesel 2001-2011. Mechanismus získávání titulu. Ochranná známka Nositel tradice. Druhy materiálů – dřevo, hlína, kámen, kov, kůže, pletiva, rohovina, kost, perleť, textil.  

Více

Hliněné stavitelství na Moravě – průvodce výstavou

Výstava Hliněné stavitelství na Moravě je jedním z výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. Řešitelem tohoto projektu, financovaného v letech 2011-2015 Ministerstvem kultury České republiky, byl Národní ústav lidové kultury ve

Více

Hudební nástroje IX. 2. část (Jiří Höhn)

Basové smyčcové nástroje Publikace dokumentuje a popisuje rekonstrukci způsobu stavby hudebních nástrojů, Trumšajt, Skřípácký bas a vybrané technologie stavby kontrabasu. Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na DVD. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Tradiční úprava hlavy II. 1. část (Ludmila Tarcalová)

Účesy, čepce a šatky na Moravě III. řada Tradiční postupy lidového odívání. Kniha prezentuje nejrůznější způsoby úprav ženských vlasů a pokrývek hlavy, vázání šatek a čepců na území Moravy. Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na DVD.  

Více

Tradiční tkalcovství na Horňácku

Publikace popisuje historii tkalcovského řemesla na Horňácku a jeho uplatnění v rámci zdejší lidové kultury. Kniha se zabývá hlavně zpracováním textilních vláken rostlinného původu a produkty z nich vyrobených. Součástí publikace je DVD s dokumentací přípravy osnovy a stavu ke tkaní. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely,

Více

Nemateriální statky tradiční lidové kultury v České republice

Cílem publikace je textová i fotografická prezentace nemateriálních statků tradiční lidové kultury v České republice, které byly v letech 2009-2016 zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a rovněž statků zapsaných za ČR do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva v letech 2005-2011. Součástí publikace je také zpráva o stavu statků

Více

Nositelé tradice III. / Bearers of Folk Craft Tradition III.

Publikace existuje ve dvou jazykových variantách. Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v letech 2012-2016. / The practitioners awarded by the Minister of Culture of the Czech Republic between 2012 and 2016. seznam / list Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2016

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2016. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2015

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2015. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Koncepce účinnější péče o tradič. lid. kulturu v České republice na léta 2016 až 2020

Dvoujazyčná publikace. Anglický název: Strategy of improved care for traditional folk culture in the Czech republic 2016-2020 Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více