Regionální folklor do škol – manuál pro učitele III

Předkládaný Manuál pro učitele z oblasti tradic lidové kultury a jejich využití ve školní praxi je již třetím dílem s obdobnou tématikou. Tentokrát se věnuje výhradně výročním obyčejům a přináší konkrétní projekty, jak je realizovali učitelé spolu se svými žáky v rámci projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do

Continue reading
publikace Hudební nástroje 4. část

Hudební nástroje IX. 4. část

Hudební nástroje IX. 4. část Jiří Höhn Jednoduché aerofony – odborná publikace s přílohou filmového dokumentu Systematika jedoduchých aerofonů v kontextu literatury a pramenů. Hudba jako lék. Experimentální stavby. Výrobci. Technologie stavby.

Continue reading
publikace Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek

Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek

English title: Handmade production of Christmas tree decorations from blown glass beads Publikace je věnována nehmotnému kulturnímu prvku Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek, k jehož zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva došlo v roce 2020. Předkládaná nominační kniha obsahuje studii o tradici výroby

Continue reading

Modrotisk – rezistentní / rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě

English title: Blueprint – resist block printing and indigo dyeing in Europe Publikace je věnována nehmotnému kulturnímu prvku „MODROTISK -REZISTENTNÍ / REZERVÁŽNÍ RUČNÍ TISK A BARVENÍ INDIGEM V EVROPĚ“, k jehož zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva došlo v roce 2018. Nadnárodní nominace vznikla v rámci spolupráce pěti

Continue reading

Loutkářství na Slovensku a v Česku

English title: Puppetry in Slovakia and Czechia Publikace představuje kulturní prvek Loutkářství na Slovensku a v Česku, který byl v roce 2016 zapsán do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Nominace loutkářství byla koncipována jako nadnárodní (ve spolupráci České republiky a Slovenské republiky), protože loutkářství je v obou zemích považováno

Continue reading

Ke kořenům domova (Alena Schauerová a kol.)

Předkládaný sborník studii Ke kořenům domova je vědomým navázáním na výsledky výzkumu autorů této práce, který v roce 1997 vyústil publikací Kde jsme doma a současně otevřel některé dílčí otázky hodné další vědecké pozornosti. Naznačené výsledky, že totiž kontakt s tradicemi lidové kultury může sehrávat zásadní roli v utváření kulturní

Continue reading

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 1981-2021

Krátké ohlédnutí za 40letou historií MVJVM ve Strážnici

Continue reading

Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století I.

Tato kniha badatelům zpřístupňuje cenný a doposud málo využívaný pramen k poznání historie odívání v 16. až 18. století.

Continue reading

Regionální folklor do škol – manuál pro učitele II

Manuál pro učitele IIAutorky: Alena Schauerová, Magdalena MaňákováNárodní ústav lidové kultury Strážnice 2019ISBN978-80-88107-32-3 V rámci projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Byla vydána kniha Manuál pro učitele II, která navázala na první, velmi úspěšný díl z roku 2015. Manuál je inspirací i praktickým návodem pro učitele, jak ve vyučování

Continue reading

Tradiční úprava hlavy II. 2. část

Tradiční úprava hlavy II. 2. část Jiřina Langhammerová Účesy, čepce, vínky a pleny v Čechách – odborná publikace s přílohou filmového dokumentu Lidový kroj v Čechách, principy ženského ustrojení – kroj pracovní, sváteční a obřadní. Regionální typy krojů – Střední a severovýchodní Čechy, Jižní Čechy, Západní Čechy. Úpravy hlavy ženského kroje – úvazy

Continue reading