Menu

Lidový oděv na Valašsku

Rožnovsko, Velké Karlovice, Nový Hrozenkov
(Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na 2 DVD)

Předkládaná publikace je dalším dílem obsáhlé video encyklopedie s názvem Lidová řemeslná a lidová umělecká výroba, kterou Národní ústav lidové kultury vydává již od roku 1997.

Obsah

Úvod
Zdroje poznání
Lidový oděv na Rožnovsku, ve Velkých Karlovicích a v Novém Hrozenkově
Součásti ženského a mužského lidového oděvu
Součásti tradičního oděvu žen
Součásti tradičního oděvu mužů
Oděv dětí
Postup při škrobení a žehlení svátečního ženského kroje z Rožnovska
Postupy výroby drobných doplňků k ženskému kroji
Úprava vlasů vdaných žen a svobodných dívek
Oblékání všednodenního ženského oděvu z Rožnovska
Oblékání všednodenního mužského oděvu z Rožnovska
Oblékání svátečního kroje vdané ženy z Rožnovska
Oblékání obřadního kroje nevěsty z Rožnovska
Oblékání mládeneckého svátečního kroje z Rožnovska
Oblékání svátečního kroje ženatého muže z Rožnovska
Oblékání ženského svátečního kroje z Velkých Karlovic
Oblékání ženského svátečního kroje z Nového Hrozenkova
Oblékání nevěsty z Nového Hrozenkova
Oblékání mužského svátečního kroje z Nového Hrozenkova
Ukládání kroje
Závěr
Resumé
Prameny a literatura
Seznam literatury
Poznámky

Obsah 2 ks DVD

ŠKROBENÍ A ŽEHLENÍ SVÁTEČNÍHO ŽENSKÉHO KROJE
POSTUPY VÝROBY DROBNÝCH DOPLŇKŮ K ŽENSKÉMU KROJI
ÚPRAVA VLASŮ VDANÝCH ŽEN A SVOBODNÝCH DÍVEK
OBLÉKÁNÍ VŠEDNODENNÍHO ŽENSKÉHO ODĚVU Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ VŠEDNODENNÍHO MUŽSKÉHO ODĚVU Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ SVÁTEČNÍHO KROJE VDANÉ ŽENY Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ OBŘADNÍHO KROJE NEVĚSTY Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ MLÁDENECKÉHO SVÁTEČNÍHO KROJE Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ SVÁTEČNÍHO KROJE ŽENATÉHO MUŽE Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ ŽENSKÉHO SVÁTEČNÍHO KROJE Z VELKÝCH KARLOVIC
OBLÉKÁNÍ ŽENSKÉHO SVÁTEČNÍHO KROJE Z NOVÉHO HROZENKOVA
OBLÉKÁNÍ NEVĚSTY Z NOVÉHO HROZENKOVA
OBLÉKÁNÍ MUŽSKÉHO SVÁTEČNÍHO KROJE Z NOVÉHO HROZENKOVA
UKLÁDÁNÍ KROJE


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely. Více informací na info@nulk.cz

ISBN: 978-80-88107-51-4
Rok vydání: 2023

Publikace existuje ve dvou jazykových variantách.

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v letech 2017-2023. / The practitioners awarded by the Minister of Culture of the Czech Republic between 2017 and 2023.

seznam / list

Obsah

Úvod
Nositelé tradice lidových řemesel
Způsoby získání titulu Nositel tradice
Slavnostní předávání titulu Nositel tradice
Ochranná známka Nositel tradice
Výstavy a veřejné prezentace současného řemesla
Markéta Bartáková
pletení ze slámy
Milan Bartoš a Jaroslav Plucha výroba forem na modrotisk
Marie Bilíková tkané výrobky z kukuřičného šustí
Jiří Danzinger ml. výroba modrotisku
Ludmila Farkašová výřezová výšivka
Petr a Zlatuše Hejdovi výroba krojové obuvi a opasků
Pavel Horák lidové broušené sklo
Vladislava Hrubešová výroba valašských krojů
Jiří Hýža výroba krojové obuvi
Romana Jablunková galanterní košíkářství
Alexandra Kaňovská výroba tradiční fajánse
Petr Král pletení z proutí
Jarmila Kraváčková výšivka na výřez
Jaroslav Lakomý pokrývačství tradičními krytinami
Lenka Macečková textilní techniky - síťování
Markéta Maláníková výroba mužských lidových krojů
Milan Michna tradiční kovářství
Petr Mužík výroba perleťových spon
Petr Růžička tradiční tesařství 90
Pavel Sarauer štípaná šumavská holubička
Alexandr Slavík řezbářství reliéfních forem na potraviny
Pavel Šrytr lidová výšivka v Podještědí
Jana Štefková tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka
Filip Trunečka zpracování vápenných omítek
Marie Vachunová vázání šátků, výroba horňáckých krojů
Marie Vlčková batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska
Martin Volf výroba kolovečské hrnčiny
Miroslav Vrtěna bednářství
Zdeňka Zábojová ruční tkalcovství
František Zuska pletení ze slámy
Výrobci ocenění v letech 2001—2023
Summary
Literatura


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info@nulk.cz

ISBN CZ: 978-80-88107-53-8
ISBN ENG: 978-80-88107-54-5
Rok vydání: 2023

Manuál pro učitele III
Autorky: Alena Schauerová, Magdalena Maňáková
Národní ústav lidové kultury Strážnice 2023
ISBN978-80-88107-52-1

V rámci projektu Tady jsme doma - Regionální folklor do školy. Byla vydána kniha Manuál pro učitele III, která navázala na první a druhý, velmi úspěšný díl z roku 2015 a 2019.

Předkládaný Manuál pro učitele z oblasti tradic lidové kultury a jejich využití ve školní praxi je již třetím dílem s obdobnou tématikou. Tentokrát se věnuje výhradně výročním obyčejům a přináší konkrétní projekty, jak je realizovali učitelé spolu se svými žáky v rámci projektu Tady jsme doma - Regionální folklor do školy.

Již před vznikem projektu, tedy před rokem 2009, věnovali učitelé ve vyučování pozornost obyčejové kultuře, protože přinášela neotřelé náměty k nejrůznějším vzdělávacím okruhům i příležitost k oslavě a ke společným zážitkům. Tehdy jsme se ale nejčastěji setkávali s oslavou Vánoc a s příchodem jara také s oslavou Velikonoc. Při realizaci projektu Tady jsme doma měli učitelé i děti příležitost prohloubit znalosti o lidové kultuře našich předků a to učitele přivedlo i k rozšíření obyčejové tématiky ve škole. Poznali totiž, že toto téma dává mnohé příležitosti k přirozenému rozvinutí osobnosti dítěte, příležitost působit na jeho rozum i cit, příležitost k mravní výchově.

Vám, milí čtenáři, přinášíme několik zdařilých projektů jako procházku zvykoslovným rokem.
Třeba budou i pro vás příležitostí vyzkoušet je se svými žáky.

Autorky knihy Alena Schauerová a Magdalena Maňáková.

Publikaci lze zdarma vyzvednout na NÚLK Strážnice nebo za úhradu poštovného.
Vyplňte prosím tento formulář a zašlete na email.

publikace Hudební nástroje 4. část

Hudební nástroje IX. 4. část

Jiří Höhn

Jednoduché aerofony – odborná publikace s přílohou filmového dokumentu

Systematika jedoduchých aerofonů v kontextu literatury a pramenů. Hudba jako lék. Experimentální stavby. Výrobci. Technologie stavby.

publikace Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromekEnglish title: Handmade production of Christmas tree decorations from blown glass beads

Publikace je věnována nehmotnému kulturnímu prvku Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek, k jehož zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva došlo v roce 2020.
Předkládaná nominační kniha obsahuje studii o tradici výroby skleněných vánočních ozdob v obci Poniklá, kterou zpracovaly Barbora Kulhavá a Vladimíra Jakouběová.
Vydání nominační dokumentace tiskem je jedním z dohodnutých záchovných opatření k tomuto prvku. Kniha je vydávána v česko-anglické jazykové mutaci za účelem propagace fenoménu ozdob z foukaných skleněných perlí na národní i mezinárodní úrovni. Přílohou publikace je audiovizuální nosič DVD s dokumentačním filmem, který vznikl jako doprovodný prezentační materiál nominačního textu.

OBSAH:

  • Úvod
  • Poniklá a její perličky
  • Nominační formulář ICH-02
  • Resumé
  • Fotografie / Photos
  • Introduction
  • Poniklá and its Glass Beads
  • Nomination Form ICH-02
  • Summary

Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

ISBN: 978-80-88107-46-0
Rok vydání: 2022

English title: Blueprint - resist block printing and indigo dyeing in Europe

Publikace je věnována nehmotnému kulturnímu prvku „MODROTISK -REZISTENTNÍ / REZERVÁŽNÍ RUČNÍ TISK A BARVENÍ INDIGEM V EVROPĚ“, k jehož zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva došlo v roce 2018. Nadnárodní nominace vznikla v rámci spolupráce pěti středoevropských zemí (Rakouska, České republiky, Maďarska, Německa, a Slovenska). Publikace obsahuje studii o českém modrotisku, kterou zpracovala odbornice na danou řemeslnou techniku Klára Binderová - Jurková. Vydání nominační dokumentace tiskem je jedním z dohodnutých záchovných opatření k tomuto prvku. Kniha je vydávána v česko - anglické jazykové mutaci za účelem propagace fenoménu modrotisku na národní i mezinárodní úrovni. Přílohu publikace tvoří samostatný DVD nosič s krátkým dokumentárním filmem o modrotisku, který vznikl jako doprovodný prezentační materiál nominačního textu.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

ISBN: 978-80-88107-31-6
Rok vydání: 2019

English title: Puppetry in Slovakia and Czechia

Publikace představuje kulturní prvek Loutkářství na Slovensku a v Česku, který byl v roce 2016 zapsán do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Nominace loutkářství byla koncipována jako nadnárodní (ve spolupráci České republiky a Slovenské republiky), protože loutkářství je v obou zemích považováno za vysoce reprezentativní kulturní fenomén. Publikace obsahuje odbornou studii o českém loutkářství, kterou zpracoval Jaroslav Blecha, a rovněž odbornou studii prezentující vývoj loutkářství na Slovensku vytvořenou Jurajem Hamarem. Vydání nominační dokumentace tiskem patří mezi záchovná opatření, k jejichž plnění se předkladatelské státy v rámci nominačního procesu zavázaly. Publikace vychází dvojjazyčně (v českém a anglickém jazyce) za účelem propagace loutkářství jako významného prvku nemateriálního kulturního dědictví v České republice, na Slovensku i v zahraničí.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

ISBN: 978-80-88107-22-4
Rok vydání: 2017

Předkládaný sborník studii Ke kořenům domova je vědomým navázáním na výsledky výzkumu autorů této práce, který v roce 1997 vyústil publikací Kde jsme doma a současně otevřel některé dílčí otázky hodné další vědecké pozornosti. Naznačené výsledky, že totiž kontakt s tradicemi lidové kultury může sehrávat zásadní roli v utváření kulturní identity posilováním lokálního vědomí zasluhují, podle našeho názoru, hledat hlubší souvislosti takových pozitiv spojených s činností folklorních souborů, zejména dětských. Tak na půdě Ústavu lidové kultury vznikl projekt Tradice lidové kultury - rodina - škola - folklorní soubor. Naše práce se zdánlivě rozpadá na hledání odpovědí k dílčím otázkám, ale všechny se spojují myšlenkou domova, k níž z různých stran směřujeme zakotvením v tradicích lidové kultury. Jsme přesvědčeni, že na skutečnosti nic nemění fakt, že ve folklorních souborech jsou tyto tradice chápány národopisci jako druhotný folklor. Ve shodě s O. Sirovátkou (1976) považujeme tuto formu folklorismu za jev nikoliv nahodilý a pomíjivý. Našim cílem je sledovat jeho funkce a zachytit, jaké hodnoty přináší dětem školního věku včetně adolescentů. Usuzujeme ovšem, že roli sehrává nejen folklorní soubor a jeho tradice, ale rovněž vazby na rodinu a její tradice, případně vazby na další prostředí (např. školu, obec). Projekt se realizoval z úhlu pohledu národopisu, psychologie, pedagogiky se snahou nalézt dílčí zdroje k otázkám, jež si klademe.
Centrem naší pozornosti jsou lokality Uherské Hradiště a Velká nad Veličkou, kam nás
nasměrovaly první výzkumy.


Digitální verze publikace

Novotný, Martin

Posláním muzeí v přírodě je formou specializované expozice ve volné přírodě podávat pokud možno komplexní obraz vývoje kultury a způsobu života lidu v minulosti. Ve středoevropských podmínkách se jedná především o rekonstrukci venkovského prostředí. V areálech těchto institucí jsou prezentovány historické stavby, urbanismus i životní prostředí. Kromě toho se dnes jedná o důležitá vzdělávací střediska, která významně přispívají k formování historického povědomí společnosti a zprostředkovávají nezbytnou komunikaci mezi minulostí a současností. Nejvýznamnější součástí muzea v přírodě jsou lidové stavby soustředěné s ohledem na zjištěné prostorové, časové, společenské, ekonomické, přírodní a jiné souvislosti, které se promítají do jejich vybavení.

Počet stran: 44
Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, 1. vydání
ISBN 978-80-88107-39-2


Obsah:

Co je muzeum v přírodě /skanzen/

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy /MVJVM/ - cesta k realizaci

Nová koncepce výstavby muzea a plány do budoucna

Provoz MVJVM a programy pro návštěvníky

Mapa areálu

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy v datech

Šimša, Martin

/ Tailor's Pattern Books in Central Europe in the 16th - 18th Centuries I. /

Publikace zpřístupňuje odborné veřejnosti soubor 18 cechovních střihových knih z Čech, Slezska, Polska a Slovenska z období 16. až 18. století. V úvodu publikace je přehledně zpracován vývoj dosavadního bádání, kontextem vzniku cechovních knih střihů, jako významného normativního nástroje krejčovských cechů. Další část publikace tvoří rozsáhlá studie „Vliv krejčovských cechů na formování venkovského oděvu v 16. a 17. století“. Text se věnuje vývoji vztahu krejčovských cechů k městským a venkovským zákazníkům, okolnostem výroby oděvů, potírání konkurence v podobě vetešníků, venkovských fušerů a švadlen a v neposlední řadě i pronikání na venkov, s nímž souvisí vznik tzv. venkovských mistrů. Na základě dochovaných střihů městského a venkovského oděvu v komparaci s pozůstalostními soupisy z Pardubického panství je pojednáno o vývoji mužského a ženského venkovského oděvu. Největší část publikace tvoří edice téměř dvou stovek kresebných střihových tabulí, které obsahují fotografii originálů, přepis textového doprovodu střihu a především komentář a interpretace jednotlivých střihů. Všechny německé, polské a maďarské texty často psané nářeční formou jazyka s množstvím specifických termínů, jsou přeloženy do češtiny a angličtiny. Součástí publikace je výkladový slovník odborných názvů tkanin. Formálně kniha navazuje na publikaci věnovanou knihám krejčovských střihů z Českých zemí, v nichž se nacházejí oděvy mužů a žen ze všech společenských vrstev a navíc textilní součásti výstroje pro vojsko. Ve svém kompletu zpřístupňují publikace soubor 30 střihových knih, což je jedinečný a v evropském kontextu zcela ojedinělý počin. – 381s.
Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, 1. vydání, ISBN 978-80-88107-38-5

Publikaci lze získat z metodického materiálu. Více informací na e-mailu.

Obsah:

Úvod
Krejčovské cechy a jejich vliv na formování mužského a ženského venkovského oděvu ve střední evropě 16. až 17. století

EDICE KREJČOVSKÝCH KNIH
Kniha střihů krejčovského cechu z Mostu z roku 1576
Kniha střihů krejčovského cechu z Bíliny z roku 1766
Kniha střihů krejčovského cechu z Broumova z roku 1636
Kniha střihů krejčovského cechu z Dobřan z roku 1692
Kniha střihů krejčovského cechu z Vratislavi z roku 1567
Kniha střihů krejčovského cechu z Přemyšlu z roku 1563
Kniha střihů krejčovského cechu ze Vschovy z roku 1640
Kniha střihů krejčovského cechu v Lešně, polovina 17. století
Kniha střihů krejčovského cechu z Poznaně z let 1628-1747
Kniha střihů mistra Frańca Moyöskiego z Opole z roku 1705
Kniha střihů krejčovského cechu z Trnavy z roku 1708
Kniha střihů krejčovského cechu ze Sabinova z let 1641-1720
Kniha střihů mistra Pavla Radošiče z Kežmarku z roku 1641
Kniha střihů krejčovského cechu z Košic z roku 1760
Kniha střihů krejčovského cechu z Bratislavy z roku 1651
Kniha střihů cechu německých krejčích z Bratislavy, polovina 18. století
Kniha střihů cechu maďarských krejčí z Bratislavy z roku 1762

Překlady
Slovník tkanin
Rejstřík oděvů
Literatura
Vyobrazení v textu