Ke kořenům domova (Alena Schauerová a kol.)

Předkládaný sborník studii Ke kořenům domova je vědomým navázáním na výsledky výzkumu autorů této práce, který v roce 1997 vyústil publikací Kde jsme doma a současně otevřel některé dílčí otázky hodné další vědecké pozornosti. Naznačené výsledky, že totiž kontakt s tradicemi lidové kultury může sehrávat zásadní roli v utváření kulturní

Více

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 1981-2021

Krátké ohlédnutí za 40letou historií MVJVM ve Strážnici

Více

Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století I.

Tato kniha badatelům zpřístupňuje cenný a doposud málo využívaný pramen k poznání historie odívání v 16. až 18. století.

Více

Regionální folklor do škol – manuál pro učitele II

Manuál pro učitele IIAutorky: Alena Schauerová, Magdalena MaňákováNárodní ústav lidové kultury Strážnice 2019ISBN978-80-88107-32-3 V rámci projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Byla vydána kniha Manuál pro učitele II, která navázala na první, velmi úspěšný díl z roku 2015. Manuál je inspirací i praktickým návodem pro učitele, jak ve vyučování

Více

Tradiční úprava hlavy II. 2. část

Tradiční úprava hlavy II. 2. část Jiřina Langhammerová Účesy, čepce, vínky a pleny v Čechách – odborná publikace s přílohou filmového dokumentu Lidový kroj v Čechách, principy ženského ustrojení – kroj pracovní, sváteční a obřadní. Regionální typy krojů – Střední a severovýchodní Čechy, Jižní Čechy, Západní Čechy. Úpravy hlavy ženského kroje – úvazy

Více

Hudební nástroje IX. 3. část

Hudební nástroje IX. 3. část Jiří Höhn Citera a kobza – odborná publikace s přílohou filmového dokumentu Systematika trsacích chordofonů v kontextu literatury a pramenů. Citerové nástroje v hudební kultuře. Konstrukční charakteristika citerových nástrojů. Technologie stavby dlabané kobzy. Technologie stavby kobzy – lepené. Technologie stavby citery.  

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2001-2011

Nositelé tradice lidových řemesel 2001-2011 Martin Šimša Výrobci oceněni titulem Nositel tradice lidových řemesel, který udělil ministr České republiky v letech 2001-2011 Rukodělná výroba v ČR. Nositelé tradice lidových řemesel 2001-2011. Mechanismus získávání titulu. Ochranná známka Nositel tradice. Druhy materiálů – dřevo, hlína, kámen, kov, kůže, pletiva, rohovina, kost, perleť, textil.  

Více

Hliněné stavitelství na Moravě – průvodce výstavou

Výstava Hliněné stavitelství na Moravě je jedním z výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. Řešitelem tohoto projektu, financovaného v letech 2011-2015 Ministerstvem kultury České republiky, byl Národní ústav lidové kultury ve

Více

Hudební nástroje IX. 2. část (Jiří Höhn)

Basové smyčcové nástroje Publikace dokumentuje a popisuje rekonstrukci způsobu stavby hudebních nástrojů, Trumšajt, Skřípácký bas a vybrané technologie stavby kontrabasu. Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na DVD. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Tradiční úprava hlavy II. 1. část (Ludmila Tarcalová)

Účesy, čepce a šatky na Moravě III. řada Tradiční postupy lidového odívání. Kniha prezentuje nejrůznější způsoby úprav ženských vlasů a pokrývek hlavy, vázání šatek a čepců na území Moravy. Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na DVD.  

Více