Cena pěti rudých růží (2005)

25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Po přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví a následném přistoupení prvních 30 států k ní bylo prohlašování Mistrovských děl zastaveno a projekt transformován. Uvedená Úmluva totiž založila dva nové seznamy statků nehmotné

Continue reading

Cena České národopisné společnosti (1998)

Česká národopisná společnost ocenila projekt Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska I–X. (soubor videozáznamů) autorského kolektivu Z. Jelínková – H. Laudová – J. M. Krist – K. Pavlištík Cílem videoprogramu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska bylo vytvořit komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců, jak

Continue reading

Prapor tolerance (1995)

Strážnický festival získal statut nevládní mezinárodní organizace CIOFF, který ho řadí mezi vybrané celosvětové folklorní festivaly. Jubilejní 50. ročník v r. 1995 byl zároveň 4. festivalem Středoevropského sektoru CIOFF. Tomu odpovídala i účast zahraničních souborů z evropských zemí. Nad 51. ročníkem festivalu u příležitosti 50. výročí vzniku UNESCO převzal záštitu

Continue reading

Artis Bohemiae Amicis (2001)

PhDr. Josef Jančář, CSc. získal na podzim 2001 cenu Artis Bohemiae Amicis. Etnograf, muzejník, organizátor a vědecký pracovník Národního ústavu lidové kultury.  Narodil se 16. 6. 1931 v Těšově, okres Uherské Hradiště. Medaile Artis Bohemiae Amicis (Přátelům českého umění) je české rezortní ocenění , kterou od roku 2000 ministři kultury oceňují

Continue reading