Cena ministerstva kultury (2016)

PhDr. Jan Krist získal Cenu ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru. Převzal ji z rukou ministra kultury Daniela Hermana v rámci 71. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v červnu 2016. Po absolvování střední školy v Kyjově studoval v letech 1969 – 1974 národopis a historii na

Více

Anděl pro lepší svět (2016)

Dětskou mírovou cenu Anděl pro lepší svět předala řediteli Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici paní Helena Vaculíková, galeristka a umělecká vedoucí Školičky základů umělecké práce pro děti z Malé Morávky při Galerii U Šťastných Bobtailů. Cenu, kterou v minulosti obdrželi např. Václav Havel, Dalajláma nebo Sir Nicholas Winton. Cenu získal Národní

Více

Gloria musaealis (2015)

Zvláštní ocenění v XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015 v kategorii “Muzejní výstava roku 2015 získal Národní ústav lidové kultury za stálou expozici „Lidový oděv na Moravě”, zpřístupněnou dne 26. června 2015. Výstava realizovaná Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici vycházející ze sbírkových fondů moravských muzeí, z nichž mnohé

Více

Cena České národopisné společnosti (2015)

Cena České národopisné společnosti za rok 2015  v kategorii Expozice, výstava –  výstavu Hliněné stavitelství na Moravě autor Martin Novotný. Výstava navazovala na stejnojmenný projekt. Hlavním cílem projektu je výzkum a využitelnost tradičních stavebních technologií používaných v nížinných a rovinných oblastech Moravy při obnově a zachování trvale udržitelného stavu památek hliněné

Více

Cena České národopisné společnosti v kategorii expozice (2009)

Za nejlepší výstavní počin zvolili členové České národopisné společnosti výstavu HOMO FABER, kterou v minulém roce připravil Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Výstava přibližující zručnost řemeslníků oceněných titulem Nositel tradice lidové výroby reprezenovala Českou republiku přímo v sídle UNESCO v Paříži (viz foto). Posléze byla instalována v Národopisném oddělení Národního muzea v Praze, aby

Více

Gloria musaealis (2014)

II. místo v národní soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2014 za publikaci „Knihy Krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století“ získal autor Martin Šimša. Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století Studium historického oděvu je u nás i v zahraničí většinou koncipováno

Více

Cena České národopisné společnosti v kategorii konference (2012)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci. V rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2012

Více

Cena České národopisné společnosti v kategorii publikace (2012)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci. V rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2012

Více

Cena ministerstva kultury (2008)

PhDr. Josef Jančář, CSc. (Etnograf, muzejník, organizátor a vědecký pracovník NÚLK) získal cenu ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2008. Narodil se 16. 6. 1931 v Těšově, okres Uherské Hradiště. Základ své odborné erudice získal PhDr. Josef Jančář, CSc. při studiu oboru národopis na Filozofické fakultě

Více

Ceny České národopisné společnosti – publikace (2006)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci. V kategorii publikace byla cena udělena autorské dvojici Mgr. Petře Kalábové

Více