Muzičky 2011

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici uspořádal ve dnech 5. – 9. října 2011 v pořadí 6. ročník mezinárodní dětské tvůrčí dílny MUZIČKY 2011. Akce se konala v rámci projektu „Dny tradiční kultury“ a byla zařazena do seznamu událostí „Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti“. Zúčastnily se jí Cimbálová muzika Malý Radhošť

Continue reading

Muzičky 2010

Ve dnech 6. – 10. října 2010 proběhl ve Strážnici 5. ročník mezinárodní tvůrčí dílny dětských muzik MUZIČKY 2010, který se konal v rámci programu Ministerstva kultury České republiky „Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti“ pod záštitou ministra kultury MUDr. Jiřího Bessera a v rámci projektu Dny tradiční kultury. Pořadatelem

Continue reading

Muzičky 2009

V pořadí již 4. ročník mezinárodní tvůrčí dílny dětských muzik – MUZIČKY 2009 se uskutečnil již podruhé za sebou ve Strážnici v sídle Národního ústavu lidové kultury.Dílna proběhla v návaznosti na 27. ročník folklorního festivalu „Dětská Strážnice“ ve dnech 7. – 11. října 2009. Akce se konala v rámci projektu

Continue reading

Muzičky 2008

Ve dnech 8. – 12. října 2008 proběhla na zámku ve Strážnici mezinárodní tvůrčí dílna dětských muzik – MUZIČKY. Přivítáme cimbálovou muziku Kovalíček z Ostravy a  cimbálovou muziku Strunka ze Zlína, ze Slovenska přijede ludová hudba Sedmokráska z Banské Bystrice. Hlavním cílem celé akce bylo bližší seznámení účastníků s regionálními specifiky lidové hudby a

Continue reading