Menu

Muzičky 2022 – Hrajeme Strážnicko II

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby je určena pro mládež od 12 let. Koná se každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením zvláště v posledních letech sledujeme. Od roku 2019 dochází k inovování projektu a jeho zaměření na prezentaci hudební tradice konkrétního regionu.

Letošní ročník je věnován opět regionu Strážnicko. Cílem a smyslem projektu je pomoci mladým muzikantům poznat regionální specifika naší lidové hudby, a to prostřednictvím skupinové výuky zaměřené na jednotlivé nástroje či nástrojové sekce fungující v rámci hudebních seskupení interpretujících lidovou hudbu a následné „besedy u cimbálu“, kde si účastníci mohou vyzkoušet své dovednosti ve hře s vybranou regionální muzikou.

Na programu budou také přednášky zaměřené na specifika hudebního folkloru daného regionu, na regionální taneční tradici (s ukázkami tance) a na prezentaci základních typů kroje vybraného regionu.

Příhlášky prosím zasílejte do 18. 11. 2022 elektronicky na e-mail: petr.horehled@nulk.cz

Přihláška ke stažení zde: přihláška v PDF

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpretaci lidové hudby je určena pro mládež od 12 let. Koná se každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury ve Strážnici). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením zvláště v posledních letech sledujeme. Od roku 2019 dochází k inovování projektu a jeho zaměření na prezentaci hudební tradice konkrétního regionu.

Letošní ročník je věnován regionu Horňácko. Cílem a smyslem projektu je pomoci mladým muzikantům poznat regionální specifika naší lidové hudby, a to prostřednictvím skupinové výuky zaměřené na jednotlivé nástroje či nástrojové sekce fungující v rámci hudebních seskupení interpretujících lidovou hudbu a následné „besedy u cimbálu“, kde si účastníci mohou vyzkoušet své dovednosti ve hře s vybranou regionální muzikou.

Na programu budou také přednášky zaměřené na specifika hudebního folkloru daného regionu, na regionální taneční tradici (s ukázkami tance) a na prezentaci základních typů kroje vybraného regionu.

Přihlášky prosím zasílejte do 29. 10. 2021 elektronicky na e-mail: petr.horehled@nulk.cz

Dokumenty ke stažení:

Projekt Muzičky 2020 byl přesunut na rok 2021.

Tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby se koná každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením zvláště v posledních letech sledujeme. Od roku 2019 dochází k inovování projektu a jeho zaměření na jednu folklorní oblast. Letošní ročník je věnován Horňácku. Cílem a smyslem projektu je pomoci mladým muzikantům poznat regionální specifika naší lidové hudby, a to prostřednictvím skupinové výuky zaměřené na jednotlivé nástroje či nástrojové sekce fungující v rámci hudebních seskupení interpretujících lidovou hudbu a následné „besedy u cimbálu“, kde si účastníci mohou vyzkoušet své dovednosti ve hře s vybranou regionální muzikou. Dále formou přednášek o lidové hudební tradici daného regionu – o regionálních specifikách hudebního folkloru, o písních a jejich interpretaci vzhledem k tancům, které se při nich tančily (tempo, styl doprovodu), plánováno je spojení s ukázkou příslušných tanců, představení základních typů kroje vybraného regionu, jeho užití a funkce.

Přihláška MUZIČKY 2020

Ve dnech 22.–24. 11. 2019 proběhl na zámku ve Strážnici 14. ročník dětské hudební dílny „Muzičky 2019“ s podtitulem „Hrajeme Strážnicko“. Akci pořádá Národní ústav lidové kultury a koná se pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastnilo 43 dětí a mládeže ve věku od 12 do 21 let, kterým se věnovalo 8 lektorů – muzikantů s dlouholetou praxí interpretace lidové hudby Strážnicka.

            Kurz probíhal formou práce lektora v malých pracovních skupinách rozdělených podle hudebních pozic v rámci cimbálového uskupení (1. – 3. housle, klarinet, cimbál, kontry a kontrabas) a následné souhry v rámci celého „orchestru“ i menších skupin tvořících vždy kompletní nástrojové uskupení cimbálové muziky. Důraz byl kladen na stylovost interpretace lidové hudby vybraného regionu (Strážnicka), komunikaci uvnitř hudebního uskupení během souhry a zejména na rozvíjení a osvojování přirozené muzikality jednotlivých účastníků. Závěr sobotního večera byl koncipován jako moderovaná „beseda u cimbálu“, kdy se účastníci zapojili do volné hry písní a tanců Strážnicka pod vedením CM Danaj. Součástí workshopu byla návštěva pořadu „Hudecký večer Slávka Volavého“ pořádaný kulturním domem Strážničan, ukázkou tanců strážnický a petrovský danaj, verbuň a třasák, komentovanou přehlídkou strážnických krojů a koncert CM Danaj.

            Výsledek kurzu bude veřejnosti předveden během MFF Strážnice 2020 v rámci pořadu Muzičky (sobota 27. 6. 2020) v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy.

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 10. – 14. 10. 2018 13. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2018.“ Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska – Detská ľudová hudba Brezinka z Bolerazu, z Moravy – muzika dětského lidového souboru Jamírek z Újezdu u Brna a z Čech – Folklorní soubor Meteláček z Plzně. Cílem dětské tvůrčí dílny je seznámení mladých hudebníků s regionálními specifiky lidové hudby v kontextu jednotlivých aspektů lidové kultury etnografických oblastí, z nichž muziky pocházejí. Získané znalosti a dovednosti budou účastníci prezentovat na společném koncertu v pátek 12. října od 19:30 hodin již tradičně v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Druhý koncert bude možnost navštívit v sobotu 13. října od 15:00 hod. v areálu Lázní Hodonín.

Fotografie z ročníku 2017

Gallery Plugin

 

 

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti ve dnech 12. - 16. 10. 2016 11. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2016." Akce se konala pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastnily dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska - DĽH spod Rokoša ze ZUŠ Bojnice, z Moravy - Cimbálová muzika Fěrtúšek ze ZUŠ V. Petrželky, Ostrava-Hrabůvky a z Čech - Dětská lidová muzika Osminka, ZUŠ Taussigova - Praha. Cílem dětské tvůrčí dílny je seznámení mladých hudebníků s regionálními specifiky lidové hudby v kontextu jednotlivých aspektů lidové kultury etnografických oblastí, z nichž muziky pocházejí. Získané znalosti a dovednosti účastníci prezentovali na společném koncertu v pátek 14. října od 19:30 hodin již tradičně v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Druhý koncert byl v sobotu 15. října od 16.00 hod. v areálu Lázní Hodonín.

 

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 30. 9. - 4. 10. 2015 jubilejní, 10. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2015." Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska - Ľudová hudba Detského folklórneho súboru Iskerka z Brezovej pod Bradlom, z Moravy - Dětská cimbálová muzika Veltlínek FS Dyjavánek ze Znojma a z Čech - Dětská lidová muzika TřemCha (Třemošenská Chasa), ZUŠ Třemošná. Cílem dětské tvůrčí dílny je seznámení mladých hudebníků s regionálními specifiky lidové hudby v kontextu jednotlivých aspektů lidové kultury etnografických oblastí, z nichž muziky pocházejí. Získané znalosti a dovednosti budou účastníci prezentovat na společném koncertu v pátek 2. října od 19:30 hodin již tradičně v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Druhý koncert bude možnost navštívit v neděli 4. října od 13.30 hod. v areálu Lázní Hodonín.

 

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 1. – 5. října 2014 v pořadí již 9. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2014.“ Akce se konala v rámci projektu Dny tradiční kultury, pod záštitou ministra kultury a je zařazena do seznamu akcí Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti. Dílny se zúčastnily dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska - Ľudová hudba Bobáňovci z Terchovej, z Moravy - CM ZUŠ Veselí nad Moravou a z Čech - Lidová hudba Vozenbach, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany. Cílem dětské tvůrčí dílny je seznámení mladých hudebníků s regionálními specifiky lidové hudby v kontextu jednotlivých aspektů lidové kultury etnografických oblastí, z nichž muziky pocházejí. Získané znalosti a dovednosti účastníci prezentovali na společném koncertu v pátek 3. října od 19:30 hodin již tradičně v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Druhý koncert bylo možné navštívit v neděli 5. října od 13.30 hod. v sále zámku v Uherském Ostrohu.

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 2. - 6. října 2013 v pořadí osmý ročník mezinárodní tvůrčí dílny dětských lidových muzik s názvem „Muzičky 2013". Akce se konala v rámci mezinárodního projektu „Dny tradiční kultury" a byla zařazena do seznamu událostí „Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti". Dílna byla realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a byla jí udělena záštita ministra kultury.

     Hudební dílny se zúčastnily za moravskou stranu Cimbálová muzika Bělina Základní umělecké školy Morava ze Zlína s lektorem Martinem Crlou, za slovenskou stranu L'udová hudba Detského folklórneho súboru Radosť z Trenčína s lektorem Peterem Škriečkou a za českou stranu Muzika Dětského folklorního souboru Pramínek z Jihlavy s lektorem Markem Čápem.

     Tvůrčí dílna byla tematicky zaměřena na pochopení kulturní rozmanitosti a na výuku regionálních specifik lidové hudby etnografických oblastí původu tří zúčastněných muzik. V úvodním semináři vedoucí muzik představili za pomoci zvukových nahrávek charakteristické znaky hudební kultury jednotlivých oblastí. Následovaly nácviky připravených hudebních úprav v oddělených zkušebnách pod vedením lektorů v pravidelných časových intervalech. Každá muzika měla připravené tři úpravy z vlastního repertoáru, celkově bylo nacvičováno devět aranží. Lektoři se postupně střídali ve výuce u všech muzik za účelem dodržení regionální stylové čistoty hudebního projevu.

     Účastníci dílny měli možnost prezentovat se s ukázkou vlastního repertoáru v rámci slavnostní vernisáže výstavy „Skromné umění" na zámku ve Strážnici. Získané poznatky a dovednosti pak představili na dvou veřejných koncertech. První vystoupení se konalo v pátek 4. října 2013 v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Koncert zahájily cimbálové muziky místní ZUŠ (mladší a starší kapela). Každá muzika se poté představila hudebním pásmem z oblasti svého původu. V závěru byl vytvořen orchestr složený ze všech účastníků dílny, který předvedl společně nacvičené úpravy. Druhý koncert proběhl v neděli 6. října 2013 v prostorách koncertního sálu zámku v Uherském Ostrohu ve spolupráci s městem Uherský Ostroh. V programu zazněly profilové hudební ukázky jednotlivých muzik a všechny společně nacvičené aranže.

     Pro účastníky mezinárodní tvůrčí dílny dětských lidových muzik byl připraven bohatý kulturně-vzdělávací doprovodný program. Muzikanti si prohlédli expozici hudebních nástrojů lidové hudby v České republice na zámku ve Strážnici s odborným výkladem, dále navštívili Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici a hrad Buchlov. Zúčastnili se také jako diváci programu „Apollón a Pan - O nástrojích drnkacích a píšťalách", který byl hlavním pořadem XXIII. Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském Hradišti.

     V průběhu celé mezinárodní dětské tvůrčí dílny „Muzičky 2013" byla prováděna fotodokumentace a byly pořízeny videozáznamy obou veřejných koncertů. Zpracované videozáznamy budou poskytnuty vedoucím muzik jako studijní materiál.

     Výsledky dílny budou znovu představeny široké veřejnosti ve stejnojmenném pořadu autora Mgr. Petra Číhala „Muzičky" v rámci 69. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2014 a 32. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2014.

Strážnice, 8. října 2013, Mgr. Jarmila Teturová

společný koncert v sále ZUŠ ve Veselí nad Moravou

společný koncert v sále zámku v Uherském Ostrohu

 

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 3. - 7. října 2012 v pořadí již 7. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2012. Akce se konala v rámci projektu Dny tradiční kultury, pod záštitou Ministerstva kultury ČR a ministryně kultury Mgr. Aleny Hanákové a byla zařazena do seznamu akcí Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti. Dílny se zúčastnily Dětská muzika ZUŠ Smetanova z Brna, Dětská muzika Červánek z Hradce Králové a Ľudová hudba Malý Vtáčnik z Prievidze. Cílem dětské tvůrčí dílny je seznámení mladých hudebníků s regionálními specifiky lidové hudby v kontextu jednotlivých aspektů lidové kultury etnografických oblastí, z nichž muziky pocházejí. Získané znalosti a dovednosti účastníci prezentovali na společném koncertu v pátek 5. října od 19:30 hodin již tradičně v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. V rámci společného koncertu vystoupila i Muzika ZUŠ Veselí nad Moravou. Druhé společné vystoupení se uskutečnilo v neděli 7. října od 14:00 hodin na nádvoří zámku v Uherském Ostrohu v rámci hudebního pořadu Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Pro účastníky projektu byl připraven bohatý kulturní doprovodný program.