Muzičky 2022 – Hrajeme Strážnicko II

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby je určena pro mládež od 12 let. Koná se každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás

Více

Přihláška: Muzičky 2021 – Hrajeme Horňácko

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpretaci lidové hudby je určena pro mládež od 12 let. Koná se každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury ve Strážnici). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach

Více

Muzičky 2020 – hrajeme Horňácko

Projekt Muzičky 2020 byl přesunut na rok 2021. Tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby se koná každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením

Více

Muzičky 2019 – Hrajeme Strážnicko

Ve dnech 22.–24. 11. 2019 proběhl na zámku ve Strážnici 14. ročník dětské hudební dílny „Muzičky 2019“ s podtitulem „Hrajeme Strážnicko“. Akci pořádá Národní ústav lidové kultury a koná se pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastnilo 43 dětí a mládeže ve věku od 12 do 21 let,

Více

Muzičky 2018

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 10. – 14. 10. 2018 13. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2018.“ Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska – Detská ľudová hudba Brezinka z Bolerazu, z Moravy

Více

Muzičky 2016

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti ve dnech 12. – 16. 10. 2016 11. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2016.” Akce se konala pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastnily dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska –

Více

Muzičky 2015

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2015 jubilejní, 10. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2015.” Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska – Ľudová hudba Detského folklórneho súboru

Více

Muzičky 2014

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 1. – 5. října 2014 v pořadí již 9. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2014.“ Akce se konala v rámci projektu Dny tradiční kultury, pod záštitou ministra kultury a je zařazena do seznamu akcí Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti.

Více

Muzičky 2013

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 2. – 6. října 2013 v pořadí osmý ročník mezinárodní tvůrčí dílny dětských lidových muzik s názvem „Muzičky 2013″. Akce se konala v rámci mezinárodního projektu „Dny tradiční kultury” a byla zařazena do seznamu událostí „Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti”. Dílna

Více

Muzičky 2012

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 3. – 7. října 2012 v pořadí již 7. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2012. Akce se konala v rámci projektu Dny tradiční kultury, pod záštitou Ministerstva kultury ČR a ministryně kultury Mgr. Aleny Hanákové a byla zařazena do seznamu akcí Měsíce

Více