Folklorní hry

3. září 2017, skanzen Již 17. ročník akce s názvem Folklorní hry Strážnice 2017 se uskuteční v neděli 3. 9. 2017 ve 14:30 hod. v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy (skanzenu). Jedná se o neformální recesistické soutěžní klání mezi jednotlivými přihlášenými folklorními soubory ze Slovácka, ale i z ostatních regionů.

Continue reading

Podzim na dědině (pro veřejnost)

17. září 2017, skanzen Ukázky zemědělské práce na moravské vesnici Naučný program je zaměřen na tradiční způsoby hospodaření a podzimní práce na vesnici přelomu 19. a 20. století. Důraz je kladen především na aktivní prvky prezentace, které jsou určeny dětem i dospělým návštěvníkům. Různorodá témata budou zahrnovat např. způsoby a

Continue reading

Podzim na dědině (pro školy)

18.—19. září 2017, skanzen Ukázky zemědělské práce na moravské vesnici V areálu muzea budou k vidění tradiční sklizňové práce zakončující hospodářský rok. Vyorávání brambor, zpracovávání konopí, orba s koňským potahem a další činnosti vztahující se k podzimnímu období. Připravena je ochutnávka regionálních podzimních jídel. Od 8.00 do 13.00 hod. program

Continue reading

Muzičky 2017

13. října 2017, ZUŠ Veselí nad Moravou Koncert Projekt Muzičky představuje mezinárodní hudební dílnu dětských a mládežnických lidových muzik, která se každoročně koná v České republice. Cílem celého projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením sledujeme zvláště v posledních letech. Většina kapel pracuje

Continue reading

Muzičky 2017

14. října 2017, Lázně Hodonín Koncert Projekt Muzičky představuje mezinárodní hudební dílnu dětských a mládežnických lidových muzik, která se každoročně koná v České republice. Cílem celého projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením sledujeme zvláště v posledních letech. Většina kapel pracuje při základních

Continue reading

Radujme se, veselme se…(pro veřejnost)

2.—3. prosince 2017, skanzen Předvánoční pořad pro veřejnost Od adventu do svátku Tří králů. Představení obvyklých prací, zvyků, příprava tradičních jídel a stolování na jihomoravské vesnici v minulém století. Uvidíte obchůzky Lucek, tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny s možností

Continue reading

Radujme se, veselme se…(pro školy)

4.—7. prosince 2017, skanzen Předvánoční pořad pro školy V pořadu je prezentováno období od počátku adventu až po Tři krále. V jednotlivých objektech jsou připraveny interiéry v duchu adventním, vánočním i novoročním. Součástí je výuka koled, výklad o původu vánočního stromku a proměnách jeho výzdoby, věštebných praktikách, výklad o štědrovečerním

Continue reading