Dokumentace technologie tkaní činovati na Horňácku

V souvislosti s pravidelnou dokumentací prvků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR byla v tomto týdnu provedena fotodokumentace u obou výrobců činovati – u paní Hany Buchtelové a u pana Miroslava Urbana, kteří se tkaní specifického vzorovaného typu textilií věnují.

Více

75 let s Vámi. MFF Strážnice 1946–2021

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Vás srdečně zve k prohlídce „Galerie na plotě“.  Prostřednictvím fotografií, umístěných na 82 velkoformátových výstavních bannerech, se seznámíte s historií Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice od r. 1946 až po současnost. Výstavu můžete zhlédnout na novém oplocení zámeckého parku ve Strážnici u cyklostezky Strážnice–Vnorovy. Autorem

Více

Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století I.

Právě vyšla nová kniha PhDr. Martina Šimši, Ph.D. Publikace zpřístupňuje odborné veřejnosti soubor 18 cechovních střihových knih z Čech, Slezska, Polska a Slovenska z období 16. až 18. století. V úvodu publikace je přehledně zpracován vývoj dosavadního bádání, kontextem vzniku cechovních knih střihů, jako významného normativního nástroje krejčovských cechů. Další část publikace

Více

Redokumentace slováckého verbuňku

Redokumentace slováckého verbuňku V neděli 8. 8. 2021 uskutečnil Národní ústav lidové kultury v rámci redokumentace verbuňku fotodokumentaci odpolední hodové zábavy v Prušánkách. Vedle verbuňku místních tanečníků se podařilo zaznamenat také verbuňk přespolních chas z okolních obcí a další hodové tance.

Více

Pouť ve skanzenu Strážnice

V sobotu 14. 8. 2021 se koná tradiční program s názvem „Pouť ve skanzenu Strážnice“. Od 9 do 17 hod. si mohou návštěvníci v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užívat jarmareční pouťovou atmosféru: vidět mořskou pannu v kádi, rozličná představení pro dámy, pány i děti, stánky s lákavým zbožím a

Více

Virtuální realita pro EXPO v Dubaji

Národní ústav lidové kultury spolupracuje při přípravě multimediálního materiálu – virtuální reality se společností Czech Tourism. Účastníci Světové výstavy EXPO v Dubaji se prostřednictvím této technologie budou moci octnout v ideálním prostředí slovácké vesnice a dokonce mají možnost aktivně se zapojit do tance kyjovská skočná. Materiál pro přípravu videa byl

Více

Prezentace NÚLK v Karlových Varech

Ve dnech 30. července až 1. srpna probíhaly ve Dvořákových sadech v Karlových Varech oslavy zápisu Karlových Varů, Františkových a Mariánských Lázní na Seznam světového dědictví (UNESCO). Česká republika tak má mezi kulturními místy zapsáno již patnáct položek. Národní ústav lidové kultury ve stánku prezentoval prvky zapsané na Reprezentativním seznamu

Více

DOŽÍNKY ve skanzenu Strážnice

Již tuto neděli 1. srpna se bude ve strážnickém skanzenu konat oslava sklizně s tradičním dožínkovým průvodem. Ukázky žňových prací – sečení obilí kosou s hrabicí a žacím strojem, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. Dožínkový průvod v podání folklorního souboru Míkovjan. Program pro veřejnost od 9.00 do 17.00 hod.

Více

Vlasta Grycová (* 9. 2. 1943 – † 20. 7. 2021)

20. července 2021 zemřela legendární zpěvačka Vlasta Grycová. Její jméno znají všichni zájemci o folklor a lidovou kulturu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Patřila k vynikajícím interpretům lidových písní. Při jejím nenapodobitelném přednesu lidových písní se vždy projevovala hluboká procítěnost a pokora. Vlasta Grycová se narodila 9.

Více

Od Alíka po Maxipsa Fíka

Úplně nový rodinný program ve strážnickém skanzenu již tuto sobotu 24. 7. 2021. Dozvíte se, jak se vyvíjelo naše soužití se psy. Kouzlení s Jirkou Hadašem, hry a soutěže. Pes jako pomocník, ochránce a kamarád. Ukázky výcviku, pasení ovcí, rady odborníků, psí sporty, asistenční a canisterapeutiční psi. Co všechno uvidíte

Více