Pozvánka: Vojenský den

Zveme Vás do skanzenu Strážnice na vojenský program s ukázkou rekonstrukce bojů, ukázky vojenských táborů a historické obrněné techniky z vybraného období. Připomene historii bojů čs. jednotek o hranice nově vzniklého státu. Bojové ukázky ztvární mobilizaci čs. branné moci v roce 1921, válku čs. jednotek a legionářů s vojáky Maďarské

Více

Přihláška: Muzičky 2021 – Hrajeme Horňácko

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpretaci lidové hudby je určena pro mládež od 12 let. Koná se každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury ve Strážnici). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach

Více

Třetí seminář projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy

Ve dnech 1.–3. 10. 2021 proběhl v NÚLK ve Strážnici 3. seminář projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Jednalo se o realizaci semináře z roku 2020, který byl z důvodu pandemie přesunut na letošní rok. I letošní rok se ukazovaly problémy spojené s pandemií, což se projevilo na

Více

Workshop pro vedoucí mládežnických folklorních souborů

Zveme vás na pracovní setkání na zámek Strážnice, které se uskuteční v sobotu 23. 10. 2021 od 8:30 do 17:00 hod. Workshop bude mít teoretickou i praktickou část se zaměřením: jak přistupovat k práci s dospívajícími ve folklorním souboru (13 – 17let) jak správně vybírat zpracovávaný materiál pro členy souboru

Více

Dokumentace Zlaté soboty v Žarošicích

Národní ústav lidové kultury realizoval dne 11. 9. 2021 fotografickou dokumentaci mariánské poutě v Žarošicích. Předmětem dokumentace byly hlavní mše svatá v kostele sv. Anny a přilehlé zahradě za účasti krojovaných poutníků z Moravy i několika slovenských obcí a následný průvod s osvětlenými sochami Panny Marie.

Více

Podzim na dědině

Zveme Vás na oblíbenou rodinnou akci s názvem „Podzim na dědině“. 18.-19. září 2021 se ve skanzenu Strážnice návštěvníci seznámí s tradičními způsoby hospodaření a životem na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století. Nebudou chybět tradiční podzimní práce, orba koňským potahem, malý řemeslný jarmark, vinný šenk s burčákem i

Více

Výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury

Dne 10. 9. 2021 byla v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti zahájena výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. Výstavu pořádá Národní ústav lidové kultury ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel přes osmdesát osobností z nejrůznějších oborů

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2021

Předání titulu Nositel tradice lidových řemesel se uskutečnilo dne 10. 9. 2021 v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Uherském Hradišti. Ocenění Nositel tradice lidových řemesel udělil ministr kultury Lubomír Zaorálek výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem a svoje znalosti a dovednosti zároveň předávají následovníkům.

Více

Omezení otevírací doby 16. 9.

SKANZEN STRÁŽNICE Vážení návštěvníci skanzenu Strážnice. Dovolujeme si Vás upozornit na omezení otevírací doby: 16. 9. bude z provozních důvodů ve skanzenu poslední prohlídka ve 13. hod. Zámek běžný provoz. Děkujeme za pochopení.

Více

Vernisáž Letní školy folklorního malování

Dne 5. září 2021 ve Skoronicích proběhla slavnostní vernisáž obrazů zhotovených během Letní školy folklorního malování, které se 18.-20. srpna zúčastnilo 28 dětí. Letošní ročník školy byl věnován 10. výročí zapsání jízdy králů na jihovýchodě ČR na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Malování i pořadu se zúčastnili současní králové

Více