Skanzen Strážnice – Víkendy máme otevřeno!

Od 1. 5. 2021 se otevírá areál skanzenu ve Strážnici. Možné jsou pouze individuální prohlídky jednotlivců či rodin bez průvodců. Děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby (max. 3 děti) mají vstup ZDARMA. Přístupný bude celý venkovní areál a k nahlédnutí vybrané objekty. Otevřeno zatím bude pouze o víkendech.

Více

Další úspěch našich Nositelů tradice lidových řemesel

Výroční cenu Akademie designu České republiky CZECH GRAND DESIGN – CGD Výrobce roku 2020 získala Tkalcovna Strmilov. Majitelem je Nositel tradice lidových řemesel Zdeněk Kubák a jeho syn Filip, který po otci dílnu přebírá. Rodinná firma Tkalcovna Kubák Strmilov pracuje s dlouholetou tradicí od roku 1870, kdy firmu založil prapradědeček současného

Více

Vyhlášení dětské výtvarné soutěže

Vyhlašujeme dětskou výtvarnou soutěž, do které se mohou zapojit nejen mateřské, základní či umělecké školy, ale i jednotlivci. Soutěž se koná při příležitosti plánované květnové výstavy věnované 40. výročí od založení strážnického skanzenu – Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. To také bude nosným tématem pro všechna díla. Vybrané výtvarné práce postoupí

Více

Online seminář pro tanečníky verbuňku

V sobotu 10. 4. 2021 pořádal Národní ústav lidové kultury online seminář pro tanečníky verbuňku. Seminář proběhl prostřednictvím živého vysílání na Facebookové stránce Slovácký verbuňk a na kanálu NÚLK na videoportálu YouTube. V rámci semináře byly prezentovány základní informace o připravovaném ročníku Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a o regionálních kolech

Více

Velikonoční přání

Přejeme příjemné prožití svátečních dnů  a současně představujeme náš nový edukační web pro děti. Programy ve skanzenu budou děti doprovázet ilustrace paní Venduly Chalánkové. Začínáme velikonočním programem Fašanky, fašanky, velká noc ide… https://nulk.cz/skanzen-prodeti/  

Více

Zítra je Velký pátek, NEZAPOMEŇTE na Velkopáteční umývání

K nejrozšířenějším velikonočním obyčejům patřilo velkopáteční umývání v potoce. Brzo ráno na Velký pátek, často ještě za tmy, se chodili lidé umývat k potoční vodě, aby prý byli po celý rok zdraví. V Nové Lhotě věřili, že ten, kdo se umyje v potoce první, bude nejdříve hotový s prací na poli. Když měla matka více dcer,

Více
George Glover - Jan Amos Komenský, A Reformation of Scholees, ryto v Londýně v roce 1642 (Praha, Národní knihovna České republiky) – nejstarší známé a dochované vyobrazení Komenského.

Výstava Comenius 1592–1670: Doba mezi rozumem a šílenstvím J. A. Komenský

Národní ústav lidové kultury na tuto výstavu propůjčil obraz kapucínského mnicha, filozofa a teologa Valeriána Magnise, který byl bratrem tehdejšího majitele strážnického zámku, hraběte Františka Magnise. Valeriánovo dílo částečně ovlivnilo i Jana Amose Komenského a navzdory odlišné konfesi udržovali oba muži po nějakou dobu kontakty a měli se v úctě. Prohlédnout

Více

Vorařství míří do seznamu UNESCO

Ministr kultury Lubomír Zaorálek dnes, 17. března 2021, podepsal dokumentaci pro nominaci Vorařství do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO Nadnárodní nominaci společně předkládají Česká republika, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko a Španělsko, a její zpracování koordinovala polská strana. V ČR se na její přípravě podílely vorařské spolky na řece

Více

Děti a píseň Slovácka

Milí zpěváčci lidových písní, a jejich milí rodiče! Každoročně jsme se v tomto jarním období setkávali u příležitosti přehlídek v dětském zpěvu. Letošní situace však osobnímu setkání nepřeje. Přesto organizátoři regionálních přehlídek v dětském zpěvu nezahálí. V minulém týdnu proběhla online schůzka, na které jsme se společně shodli, že přesouvat přehlídky

Více

Dopis prezidenta festivalu k realizaci MFF 2021

Vážení přátelé, vzhledem k současné situaci, která bohužel stále není (a nějaký čas pravděpodobně ještě ani nebude) nakloněna pořádání akcí velkého formátu jako je Mezinárodní folklorní festival Strážnice, zůstáváme všichni stále v nejistotě, v jaké podobě budeme vlastně moci festival 2021 uspořádat. Dramaturgicko-produkční rada pracuje s několika variantami programové koncepce

Více