Menu

Zámek Strážnice ve světle svíček

Poprvé byl zámek Strážnice otevřen v rámci festivalů muzejních nocí 20.

května 2017. Interiéry byly oživeny historickými milníky, důležitými událostmi, které se na strážnickém zámku odehrály. Návštěvníci se během prohlídky přenesly od poloviny 15. století až do roku 1945, mohli se tak setkat s historickými postavami, spjatými se zámkem Strážnice - s Jiříkem z Poděbrad či Matyášem Korvínem, J. A. Komenským, zbojníkem Žilkou nebo členy hraběcí rodiny Magnisů.

Noční prohlídky předem objednaných návštěvníků byly organizovány v půlhodinových intervalech, bohatý program probíhal paralelně i na nádvoří zámku, kde vystupovala skupina historického šermu Lucius z Brna a flétnisté ze ZUŠ Bzenec pod vedením Marty Gráfové.

Do programu v interiérech byli zapojeni především zaměstnanci NÚLK, ale také taneční skupina Porta Temporis z Napajedel, Ženský sboreček Koňadra a členové spolku divadelních ochotníků Nejenxmíchu z Vracova.

Zasedání Středoevropského a severoevropského sektoru CIOFF v Lucembursku

Ve dnech 28. dubna až 2. května se uskutečnilo jednání Středoevropského a Severoevropského sektoru CIOFF v Lucembursku. Zasedání se zúčastnila česká delegátka a sekretářka ČNS CIOFF Markéta Lukešová, která zde zastupovala Českou republiku. Jedním z hlavních bodů programu bylo rozhodnutí o rozšíření sektoru o další dvě anglicky mluvící země – Kanadu a USA. V rámci programu navštívili účastníci jednání městečko Schengen s muzeem Schengenského prostoru, představil se také místní folklorní soubor a lidová hudba. Osobní kontakty mezi národními delegáty na nadnárodní úrovni jsou velmi důležité z hlediska mezinárodních vztahů a také zájmu folklorních souborů o prezentaci na zahraničních festivalech.

V neděli 14. května 2017 se konalo zemské kolo soutěže dětských zpěváků lidových písní.

Kompletní fotogalerii najdete na facebookové stránce Folklorní akademie!


* * *

Do zemského kola postupuje maximálně 33 soutěžících z regionálních kol. Do MORAVSKO-SLEZSKÉHO KOLA postupují soutěžící z těchto REGIONÁLNÍCH kol:

* Valašsko „Zpěváček – region Valašska“ - 6 postupujících + 2 náhradníci
* Slovácko „Zpěváček Slovácka“ – 13 postupujících + 2 náhradníci
* Haná „O hanáckyho kohóta“  - 2 postupující + 1 náhradník
* Brněnsko „Černovický zpěváček“ – 2 postupující + 1 náhradník
* Těšínské Slezsko „Zpěváček Těšínského Slezska“ – 2 postupující + 1 náhradník
* Opavské Slezsko „Opavský skřivánek“ – 2 postupující + 1 náhradník
* Ostrava – Lašsko „Zpěváček 2017“ – 6 postupujících + 2 náhradníci

Podrobná pravidla najdete na stránkách BROLNu.

Foto ze zemského kola 2016 ve Znojmě (foto: Markéta Varmužová):

V neděli 30. dubna 2017 se konala vernisáž výstavy Slavnosti a rituály Moravy s podtitulem Od jara do zimy autora PhDr. Pavla Popelky, CSc. Ve výstavních prostorách strážnického zámku se hrálo, zpívalo a představovalo. Vernisáž zahájil Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury. Hrála cimbálová muzika Danaj s primášem Janem Gajdou.

Výstava pořádaná ve spolupráci s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě představuje cyklus fotografií Pavla Popelky. Svým záběrem dává možnost nahlédnout do bohaté pokladnice slavností a obyčejů, které lze dodnes na Moravě v průběhu roku spatřit. Zachyceny jsou jednak lidové zvyky vážící se k církevnímu kalendáři, jako jsou fašanky, Velikonoce, slavnost Božího těla či Vánoce, ale také slavnosti související s hospodářským rokem, např. dožínky či kosecké slavnosti.

Výstava potrvá do 15. října 2017

 

Získávání zkušeností a poznatků od pracovníků z dolnorakouského Muzea vesnice Niedersulz bylo důvodem uspořádání odborné exkurze do tohoto skanzenu. Zaměřením na tradiční stavby i architekturu tamní vinařské oblasti je velmi blízký strážnickému skanzenu. Návštěva depozitářů, odborného pracoviště ale i prezentace jednotlivých expozic byla inspirací i přínosem pro další činnost.

V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnilo oblastní kolo soutěže Zpěváček Slovácka dětských zpěváků ve věku 10-15 let. Akci pořádalo Veselské kulturním centrum a Agentura AV pod záštitou Města Veselí nad Moravou a Národního ústavu lidové kultury. V kulturním domě ve Veselí nad Moravou se soutěžního klání zúčastnilo 37 dětí, které postoupily z regionálních soutěží konaných v březnu a dubnu 2017:

Zpěváček Strážnicka Vaška Harnoše (Strážnicko, Strážnice)
Slovácká stuha (Veselsko, Veselí nad Moravou)
Horňácký zpěváček (Horňácko, Lipov)
O malovaný tulipán Boženy Šebetovské (Podluží, Stará Břeclav)
Zpěváček Podluží (Podluží, Starý Poddvorov)
Zpěváček Hanáckého Slovácka (Hanácké Slovácko, Ždánice)
Vyletěla holubička (Kyjovsko, Kyjov)
Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury (Kyjovsko, Svatobořice-Mistřín)
Zazpívej slavíčku (Uherskohradišťsko, Uherskobrodsko, Kopanice, Uherský Brod)
Mikulovský zpěváček (Mikulovsko, Mikulov)

O výkonech soutěžících rozhodovala odborná porota, která vybrala tři vítěze a deset dalších postupujících, kteří se představí v zemském kole Zpěváček Moravy a Slezska v neděli 14. května 2017 ve Valašském Meziříčí. Ti nejlepší pak zazpívají v celostátním kole Zpěváček 2017 v sobotu 17. června 2017.

Foto: Vojtěch Peša pro Veselské kulturním centrum

Ceny získali:
1. místo: Alžběta Mičková, Moravský Písek (Slovácká stuha)

2. místo: Dorotka Brůčková, Velké Bílovice (Zpěváček Hanáckého Slovácka)

3. místo: Adéla Řiháková, Svatobořice-Mistřín (Soutěž J. Měchury)


Do Zpěváčka Moravy a Slezska (14. 5. 2017) postupují dále tito zpěváčci
(řazeno podle pořadí, v jakém vystupovali na oblastní soutěži):

Babeta Růžičková, Kyjov (Vyletěla holubička)


Lucie Gajdová, Kyjov (Vyletěla holubička)

Petr Huňař, Břeclav (O malovaný tulipán Boženy Šebetovské)


Eliška Horehleďová, Ždánice (Zpěváček Hanáckého Slovácka)


Kateřina Jurnyklová, Buchlovice (Zazpívej slavíčku)


Amálie Koníčková, Hradčovice (Zazpívej slavíčku)


Ondřej Moštěk, Vlčnov (Zazpívej slavíčku)

Matěj Šobáň, Újezdec u Uherského Brodu (Zazpívej slavíčku)


Magdalena Žmolíková, Nedakonice (Zazpívej slavíčku)


Anna Mičková, Kozojídky (Slovácká stuha)

Porota rozhodovala ve složení:
Předseda: Jan Gajda ze Strážnice, primáš, zpěvák CM Danaj
Martin Hrbáč z Veselí nad Moravou, primáš, zpěvák Horňácké cimbálové muziky
Jaroslav Smutný z Veselí nad Moravou, muzikant, zpěvák, sběratel lidových písní
Hana Petrů z Moravan-Kameňák, zpěvačka, vedoucí ženské sboru Tetky
Josef Varmuža z Dambořic, muzikant, zpěvák, vedoucí mužáckého sboru
Světlana Přibylová z Dolních Bojanovic, učitelka zpěvu na ZUŠ
Lenka Švehlíková z Uherského Brodu, vedoucí souboru Olšava, zpěvačka, tanečnice
Ivana Zámečníková z Uherského Hradiště, učitelka zpěvu na ZUŠ
Jiří Vrbka z Mikulova, primáš CM Klaret, ředitel ZUŠ
Josefka Barchetti z Percholdsdorfu u Vídně, zpěvačka

Hrála Cimbálová muzika Matěje Kůrečky

a cimbálová muzika Radošov s přimášem Radimem Havlíčkem

Pořadem provázeli Tereza Habartová a Martin Rezek

Celá fotogalerie Veselského kulturního centra (foto Vojtěch Peša) zde: Zpěváček Slovácka 2017

Tady bychom mohli skončit.
Jenže my bychom vám rádi představili VŠECHNY zpěváčky, kteří se do oblastního kola probojovali.
Tady jsou v pořadí, v jakém vystupovali ve Veselí nad Moravou.

Další fotografie najdete na fb stránce Antonína Vrby: Velká fotoreportáž ze Zpěváčka Slovácka

Fotografie přináší také Folklorní akademie: Zpěváček Slovácka 2017

Videozáznam najdete na youtube kanálu Antonín Vrba

Původní pozvánka:

Podrobnosti najdete na facebookové stránce Zpěváček Slovácka.

 

Dne 14. 4. 2017 na Velký pátek pracovníci Národního ústavu lidové kultury provedli fotodokumentaci nehmotného kulturního statku Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku. Jednalo se konkrétně o obce Nesovice a Kloboučky. Statek byl do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury v České republice nově zapsán v roce 2016 a fotodokumentace proběhla v rámci průběžné odborné redokumentace statku.

Putovní výstava „Na krála, matičko, na krála!“ doputovala do zámeckých jízdáren v Miloticích.

V rámci prezentace mikroregionu Nový Dvůr byla část výstavy o jízdě králů, jakožto statku nehmotného kulturního dědictví, který je od roku 2011 zapsán do Reprezentativního seznamu UNESCO, instalována v koňských jízdárnách zámku Milotice. Návštěvníci se mohou z informačních panelů, digitálních kiosků a vitrín dozvědět základní informace o historii a současné podobě jízdy králů na Slovácku a mohou porovnat jejich podobu v jednotlivých obcích a to i formou 3D modelů zdobených koní i jezdců v životní velikosti například ze Skoronic a Vlčnova. Pro děti je součástí výstavy i dětský koutek, kde si například mohou zkusit poskládat některé vyvolávky i dle vlastní fantazie a získat konkrétnější povědomí o této unikátní tradici lidové kultury.

Výstava navazuje na předešlou spolupráci odborníků Národního ústavu lidové kultury s obcí Skoronice, která je součástí mikroregionu, a kde se výstava setkala s velkým úspěchem.

Vernisáž výstavy proběhla v sobotu 8. 4. 2017 a předpokládaný konec výstavy je naplánován na 22. 5. 2017.

Ve dnech 8. a 9. dubna se v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici uskutečnil pořad Velikonoce ve skanzenu, který byl věnovaný jarním, masopustním a velikonočním zvykům. Sobotní program obohatily dětské folklorní soubory Malučká a Malá Nivnička, které předvedly vynášení Moreny a velikonoční obchůzku, a ženský sbor Nivnička z Nivnice. V neděli mohli návštěvníci vidět vynášení Moreny a klepání v podání dětského souboru Kordulka z Tvarožné Lhoty, velikonoční obchůzku a pletení velké „žile“ prezentoval soubor Demižon ze Strážnice.

Návštěvníci se seznámili s masopustními obchůzkami masek, s výrobou řehtaček, háčkovaných vajíček a kraslic. Strážnické tetičky poutavě vyprávěly o křesťanském prožití doby postní a velikonoční. Hospodyňky se dověděly, jak důkladně uklidit, vybílit a vyzdobit stavení před Velikonocemi. Zájemci si mohli vyrobit píšťalku nebo se naučit plést pomlázku. Děvčata dostala inspiraci, jakou velikonoční výslužku přichystat chlapcům nebo jak tradičně nabarvit vajíčka. Příchozí měli možnost poslechnout si velikonoční duchovní písně i výklad o pašijích.

Nechyběla již tradiční ochutnávka pokrmů, tentokrát v podobě masopustní drkotiny a velikonočních jidášů. Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky a zábavné hry. Atmosféru doladil velikonoční jarmark.

Již pátým rokem proběhla Soutěž o nejlepší slovácký uzený bok, které se zúčastnilo 12 řeznictví s 13 uzenými boky.

Výsledky Soutěže o nejlepší uzený slovácký bok

Počet hlasujících: 324

 1. místo – Masna Elva, Slavičín (69 hlasů), číslo v soutěži - 11.
 2. místo – Morava Hodonín, spol. s.r.o. (42 hlasů), číslo v soutěži - 1.
 3. místo – řeznictví Lajza, Velká nad Veličkou (31 hlasů), číslo v soutěži - 13.
 4. místo – řeznictví a uzenářství Kružica, Velká nad Veličkou (27 hlasů), číslo v soutěži - 6.
 5. místo – řeznictví u Kusáků, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (25 hlasů), číslo v soutěži - 4.
 6. místo – Miroslav Chýla, Jarošov (24 hlasů), číslo v soutěži - 3.
 7. místo – řeznictví Hakalík, Lanžhot (20 hlasů), číslo v soutěži - 5.
 8. místo – řeznictví a uzenářství Zdeněk Žůrek, Týnec (20 hlasů), číslo v soutěži - 7.
 9. místo – řeznictví a uzenářství Lukáš, Zarazice (18 hlasů), číslo v soutěži - 8.
 10. místo – MASPRO, s.r.o., Hodonín (16 hlasů), číslo v soutěži - 2.
 11. místo – řeznictví a uzenářství Marek Billa (15 hlasů), číslo v soutěži - 12.
 12. místo – Karel Buček, Vracov (14 hlasů), číslo v soutěži - 10.
 13. místo – řeznictví Hakalík, Lanžhot (3 hlasy), číslo v soutěži - 9.

Hodnocení odborné poroty – Masna Elva, Slavičín (4 ze 7 hlasů)
Hodnotící kritéria: chuť, vůně, barva, celkový vzhled – bodové ohodnocení 1-5 (5 nejlepší).

Víkendovou akci i přes nepříznivou dopravní situaci a zhoršenou dostupnost skanzenu navštívilo 2648 osob.

Město Strážnice a hudební vydavatelství FT Records uvádějí

18. ročník Festivalu Slunce Strážnice

od 13. do 15. července 2017

Plnoletý festival- letos s muzikanty, kteří píšou historii svých žánrů.

Ve čtvrtek 13. července
Koncert na uvítanou - KD Strážničan

BRATŘI EBENOVÉ

V pátek 14. července
Večer Folku a Country - amfiteátr Zámek

FRANTIŠEK NEDVĚD & Tie Break * NEZMAŘI

MIKI RYVOLA * PEPA ŠTROSS * POZDNÍ SBĚR

PAVEL HELAN * TONY JOCH * PODJEZD

V sobotu 15. července
Večer Folku a Rocku - amfiteátr Zámek

IVAN HLAS TRIO * LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P ROMAN DRAGOUN and His Angels * FOLK TEAM KAREL KAHOVEC a VIKTOR SODOMA s G&B
JAROSLAV SAMSON LENK * ZADÁCI

Veškeré informace o programu, vstupenkách a předprodejních místech lze nalézt na webu festivalu www.festival-slunce.cz
a na www.facebook.com/Festival.Slunce