Natáčení filmu Moravské Elegie

V měsíci březnu v areálu MVJVM proběhlo natáčení první části série Moravské Elegie. Jedná se o historický příběh z období napoleonských válek.  Hlavní hrdina Jan Nepomuk Prokeš pochází z obce Dubňany na panství Moravský Krumlov.  Jako talentovaný chlapec je poslán studovat gymnázium ve Znojmě.  Díky své vzdorovité povaze však je po několika letech

Více

Tkaní vzorovaných tkanin – činovati na Horňácku

Na konci roku 2017 byl do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje zapsán statek Tkaní vzorovaných tkanin – činovati na Horňácku. Nominaci podal Národní ústav lidové kultury. Zpracování nominace předcházel podrobný archivní i terénní výzkum, jehož výstupem byla publikace P. Hrbáčové: Tradiční tkalcovství na Horňácku.  Na počátku roku

Více

Hledáme folklorní soubor do Slovinska

A máme tady další nabídku výjezdu folklorního souboru z ČR na zahraniční festival. Tentokrát zveme do Slovinska v termínu 25. 6. – 1. 7. 2018 Pro více informací: marketa.lukesova@nulk.cz, tel: 777 654 947

Více
jidas_003

Dokumentace velikonočních obchůzek s Jidáši na Bučovicku

Na Velký pátek 30. března 2018 proběhla dokumentace velikonočních obchůzek s Jidáši na Bučovicku. Tyto obchůzky, kterých se účastní postava Jidáše, ať ve formě figuríny nebo převlečeného chlapce, jsou součástí velikonočního hrkání, kdy chlapci chodí po vesnici lidem naznačovat čas k jídlu, modlitbě či návštěvě kostela, když nezvoní v tyto velké svátky zvony.

Více

Předvelikonoční akce ve skanzenu

Ve dnech 24. a 25. března se v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici uskutečnil pořad Fašanky, fašanky, Velká noc ide, který byl věnovaný jarním, masopustním a velikonočním zvykům. Sobotní program obohatily soubory Pentla z Boršic a Danájek ze Strážnice, nedělní soubory Radošov z Veselí nad Moravou a Krahulíček z Hrubé Vrbky. Návštěvníci se

Více

Hledáme folklorní soubor do Maďarska

Hledáme folklorní soubor na festival do Maďarska! 🙂 NÚLK nabízí možnost účasti folklorního souboru z ČR na festivalu “Duna Carnival“ v Budapešti v termínu 9. – 17. června 2018. Organizátor hradí ubytování a plnou penzi po celou dobu konání festivalu! Prosíme, ozvěte se do 10. dubna 2018. Pro více informací:

Více
hradec_011

Veletrh Infotour a cykloturistika

Největší veletrh cestovního ruchu v Královéhradeckém a Pardubickém kraji VELETRH INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA se konal ve dnech 9. a 10. 3. 2018.           Návštěvníci 19. ročníku veletrhu Infotour a Cykloturistika našli opět ve dnech 9.–10.3.2018 v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové nabídky turistických možností  nejen  z celé České republiky, ale

Více

Seminář pro tanečníky verbuňku

V sobotu 3. 3. 2018 se v reprezentačních prostorách Národního ústavu lidové kultury uskutečnil pravidelný seminář určený pro tanečníky slováckého verbuňku, aktivní účastníky soutěží ve verbuňku, zástupce vesnických chas a vedoucí folklorních souborů. Semináře se zúčastnilo padesát zájemců o tento tanec. Přítomné přivítal ředitel NÚLK PhDr. Martin Šimša, Ph.D. Na programu semináře

Více

Setkání pořadatelů největších folklorních festivalů východní a střední Evropy

Ve dnech 2. – 4. března se zaměstnankyně NÚLK Markéta Lukešová zúčastnila setkání zástupců pořadatelů největších folklorních festivalů východní a střední Evropy, jež se uskutečnilo v Budapešti. Pozvání od pořadatelské agentury Duna Art Company přijali zástupci Polska, Litvy, Rumunska, Maďarska, Slovinska a České republiky. Zahraniční kontakty a kulturní výměna jsou

Více

Krvavá brána Moravy, pořad ČT Folklorika

Jaké stopy zanechaly v moravské lidové kultuře vpády Kumánů, Turků a Tatarů. Režie M. Rychlíková Na základě písemných pramenů (církevní kroniky), lidové hudby, legend, některých krojových prvků a ikonografie chceme ukázat, jaké stopy zanechaly na Moravě vpády Tatarů, Kumánů a Turků. Krátký historický exkurs nám vysvětlí, odkud a v jakých vlnách „nájezdníci“ přišli,

Více