Seminář členů Etnografické komise Asociace muzeí a galerií České republiky

Ve dnech 1. a 2. října letošního roku se v prostorách Národního ústavu lidové kultury uskutečnil seminář členů Etnografické komise Asociace muzeí a galerií České republiky (EK AMG). Jedná se o oborovou komisi etnografů, která sdružuje kurátory etnografických sbírek v ČR. Komise svou odbornou činností přispívá k záchraně a zachování kulturního dědictví, a

Více

Muzičky 2018

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 10. – 14. 10. 2018 13. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2018.“ Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska – Detská ľudová hudba Brezinka z Bolerazu, z Moravy

Více

Pracovní seminář projektu Tady jsme doma

Ve dnech 21. – 23. září 2018 se konal v budově NÚLK druhý pracovní seminář projektu TJD. Zúčastnilo se celkem 39 osob. Zaznělo 12 referátů a proběhly dvě praktické dílny (Učíme se s písničkou; Výroba papírových ozdob na jízdu králů), byl promítnut film o Jízdě králů.  Večer bylo vystoupení ženského sborečku Koňadra

Více

Redokumentace nemateriálních statků

„Ve dnech 28. 9. – 30. 9. 2018 ve městě Litomyšl proběhl 80. ročník tradičního kynologického Memoriálu Karla Podhajského. Šlo o mezinárodní soutěž, která zahrnovala několik disciplín v prostředí vody, lesa a louky, při kterých soutěžící vodiči předváděli tradiční dovednosti loveckých psů. Tato významná myslivecká událost byla zdokumentována pracovníkem Národního ústavu

Více

Seminář etnografické komise AMG ČR

ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR s finanční podporou MK ČR a Národní ústav lidové kultury připravují na dny 1. a 2. října  Seminář etnografické komise AMG ČR, který se uskuteční v prostorách strážnického zámku. Program semináře: Josef Urban – Jízda králů na Hané/lidový obyčej v proměnách času Silva Smutná – „Já vezmu

Více

Dokumentace jízdy králů

V neděli 9. 9. 2018 proběhla v obci Skoronice tradiční jízda králů,  která byla zorganizována v rámci 60. výročí Sjezdu rodáků a 75 let od obnovení jízdy králů. Pracovníci NÚLK provedli videodokumentaci i fotodokumentaci při přípravách a také během samotné jízdy obcí.

Více

Tady jsme doma – Regionální folklor do škol

Ve dnech 21. až 23. září 2018 se prostorách strážnického zámku uskuteční již druhé setkání účastníků projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol. Pracovní seminář si klade za cíl přiblížit čtyřicítce přihlášených pedagogů základních a mateřských škol z celé České republiky různé typy realizace projektu, tj. ukázat různé formy

Více

Podzim na dědině

Srdečně vás zveme na návštěvu skanzenu, na pořad Podzim na dědině. Naučný program je zaměřen na tradiční způsoby hospodaření a podzimní práce na vesnici přelomu 19. a 20. století. Důraz je kladen především na aktivní prvky prezentace, které jsou určeny dětem i dospělým návštěvníkům. Různorodá témata budou zahrnovat např. způsoby

Více

Web lidovakultura.cz

Od března 2017 pro vás spravujeme facebookovou stránku Web lidovakultura.cz. Stránka je veřejně dostupná i pro ty, kteří nejsou registrovaní na facebooku. Registrovaní se mohou stát našimi fanoušky (dát stránce To se mi líbí) a dostávat naše novinky. Web lidovakultura.cz aktualizujeme denně. V kalendáři události nabízíme akce, koncerty, besedy, festivaly

Více

Dokumentace statku české loutkářství – lidové interpretační umění

Pověřený odborný pracovník NÚLK s filmovým štábem navštívili 30. června loutkářský festival 67. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. Na této celostátní přehlídce amatérského loutkářství vystoupili loutkáři z České republiky, Slovenska, ale i zahraničí. Představení obsahovala nové formy a techniky loutkářského umění. Dokumentace tohoto festivalu byla součástí průběžných dokumentačních aktivit NÚLK v rámci správy Seznamu nemateriálních statků

Více