Zpěváček – Děti a píseň 2017 (celostátní kolo)

17. června 2017, Kyjov Nabízíme seznam dvou desítek nejlepších zpěváčků. Zpravoval Vlastimil Ondra pro Folklorní akademii (foto SVPT Malá Jasénka): Do celostátního kola postupuje celkem 20 soutěžících ze zemských kol (české kolo (10) a moravsko-slezské kolo (10). V případě, že se některého ze zemských kol zúčastní menší počet soutěžících, postupuje do

Více

Dokumentace vázání šátků, věnců a čepení na Chodsku

17. a 18. června 2017 se v Domažlicích a Postřekově uskutečnilo filmové natáčení různých typů úvazů šátků,  čepení , věnců a dalších pokrývek hlavy, které se nosily k lidovému kroji na Chodsku. Natáčení proběhlo pod režijním vedením R. Chudoby, odborný dohled zajišťovala PhDr. J. Langhammerová.

Více

Ohlédnutí za “hliněným” workshopem

Ve dnech 29. května až 1. června a 15. června 2017 pořádal Národní ústav lidové kultury mezinárodní workshop Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Tohoto pracovního setkání se zúčastnilo 46 studentů z Technické univerzity z Vídně (Technische Universität Wien) a Zemědělské univerzity z Vídně, Institutu aplikované geologie (Universität für Bodenkultur Wien) a devět českých

Více

Dokumentace jízdy králů ve Vlčnově

V neděli 28. května 2017 provedl Národní ústav lidové kultury pravidelnou dokumentaci jízdy králů ve Vlčnově. Jízdy králů na jihovýchodě České republiky jsou prvkem zapsaným do Reprezentativního seznamu UNESCO i do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a systematická dokumentace je jedním ze záchovných opatření, k jejímž plnění se NÚLK

Více

Zámek Strážnice ve světle svíček

Poprvé byl zámek Strážnice otevřen v rámci festivalů muzejních nocí 20. května 2017. Interiéry byly oživeny historickými milníky, důležitými událostmi, které se na strážnickém zámku odehrály. Návštěvníci se během prohlídky přenesly od poloviny 15. století až do roku 1945, mohli se tak setkat s historickými postavami, spjatými se zámkem Strážnice

Více

Zasedání CIOFF v Lucembursku

Zasedání Středoevropského a severoevropského sektoru CIOFF v Lucembursku Ve dnech 28. dubna až 2. května se uskutečnilo jednání Středoevropského a Severoevropského sektoru CIOFF v Lucembursku. Zasedání se zúčastnila česká delegátka a sekretářka ČNS CIOFF Markéta Lukešová, která zde zastupovala Českou republiku. Jedním z hlavních bodů programu bylo rozhodnutí o rozšíření sektoru o další

Více

Zpěváček Moravy a Slezska

V neděli 14. května 2017 se konalo zemské kolo soutěže dětských zpěváků lidových písní. Kompletní fotogalerii najdete na facebookové stránce Folklorní akademie! * * * Do zemského kola postupuje maximálně 33 soutěžících z regionálních kol. Do MORAVSKO-SLEZSKÉHO KOLA postupují soutěžící z těchto REGIONÁLNÍCH kol: * Valašsko „Zpěváček – region Valašska“ – 6

Více